0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Ce este bonul fiscal și ce trebuie să conțină în 2018

Ce este bonul fiscal și ce trebuie să conțină în 2018

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Articole Contabilitate, 18 Sep 2018
actualizat la 22 Nov 2018

Bonul fiscal este documentul emis de casa de marcat ce atestă contravaloarea bunurilor vȃndute cu amănuntul sau a serviciilor prestate direct către persoanele fizice.

Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor bancare contravaloarea bunurilor vândute, precum și a prestărilor de servicii efectuate, direct către clienții persoane fizice, sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale și să emită bonuri fiscale pe care să le înmâneze clienților; este reglementat în OUG 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

La randul lor, consumatorii sunt obligați să solicite comerciantului înmânarea bonului fiscal, iar la solicitarea clienţilor, vor elibera acestora şi factură fiscală.

Actul normativ interzice operatorilor economici să înmâneze clienților alte documente care atestă plata decât bonurile fiscale. Totuși, excepție de la această regulă o reprezintă situația în care aparatul de marcat electronic fiscal nu funcționează temporar, astfel că operatorul economic poate emite atunci chitanță, în loc de bon fiscal și să înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate.


Ce informații trebuie să conțină bonul fiscal

HG 479/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a OUG 28/1999, stabilește că bonul fiscal cuprinde trei părți: antet, conținut și parte finală.

Antetul conține:

 • denumirea;
 • codul fiscal al comerciantului;
 • adresa de la locul de instalare a aparatului sau, după caz, mentiunea "comert ambulant" ori "taxi" pentru casele de marcat mobile.

Conținutul bonului fiscal (cu excepția bonurilor fiscale emise pentru activitațile de schimb valutar și de taximetrie) cuprinde:

 • data (ziua, luna, anul în această ordine), ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 • numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
 • numele sau codul operatorului;
 • denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat;
 • prețul sau tariful unitar;
 • cantitatea;
 • valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv TVA, cu indicarea cotei acesteia;
 • valoarea totală a bonului, inclusiv TVA;
 • valoarea totală a TVA pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
 • valoarea totală a operațiunilor scutite de TVA;
 • valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a TVA, dacă este cazul.

Partea finală cuprinde logotipul și seria fiscală a aparatului, iar în cazul în care acesta operează în cadrul unui sistem de gestiune, numărul aparatului de marcat electronic fiscal.

Începând cu 01.01.2018, prin HG 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG 479/2003, au fost introduse noi elemente obligatorii:

 • codul de ȋnregistrare ȋn scopuri de TVA al beneficiarului;
 • unitatea de măsura;
 • modalitatea de plată.

Amenzile ce pot fi aplicate în cazul nerespectării legislației

Comercianții care nu utilizează aparatele de marcat electronice fiscale sau care nu emit bonuri fiscale pentru toate bunurile vândute sau serviciile prestate, ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, constitutie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei și 15.000 lei, precum și cu suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la trei luni, în funcție de gravitatea faptelor, conform OUG 28/1999.

Comercianții care emit bonul fiscal cu date eronate sau acesta nu conține toate datele prevăzute în legislație, sau care nu afisează anunțul de atenționare a consumatorilor cu privire la dreptul lor de a pleca cu bunul cumpărat fără să-l plătească, riscă amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.


Despre Registrul Național al caselor de marcat

Pentru anul 2018 Agenția Naționala de Administrare Fiscală și-a propus înființarea unui registru național de evidență în care să figureze toate casele de marcat folosite de firmele din România și care să cuprindă informații despre producătorii, importatorii, distribuitorii și utilizatorii caselor de marcat, dar și despre aparate în sine, scopurile urmărite fiind reducerea evaziunii fiscale și simplificarea relației cu ANAF.

În acest sens, firmele vor fi obligate să-și conecteze la internet casele de marcat, astfel încât datele fiscale să ajungă direct la ANAF.

Ținerea evidenței naționale a caselor de marcat permite autorităților să:

 • identifice în parte fiecare aparat de marcat electronic fiscal;
 • identifice societățile ce funcționează legal și livrează bunuri cu amănuntul și/sau prestează servicii direct către cetățeni;
 • reducă posibilitățile folosirii aparatelor de marcat nefiscalizate și să limiteze subdeclararea ori nedeclararea veniturilor firmelor;
 • coreleze informațiile fiscale și cele legate de utilizarea aparatelor de marcat pentru a analiza conformarea societăților și a preveni și combate evaziunea fiscală;
 • diminueze numărul de controale fiscale la contribuabilii onești.

Casele de marcat cu jurnal electronic

Potrivit HG 804/2017, operatorii economici au obligația înlocuirii caselor de marcat vechi cu jurnal tipărit cu case de marcat cu jurnal electronic, începand cu anul 2018, astfel: companiile mari și mijlocii ar fi trebuit să-și înlocuiască aparatele până la 1 iunie 2018, în timp ce companiile mici ar fi trebuit să-și înlocuiască aparatele până la data de 1 august 2018. Totuși, amenzile pentru neînlocuirea caselor de marcat se pot aplica abia de la 1 septembrie 2018, pentru firmele mari și mijlocii, și de la 1 noiembrie 2018, pentru firmele mici, asa cum prevede OUG 44/2018.

În acest sens, firmele care folosesc astfel de aparate sunt obligate să transmită la ANAF, lunar date cu privire la bonurile fiscale, din raportul fiscal de închidere zilnică sau informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcţionării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsei de current electric sau întreruperii conexiunii la internet, precum şi cu privire la repunerea în funcţiune/reconectarea aparatului. Obligația trebuie îndeplinită până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare.

Procedura efectivă de transmitere a informațiilor a fost aprobată prin intermediul Ordinului ANAF 627/2018, în vigoare din 19 martie 2018. Aceasta se realizează în trei pași, astfel:

 • fișierele XML, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, sunt exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern;
 • prin intermediul programului de asistență pus la dispoziţie pe portalul ANAF, fișierele XML sunt validate și atașate unui fișier PDF;
 • fișierul PDF cu XML atașat, semnat cu certificat digital calificat, este comunicat organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Ȋn concluzie, ȋncepand cu 1 noiembrie 2018 toate categoriile de firme care au case de marcat cu rolă jurnal au avut obligația să le schimbe cu case de marcat cu jurnal electronic, iar Ministerul Finantelor Publice spune că va aplica un „tratament preventiv stimulativ şi de îndrumare a contribuabililor, inclusiv după 1 noiembrie 2018”, „fără afectarea activității operatorilor economici și fără aplicarea de sancțiuni, dacă nu există elemente de vinovăție ale contribuabililor”.

Conform reglementărilor în vigoare, amenzile pentru nerespectarea calendarului înlocuirii caselor de marcat sunt cuprinse între 8.000 și 10.000 de lei. În plus, firmelor le sunt confiscate sumele nejustificate și li se suspendă activitatea până își schimbă casele de marcat și achită amenzile. Totuși, firmele sunt iertate la prima abatere, dacă demonstrează că au făcut eforturi pentru a cumpăra case noi de marcat.

 

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta