0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

Gebăilă Roxana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 21 Feb 2019
actualizat la 16 Aug 2022

Acreditivele sunt disponibilități bănești ale unei entități economice, ce sunt virate într-un cont distinct și destinate achitării obligaților față de furnizori la prezentarea documentelor de livrare dee către banca furnizorului băncii clientului.

Acreditivul este o modalitate dee decontare, ce poate fi impusă de un furnizor. Frecvent este utilizată în decontările internaționale, ca o măsură de siguranță pentru încasarea creanțelor.

Acreditivul poate fi alimentat și din credite pe termen scurt, dacă cumpărătorul nu dispune de lichidități proprii. Acreditivele pot fi deschise în lei sau în valută.

Principalele etape privind procesul decontării pe bază de acreditive sunt:

 • Încheierea unui contract comercial prin care partenerii au convenit decontarea pe bază de acreditiv;
 • Deschiderea acreditivului în lei sau în valută pe baza ordinului dat de către client băncii sale;
 • Livrarea bunurilor, concomitent cu întocmirea documentelor aferente;
 • Utilizarea efectivă a acreditivului;
 • Intrarea în posesia bunurilor pe baza documentelor prezentate de către client.

Conturi contabile utilizate în decontările cu acreditive

Conrabilitatea acreditivelor se realizează cu ajutorul contului 541 "Acreditive", care se detaliză pe două conturi de gradul II:

5411 Acreditive în lei (A)

5414 Acreditive în valută (A)

5411 "Acreditive în lei"

5414 "Acreditive în valută"

După conținutul economic sunt conturi de active circulante bănești.

După funcţia contabilă sunt conturi de activ, care țin evidența acreditivelor în lei sau în valută deschise la bănci pentru efectuarea plăților în favoarea terților.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

  • valoarea acreditivelor deschise la dispoziţia terţilor (581 );
  • diferenţele favorabile de curs valutar aferente acreditivelor în valută, stabilite la închiderea exerciţiului financiar (765).
   
  • sumele plătite terţilor din conturile de acreditive (401,404);
  • valoarea acreditivelor neutilizate, virate în conturile de disponibilități (581 );
  • diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente acreditivelor în valută stabilite la lichidarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar (665);

  SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise la bănci.


  Monografie. Operații privind acreditivele

  Exemplu 1:

  O firmă deschide un acreditiv în sumă de 10000 lei, din care se fac plăţi către furnizori în valoare de 9700 lei. Acreditivul neutilizat se virează în contul de disponibil.

  Deschiderea acreditivului în sumă de 10000 lei:

  581

  =

  5121

  10000 lei

  Viramente interne

  Conturi la bănci in lei

  5411

  =

  581

  10000 lei

  Acreditive în lei

  Viramente interne

  Achitarea datoriilor faţă de furnizori din acreditivul deschis:

  401

  =

  5411

  9700 lei

  Furnizori

  Acreditive în lei

  Retragerea acreditivului neutilizat:

  581

  =

  5411

  300 lei

  Viramente interne

  Acreditive în lei

  5121

  =

  581

  300 lei

  Conturi la bănci in lei

  Viramente interne

  Exemplu 2:

  O firmă încheie un contract pentru un import de mărfuri în valoare de 10.000 EUR. Pentru achitarea datoriei, se deschide un acreditiv în valoare de 10.000 EUR, la cursul de 4.75 EUR/RON. Mărfurile se importă la cursul de 4,70 EUR/RON. Accizele în cotă de 5% din valoarea mărfurilor, precum şi TVA se achită cu ordin de plată, în lei. Plata datoriei către furnizor se face Ia cursul băncii de 4.8 EUR/RON.

  Deschiderea acreditivului în valută:

  echivalentul în lei: 10000 x 4.75 = 47500 lei

  581

  =

  5124

  10000 EUR
  47500 RON

  Viramente interne

  Conturi la bănci în valută

  5414

  =

  581

  10000 EUR
  47500 RON

  Acreditive în valută

  Viramente interne

  Achiziţionarea mărfurilor din import:

  Cost marfă: 10000 x 4.70 = 47000 lei

  Accize calculate: 47000 x 5% = 2350 lei

  TVA calculat: (47000 + 2350) x 19% = 9376.5 lei

  371

  =

  401

  47000 lei

  Mărfuri

  Furnizori

  371

  =

  446

  2350 lei

  Mărfuri

  Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

  4426

  =

  462

  9376.5 lei

  TVA deductibilă

  Creditori diverşi

  Achitarea accizelor și TVA în vamă:

  446

  =

  5121

  2350 lei

  Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

  Conturi la bănci în lei

  462

  =

  5121

  9376.5 lei

  Creditori diverşi

  Conturi la bănci în lei

  Achitarea datoriei către furnizor:

  echivalentul în lei: 10000 x 4.80 = 48000 lei

  %

  =

  5414

  10000 EUR
  48000 RON

  401

  Acreditive în valută

  47000 lei

  Furnizori

  6651

  1000 lei

  Diferenţe nefavorabile de curs valutar

  Reglare sold. Diferenţe favorabile de curs valutar aferente acreditivului între data creării și data utilizării:

  calcul: (4.80 - 4.75) x 10000 = 500 lei

  5414

  =

  7651

  500 lei

  Acreditive în valută

  Diferenţe favorabile de curs valutar

   

   

  Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


  Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

   

   

  Ai nevoie de consultanță ?

  Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
  Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

   


  "Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
  Tilman J. Fertitta