0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 07 Feb 2019
actualizat la 21 Feb 2019

Exemplu 4:

Se obțin semifabricate evaluate la costul de producție efectiv de 5000 lei. Ulterior, se eliberează pentru prelucrare în alte secții semifabricate în valoare de 2000 lei.

Recepția semifabricatelor obținute din producție proprie:

341

=

711

5000 lei

Semifabricate

 

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

Eliberarea de semifabricate pentru prelucrarea acestora în alte secții:

711

=

341

2000 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

 

Semifabricate

 

 Exemplu 5:

Din procesul de producție rezultă materiale recuperabile (deșeuri de metale feroase și neferoase) evaluate la suma de 900 lei. Ulterior acestea se vând cu pretul de 1000 lei plus TVA, cu încasare în numerar.

Potrivit OUG 196/2005, se constituie o contribuție de 3% din veniturile realizare din vânzarea deșeurilor feroase și neferoase de către deținătorii de astfel de deșeuri. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori autorizati, care au obligatița să le vireze la Fondul pentru mediu, pana la data de 25 a lunii următoare, dată până la care trebuie depusă și o declaratie privind fondul pentru mediu.

A: La entitatea deținătoare de deșeuri:

Recepția produselor reziduale:

346

=

711

900 lei

Produse reziduale

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Valorificarea produselor reziduale prin vânzare, cu evidențierea distinctă în factură a cotei de 3% reprezentând fondul pentru mediu

4111

=

703

1000 lei

Clienți

Venituri din vânzarea produselor reziduale (inclusiv 3%)

În cazul livrărilor de deșeuri și material lemnos, furnizorii întocmesc facturi fără TVA pe care scriu mențiunea “tazare inversă”, conform codului fiscal.

Descarcarea gestiunii de produsele reziduale vândute

711

=

346

900 lei

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Produse reziduale

 

Încasarea in numerar a facturii cu produsele reziduale vândute, mai putin cota de 3%:

%

=

4111

1000 lei

5311

Clienți

  970 lei

 Casa în lei

635

   30 lei

  Chelt cu alte impozite taxe și vărsaminte asimilate

B: La entitatea colectoare de deșeuri:

Achiziționarea deșeurilor:

346

=

401

1000 lei

Produse reziduale

   Furnizori

4426

=

4427

190 lei

TVA deductibilă

TVA colectată

Pe factura primită, clientul va înscrie TVA pe care o evidențiază atât ca taxă deductibilă, cât și ca taxă de colectat.

Înregistrarea fondului de mediu, reținut prin stopaj la sursă:

401

=

447

30 lei

Furnizori

Fonduri speciale-taxe și vărsaminte asimilate

Achitarea facturii emise de entitatea deținătoare de deșeuri:

401

=

5311

970 lei

Furnizori

Casa în lei

Vărsarea în bancă a fondului pentru mediu:

447

=

5121

970 lei

Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate

Banca

Exemplu 6:

La inventariere se constată un minus de produse finite de 100 lei, care se impută magazioneriului la valoarea actuală de 120 lei plus TVA. Suma se încasează ulterior în numerar.

Minusul de produse finite constatat la inventariere:

711

=

345

100.00 lei

 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Produse finite

Imputarea pagubei gestionarului:

4282

=

%

142.80 lei

Alte creanțe în legatură cu personalul

7581

120.00 lei

Venituri din depagubiri, amenzi și penalități

4427

22.80 lei

TVA colectată

Încasarea imputației în numerar:

5311

=

4282

142.80 lei

Casa în lei

Alte creanțe în legătură cu personalul

 Exemplu 7:

Se înregistrează în contabilitate produse finite în valoare de 500 lei oferite gratuit.

Varianta I:      

Scoaterea din gestiune

6582

=

345

500 lei

Donații și subvenții acordate

Produse finite

 

TVA aferentă produselor donate:

635

=

4427

95 lei

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsaminte asimilate

TVA colectată

Varianta II:

Scoaterea din gestiune

711

=

345

500 lei

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Produse finite

 

6582

=

701

500 lei

Donații și subvenții acordate

Venituri din vânzarea produselor finite

 

TVA aferentă produselor donate:

635

=

4427

95 lei

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsaminte asimilate

TVA colectată

Este de preferat a se folosi varianta a doua pentru a se respecta conținutul contului 711, care a fost creditat la intrarea produselor fizice în magazine. Utilizarea contului 701 este justificată, deoarece livrarea unor produse finite, chiar fără plată, poate fi asimilată ca făcând parte din cifra de afaceri. Se poate înregistra pe analitic diferit pentru a se face diferența cu rulajul din vânzări propriu zise.

Exemplu 8:

Se înregistrează în contabilitate produse finite acordate salariaților, ca plată în natură în sumă de 500 lei.

Varianta I:      

Scoaterea din gestiune

421

=

345

500 lei

Personal-salarii datorate

Produse finite

 

TVA aferenta produselor acordate salariatilor:

635

=

4427

95 lei

Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsaminte asimilate

TVA colectată

Varianta II (vezi explicațiile de la  exemplul 7):

Scoaterea din gestiune

711

=

345

500 lei

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Produse finite

 

421

=

701

500 lei

Personal - salarii datorate

Venituri din vânzarea produselor finite

 

TVA aferenta produselor acordate salariatilor:

635

=

4427

95 lei

Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsaminte asimilate

TVA colectată

 Exemplu 9:

Se înregistrează în contabilitate plusuri de semifabricate în suma de 500 lei, constatate la inventariere.           

Introducerea în gestiune

341

=

711

500 lei

Semifabricate

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

 Exemplu 10:

Se înregistrează în contabilitate produse finite în valoare de 500 lei transferate la magazinul propriu ca mărfuri.

Transfer de la produse finite la mărfuri

371

=

345

500 lei

Mărfuri

Produse finite

 

Exemplu 11:

Se înregistrează în contabilitate produse reziduale în valoare de 500 lei distruse de inundații.

Varianta I:      

Scoaterea din gestiune

671

=

346

500 lei

Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare

Produse reziduale

 

Varianta II (vezi explicațiile de la  exemplul 7):

Scoaterea din gestiune

711

=

346

500 lei

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Produse reziduale

 

671

=

703

500 lei

Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare

Venituri din vânzarea produselor reziduale

 

Exemplu 12:

Se înregistrează în contabilitate produse finite cuvenite furnizorilor, ca plată în natură, conform prevederilor contractuale:

Varianta I:      

Scoaterea din gestiune

401

=

345

500 lei

Furnizori

Produse finite

 

Varianta II (vezi explicațiile de la  exemplul 7):

Scoaterea din gestiune

711

=

345

500 lei

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Produse finite

 

401

=

701

500 lei

Furnizori

Venituri din vânzarea produselor finite

 

Exemplu 13:  

La inventarierea de la sfârșitul perioadei se constată în secțiile de bază produse, în plus, în curs de execuție, evaluate la costul efectiv de 500 lei.

Înregistrarea producției în curs de execuție stabilite la finele perioadei:

331

=

  711

500 lei

        Produse în curs de execuție

 

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

Stornarea la începutul perioadei următoare a stocului de producție neterminată:

711

=

331                              

 500 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

 

Produse în curs de execuție

 

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

3. Contabilitatea stocurilor

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

3.1.1. Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor și a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

3.2.1 Operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.2.2 Alte operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terți

3.4. Contabilitatea animalelor

3.5. Contabilitatea mărfurilor

3.6. Contabilitatea ambalajelor

 

 


 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta