0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Activități economice cu vânzare de bilete pentru spectacole, muzee, târguri, evenimente sportive

Activități economice cu vânzare de bilete pentru spectacole, muzee, târguri, evenimente sportive

Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
în Monografii, 07 Mar 2018
actualizat la 17 May 2018

Serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe și altele, sunt recunoscute ca venituri pe baza biletelor de intrare vândute și sunt taxate de DITL conform impozitului de spectacole.


Impozitul pe spectacole

Oricine organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate ce implică un spectacol, în România, are obligaţia de a plati impozitul pe spectacole la bugetul local al Directiei de Impozite și Taxe Locale în raza căreia are loc manifestarea artistică.

Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează spectacole, cu caracter permanent sau ocazional, datorează impozitul pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare sau, după caz, în sumă fixă, în funcţie de suprafaţa incintei, în cazul videotecilor şi discotecilor. Impozitul pe spectacole se declară și se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul.

Cotele impozitului de spectacole sunt de:

 • 2% pentru activitățile de spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;
 • 5% pentru toate celelalte activități necuprinse mai sus.

Aceste prevederi sunt specificate în Codul Fiscal la capitolul “Impozitul de spectacole”:

CAPITOLUL VII - Impozitul pe spectacole

ART. 480 - Reguli generale

(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

(2) Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă. Norme metodologice

ART. 481 - Calculul impozitului

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. Norme metodologice

(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

 1. a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;
 2. b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de:

 1. a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
 2. b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;
 3. c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;
 4. d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
 5. e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;
 6. f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului.

ART. 482 - Scutiri

Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. Norme metodologice

ART. 483 - Plata impozitului

(1) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declarației se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.


TVA pentru biletele de spectacol

Pentru vânzarea de bilete se aplică TVA cu cota de 5% conform art. 291 alin 3) lit b) din Codul Fiscal:

ART. 291 – Cotele

[…………….]

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

[…………….]

 1. b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);

[…………….]

Aliniatul 292 alin. (1) lit. m) ofera scutire institutiilor publice si ONG-urilor:

CAPITOLUL IX - Operațiuni scutite de taxă

ART. 292 - Scutiri pentru anumite activități de interes general și scutiri pentru alte activități

(1) Următoarele operațiuni de interes general sunt scutite de taxă:

[…………….]

 1. m) prestările de servicii culturale și/sau livrările de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de instituțiile publice sau de alte organisme culturale fără scop patrimonial, recunoscute ca atare de către Ministerul Culturii;

[…………….]


Monografie activități economice cu vânzare de bilete

Biletele se evidențiază în contul 5328 – Alte valori, iar venitul în contul 708 - Venituri din activitãți diverse. Dacă biletele se vând anterior datei evenimentului, se înregistrează temporar în contul 472 – Venituri în avans și la data evenimentului se recunoaște venitul.

Exemplu:

O persoana juridica, organizeaza un stand-up la un bar în data de 07.Mar.2018, folosind 3 actori profesioniști. Face comandă la Imprimeria Națională de 50 de bilete, la un cost de 50 lei + TVA. Vinde biletele online direct prin site-ul propriu în prealabil și în data spectacolului la intrarea în bar. Vinde 11 bilete online în valoare de 35 lei (TVA inclus) și 34 la fața locului cu 40 lei.

 

26.02.2018 – Achizitie bilete tipărite

%

=

401

59.50 lei

5328

 

Furnizori

50 lei

Alte valori

 

 

 

4426

 

 

(19%) 9.50 lei

TVA deductibila

 

 

 

26.02.2018 – Plata furnizor

401

=

5121

59.50 lei

Furnizori

 

Banca

 

02.03.2018 – Vânzare 9 bilete online și încasarea în bancă persoane fizice

5121

=

%

315 lei

Banca

 

472

33.34*9=300 lei

 

 

Venituri în avans

 

 

 

4427

(5%) 15 lei

 

 

TVA de plată

 

04.03.2018 – Vânzare 2 bilete online și încasarea în bancă persoane juridice (pe baza de factura)

4111

=

%

70 lei

Clienți

 

472

33.34*2=66.68 lei

 

 

Venituri în avans

 

 

 

4427

(5%) 3.32 lei

 

 

TVA de plată

 

5121

=

4111

70 lei

Banca

 

Clienți

 

05.03.2018 – Vânzare 34 bilete la fața locului și încasarea în numerar de la persoane fizice

5311

=

%

1360 lei

Casa

 

708

38.10*34=1295.40 lei

 

 

Venituri din activitãți diverse

 

 

 

4427

(5%) 64.60 lei

 

 

TVA de plată

 

05.03.2018 –  Recunoașterea venitului în data evenimentului

472

=

708

300+66.68+1295.40=1662.08 lei

Venituri în avans

 

Venituri din activitãți diverse

 

05.03.2018 –  Consumul biletelor

604

=

5328

45*1=45 lei (bilete vândute)

Cheltuieli privind materialele nestocate

 

Alte valori

 

604

=

5328

5*1=5 lei (bilete nevândute)

Cheltuieli privind materialele nestocate

 

Alte valori

 


Înregistrarea biletelor sau abonamentelor si declararea impozitului

În normele metodologice ale Codului Fiscal se prevede faptul că biletele și abonamentele de intrare la spectacole pot fi emise prin sistem propriu de înseriere și numerotare, folosind programul informatic propriu. Acestea apoi trebuie înregistrate la Directia de Impozite și Taxe Locale în raza căreia are loc manifestarea artistică, folosind un formular asemănător cu modelele următoare:

Prevederile sunt prezentate în Normele Metodologice la art 156, 157 și 158:

NORME METODOLOGICE

 1. În aplicarea art. 481 alin. (4) din Codul fiscal, persoanelor care datorează impozitul pe spectacole le revine obligația de a înregistra la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul sau sediul atât abonamentele, cât și biletele de intrare și de a afișa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum și la locul de desfășurare a spectacolelor, interzicându-li-se să încaseze sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente.
 2. În cazul în care contribuabilii prevăzuți la pct. 156 organizează aceste spectacole în raza teritorială de competență a altor autorități ale administrației publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligația de a înregistra abonamentele și biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară spectacolele.
 3. Persoanele care datorează impozit pe spectacole pot emite bilete și abonamente de intrare la spectacole prin sistem propriu de înseriere și numerotare, folosind programul informatic propriu, care să conțină informații minime obligatorii conform Hotărârii Guvernului nr. 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole.

Declararea și plata impozitului va trebui făcută, după cum am enunțat mai sus, până pe data de 10 inclusiv a lunii următoare în care s-a desfășurat spectacolul. Ca și formulare veți folosi ceva asemănător cu:

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta