0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Constituirea capitalului social

Constituirea capitalului social

Dan Mariana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 26 Sep 2018
actualizat la 21 Feb 2019

Constituirea capitalului social se face prin subscriere (contribuția) prin aport de capital social, în bani sau în natură, de către asociaţi sau acționari.

Pentru că între subscriere şi depunerea efectivă a capitalului promis poate exista un anumit decalaj în timp, capitalul social îmbracă două forme:

  • capital subscris nevărsat - prin care acționarii/asociații se angajează contractual cu partea de aport adusă;
  • capital subscris vărsat - prin care aceștia pun efectiv la dispoziția societății partea de capital subscrisă.

La constituirea societăţilor pe acțiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, trebuie vărsat cel puţin 30% din capitalul subscris, iar restul de capital se va vărsa în termen ele 12 luni de la înmatriculare în cazul aportului în numerar şi în termen de 2 ani în cazul aportului în natură. Societăţile cu răspundere limitată, în nume colectiv şi în comandită simplă sunt obligate să verse integral capitalul social subscris, la data constituirii.

Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.

Principalele caracteristici ale societăților comerciale:

 

Societate in nume colectiv S.N.C

Societati in comandita simpla S.C.S

Societati in comandita pe actiuni S.C.A

Societati pe actiuni S.A

Societati cu raspundere limitata S.R.L

Marimea minima a capitalului social

 

 

90 000 lei

90 000 lei

200 lei

Capitalul este divizat in:

părți sociale

părți sociale

acțiuni

acțiuni

părți sociale

Valoarea nominală minima a unei acțiuni/părți sociale

 

 

0,10 lei

0,10 lei

10 lei

Numar de proprietari

 

 

minim 2

minim 2

maxim 50

Responsabilitatea proprietarilor

nelimitată și solidară

nelimitata și solidară a tuturor asociaților comanditați; comanditarii sunt obligați numai până la concurența aportului lor

Sunt obligați numai la plata acțiunilor lor

Sunt obligați numai pana la concurența aportului lor


Monografie. Operații privind constituirea capitalului social

Exemplu 1:

La data de 01.09.2018 se constituie un SRL cu un capital social subscris de 2000 lei, vărsat la bancă integral înainte de înregistratea societăţii la Registrul Comerțului.

Vărsarea capital social

5121

=

1012

2000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 2:

La data de 01.09.2018 se constituie un SRL cu un capital social subscris de 10000 lei, vărsat integral înainte de înregistratea societăţii la Registrul Comerțului, astfel: numerar depus la bancă 2000 lei, un utilaj evaluat la 7500 lei, materii prime în valoare de 500 lei.

Vărsarea capital social

%

=

1012

10000 lei

5121

 

Capital subscris vărsat

2000 lei

Conturi la bănci în lei

 

 

 

2131

 

 

7500 lei

Echipamente tehnologice

 

 

 

301

 

 

500 lei

Materii prime

 

 

 

Exemplu 3:

La data de 01.09.2018 se constituie o societate comercială pe acțiuni (SA), cu un capital subscris de 500.000 lei divizat în 25.000 de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 15.000 de acțiuni şi s-au adus aporturi în natură sub forma unui teren evaluat la suma de 25.000 lei pentru care  s-au acordat 2.000 de acţiuni. Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiinţare.

Subscrierea capitalului

456

=

1011

500 000 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Capital subscris nevărsat

 

Vărsarea capitalului în momentul înființării

%

=

456

340.000 lei

5121

 

Capital subscris nevărsat

15000 * 20 lei/acțiune = 300.000 lei

Conturi la bănci în lei

 

 

 

211

 

 

2000 * 20 lei/acțiune = 40.000 lei

Terenuri

 

 

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat în capital subscris vărsat

1011

=

1012

340.000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Vărsarea capitalului la o dată ulterioară

5121

=

456

8000 * 20  lei/acțiune = 160.000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat în capital subscris vărsat

1011

=

1012

160.000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

1. Contabilitatea capitalurilor proprii

1.1. Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

1.1.1. Constituirea capitalului social

1.1.2. Mișcările capitalului social

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta