0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Constituirea capitalului social

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Constituirea capitalului social

Dan Mariana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 26 Sep 2018
actualizat la 16 Aug 2022

Constituirea capitalului social se face prin subscriere (contribuția) prin aport de capital social, în bani sau în natură, de către asociaţi sau acționari.

Pentru că între subscriere şi depunerea efectivă a capitalului promis poate exista un anumit decalaj în timp, capitalul social îmbracă două forme:

  • capital subscris nevărsat - prin care acționarii/asociații se angajează contractual cu partea de aport adusă;
  • capital subscris vărsat - prin care aceștia pun efectiv la dispoziția societății partea de capital subscrisă.

La constituirea societăţilor pe acțiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, trebuie vărsat cel puţin 30% din capitalul subscris, iar restul de capital se va vărsa în termen ele 12 luni de la înmatriculare în cazul aportului în numerar şi în termen de 2 ani în cazul aportului în natură. Societăţile cu răspundere limitată, în nume colectiv şi în comandită simplă sunt obligate să verse integral capitalul social subscris, la data constituirii.

Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.

Principalele caracteristici ale societăților comerciale:

 

Societate in nume colectiv S.N.C

Societati in comandita simpla S.C.S

Societati in comandita pe actiuni S.C.A

Societati pe actiuni S.A

Societati cu raspundere limitata S.R.L

Marimea minima a capitalului social

 

 

90 000 lei

90 000 lei

200 lei

Capitalul este divizat in:

părți sociale

părți sociale

acțiuni

acțiuni

părți sociale

Valoarea nominală minima a unei acțiuni/părți sociale

 

 

0,10 lei

0,10 lei

10 lei

Numar de proprietari

 

 

minim 2

minim 2

maxim 50

Responsabilitatea proprietarilor

nelimitată și solidară

nelimitata și solidară a tuturor asociaților comanditați; comanditarii sunt obligați numai până la concurența aportului lor

Sunt obligați numai la plata acțiunilor lor

Sunt obligați numai pana la concurența aportului lor


Monografie. Operații privind constituirea capitalului social

Exemplu 1:

La data de 01.09.2018 se constituie un SRL cu un capital social subscris de 2000 lei, vărsat la bancă integral înainte de înregistratea societăţii la Registrul Comerțului.

Vărsarea capital social

5121

=

1012

2000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 2:

La data de 01.09.2018 se constituie un SRL cu un capital social subscris de 10000 lei, vărsat integral înainte de înregistratea societăţii la Registrul Comerțului, astfel: numerar depus la bancă 2000 lei, un utilaj evaluat la 7500 lei, materii prime în valoare de 500 lei.

Vărsarea capital social

%

=

1012

10000 lei

5121

 

Capital subscris vărsat

2000 lei

Conturi la bănci în lei

 

 

 

2131

 

 

7500 lei

Echipamente tehnologice

 

 

 

301

 

 

500 lei

Materii prime

 

 

 

Exemplu 3:

La data de 01.09.2018 se constituie o societate comercială pe acțiuni (SA), cu un capital subscris de 500.000 lei divizat în 25.000 de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 15.000 de acțiuni şi s-au adus aporturi în natură sub forma unui teren evaluat la suma de 25.000 lei pentru care  s-au acordat 2.000 de acţiuni. Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiinţare.

Subscrierea capitalului

456

=

1011

500 000 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Capital subscris nevărsat

 

Vărsarea capitalului în momentul înființării

%

=

456

340.000 lei

5121

 

Capital subscris nevărsat

15000 * 20 lei/acțiune = 300.000 lei

Conturi la bănci în lei

 

 

 

211

 

 

2000 * 20 lei/acțiune = 40.000 lei

Terenuri

 

 

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat în capital subscris vărsat

1011

=

1012

340.000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Vărsarea capitalului la o dată ulterioară

5121

=

456

8000 * 20  lei/acțiune = 160.000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat în capital subscris vărsat

1011

=

1012

160.000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta