0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 14 Dec 2021
actualizat la 16 Aug 2022

Acţiunile sunt titluri de valoare emise de către societăţile comerciale pe acţiuni, prin care se dovedeşte dreptul de proprietate al deţinătorului asupra unei părţi din capitalul social al societăţii care le-a emis.

Adunarea generală a acţionarilor poate decide să răscumpere acţiuni proprii, cu toate acestea valoarea acestora nu trebuie să depășească 10% din capitalul social subscris. Doar atunci când capitalul social subscris este integral vărsat se pot dobândi acţiuni integral liberate. Acțiunile cumpărate nu conferă drepturi de dividend. Plata acţiunilor astfel obținute se va face doar din profitul distribuibil şi din rezervele disponibile ale societăţii, cu excepţia rezervelor legale.

Răscumpărarea acţiunilor proprii se poate face în următoarele scopuri:

  • reducerea capitalului social prin anularea actiunilor proprii răscumpărate;
  • alocarea unora dintre propriile acțiuni angajaților companiei;
  • regularizarea cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră sau pe piaţa organizată extrabursieră etc.

Cu ocazia întocmirii bilanţului, conform reglementărilor contabile, acţiunile proprii răscumpărate, vor fi listate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu.

Profiturile și pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni, părţi sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere.

Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în bilanţ, după cum urmează:

  • câştigurile se reflectă în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";
  • pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".

Conturi contabile utilizate privind acțiunile proprii

Contabilitatea acţiunilor proprii se realizează cu ajutorul conturilor:

109 "Acţiuni proprii"

1091 "Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt"

1092 "Acţiuni proprii deţinute pe termen lung"

Contul 1091 "Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt"

Contul 1092 "Acţiuni proprii deţinute pe termen lung"

După conținutul economic sunt conturi rectificative ale capitalului propriu.

După funcția contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa acţiunilor proprii răscumpărate.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

  • preţul de achiziţie al acţiunilor proprii răscumpărate (5121, 5311);

 

CREDIT se înregistrează:

  • valoarea nominală a acţiunilor proprii anulate (1012);
  • valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (461,5121, 5311);
  • diferenţa dintre costul de achiziţie (mai mare) şi valoarea nominală sau preţul de vânzare (mai mic) a acţiunilor anulate sau vândute (149);
  • valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149);

SOLDUL debitor reprezintă valoarea acţiunilor proprii răscumpărate existente în portofoliu, la cost de achiziţie


Monografie. Operații privind acţiunile proprii

Exemplul 1

Adunarea generală a acționarilor a decis răscumpărarea a 1000 de acţiuni proprii. Achiziția lor a fost plătită în numerar la preţul de 2 lei/acţiune. În termen de 3 luni, acţiunile proprii se cesionează personalului entităţii, la preţul de 1 lei/acţiune, încasarea făcându-se în numerar.

Achiziția acţiunilor proprii, încasate în numerar (1000 x 2 lei)

1091

=

5311

2000 lei

Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt

 

Casa în lei

 

Cesionarea acţiunilor proprii

%

=

1091

2000 lei

5311

 

Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt

1000 lei

Casa în lei

 

 

 

1000 x 1 leu

 

 

 

149

 

 

1000 lei

Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii

 

 

 

1000 x (2 lei -1leu)

 

 

 

Compensarea pierderilor legate de răscumpărarea acțiunilor proprii din alte rezerve

1068

=

149

1000 lei

Alte rezerve

 

Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii

 

Exemplul 2

În vederea regularizării cursului de schimb al acțiunilor pe piaţa bursieră, o societate comercială răscumpără cu plata prin bancă 200 acţiuni proprii, cu pretul de 1.5 lei/actiune. După 15 luni, acţiunile proprii se revând în numerar, la bursă, cu pretul de 2 lei/acţiune.

Dobândirea acţiunilor proprii (200 x 1.5 lei)

1092

=

5121

300 lei

Acţiuni proprii deţinute pe termen lung

 

Conturi la bănci în lei

 

Vânzarea în numerar a acţiunilor proprii

5311

=

%

400 lei

Casa în lei

 

1092

300 lei

 

 

Acţiuni proprii deţinute pe termen lung

 

 

 

(200 x 1.5 lei)

 

 

 

141

100 lei

 

 

Câştiguri legate de vânzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii

 

 

 

(200 x 2-1.5 lei)

 

Transferul la alte rezerve a câştigurilor legate de răscumpărarea acţiunilor proprii

141

=

1068

100 lei

Câştiguri legate de vânzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii

 

Alte rezerve

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta