0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea activelor imobilizate

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea activelor imobilizate

Adrian Greblis, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 10 Feb 2021
actualizat la 16 Aug 2022


Definireași structura activelor imobilizate

Activele imobilizate reprezintă bunurile și valorile cu o durată de utilizare mai mare de un an, care nu se consumă la prima utilizare, generatoare de beneficii economice viitoare.

Beneficiile economice viitoare reprezintă potențialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxurile de trezorerie ale entității. 

În funcție de natura lor, activele imobilizate se împart în:

 • Imobilizari necorporale imobilizări nemonetare care nu îmbracă o formă materială, identificabile şi controlabile de entitate, sunt deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în activitatea operațională sau neoperațională a întreprinderii sau sunt destinate transmiterii în folosinţă persoanelor fizice şi juridice (cheltuieli de constituire, cheltuieli ele dezvoltare, inventiile, mărcile, licențele, know-how-urile, francizele, programele informatice, desenele si modelele industrial, website-uri, drepturi de autor, etc.);
 • Imobilizările corporale reprezintă activele care îmbracă o formă fizică naturală, sunt deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în activitatea entităţii sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor sau se află în procesul creării şi nu sunt destinate vânzării (imobilizări corporale în curs de execuție, terenuri, mijloace fixe, resurse minerale), care îndeplinesc următoarele caracteristici:
  • sunt utilizate in producția de bunuri, în prestarea de servicii sau sunt închiriate terților;
  • au durata normală de funcționare mai mare de un an;
  • au valoarea de intrare mai mare decât limita prevăzută de lege;
 • Imobilizările financiare sunt investiţii financiare care cuprind acţiuni şi alte titluri cumpărate şi deţinute pe termen lung, precum şi creanţe imobilizate, cum ar fi împrumuturile şi garanţiile acordate pe termen lung;
 • Imobilizările în curs de execuție (corporale sau necorporale).

Documente de evidenţă a activelor imobilizate

Organizarea rationala a evidentei operative si analitice a contabilitatii activelor imobilizate cere ca in cadrul fiecarei unitati patrimoniale nomenclatorul si circuitul documentelor primare sa fie astfel conceput incat sa permita consemnarea completa si la timp a tuturor operatiunilor privind miscarea activelor imobilizate: intrari, deprecieri, iesiri, inchirieri, etc.

Documente privind intrarea în gestiune a activelor imobilizate

Categoria de Active imobilizate Modalitati de intrare Documente de evidentă
Imobilizări necorporale și corporale Cumparare Factură, contract de vânzare-cumparare, proces verbal de receptie
Producție proprie Proiecte pentru studii si cercetări, deviz pentru lucrări executate, proces verbal de recepție
Aport în natură act constitutiv, expertiză tehnică, declarație de subscriere, proces verbal de recepție
Donație proces verbal de predare-primire
Concesionare, locatie de gestiune, inchiriere Contract de concesiune, locatie de gestiune, închiriere, caiet de sarcini al concesiunii, proces verbal de recepție
Plusuri la inventar Proces verbal de inventariere
Imobilizări necorporale și corporale în curs de execuție Producție proprie Bon de consum, fișă limita de consum, factură, stat de salarii, deviz de lucrări, proces verbal privind producția neterminată
Realizate de catre terți Factură, proces verbal de recepție
Imobilizări financiare Achiziționare Ordin privind cumpararea titlurilor de valoare, contract de vânzare-cumpărare, ofertă publică de vânzare a acțiunilor, prospectul de vânzare a acțiunilor
Achiziționate și achitate Ordin de plată, bilet la ordin, cec, chitanță
Aport social Act constitutiv, raport de evaluare

Documente privind ieșirea din gestiune a activelor imobilizate

Categoria de active imobilizate Modalitati de ieșire  Documente de evidență
Imobilizări necorporale și corporale casare proces verbal de scoatere din funcțiune/de declasare a unor bunuri materiale
Vanzare Factură, proces verbal de vânzare-cumparare, raport de evaluare
Retrase de către asociați Cerere de retragere, proces verbal de predare-primire
Donație Proces verbal de predare-primire
Concesionare, locatie de gestiune, inchiriere Contract de concesionare, locație de gestiune, închiriere
Situații excepționale (calamități, furt, etc.) Contract de asigurare
Imobilizări necorporale și corporale în curs de execuție Transferarea la imobilizări necorporale la corporale Proces verbal de recepție
Imobilizări financiare Vânzare  Ordin de vânzare a titlurilor, ordin de plată, cec, bilet la ordin, chitanță

 

Contabilitatea analitică a activelor imobilizate, în special a imobilizărilor corporale, se organizează:

 • pe locuri de folosinţă (secţii, ateliere, laboratoare etc.),
 • pe categorii de imobilizări şi în cadrul acestora,
 • pe obiecte de evidenţă, prin care se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte destinat să îndeplinească în mod independent o funcţie distinctă.

Documentele utilizate pentru contabilitatea analitică a imobilizărilor corporale sunt:

 • registrul numerelor de inventar şi
 • fişa mijlocului fix.
 • bonul de mişcare a mijloacelor fixe (se folosește pentru mişcarea mijloacelor fixe în interiorul entităţii).

Organizarea contabilității activelor imobilizate

Activele imobilizate sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul clasei 2 "Conturi de imobilizări", care cuprinde următoarele grupe de conturi care ţin evidenţa activelor imobilizate:

20 "Imobilizări necorporale”

21 "Imobilizări corporale"

23 "Imobilizări în curs de execuţie şi avansuri pentru imobilizări"

26 "Imobilizărifinanciare".

Aceste grupe cuprin conturi de activ, se debiteaza cu valoarea activelor imobilizate intrate și se crediteaza cu ocazia ieşirii acestora din entitate. Soldul debitor exprimă activele imobilizate existente în entitate.

269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"

Ca excepţie, este un cont de pasiv. Se crediteaza cu valoarea titlurilor imobilizate achiziţionate pe credit. Se debiteaza cu ocazia achitării acestora. Soldul creditor exprimă imobilizările financiare achiziţionate şi neplătite.

28 "Amortizări privind imobilizările"

Amortizarea se reflectă în conturile deprecierilor ireversibile ale activelor imobilizate. Acestea au funcţia contabilă de pasiv. Se crediteaza cu amortizarea inclusă în cheltuieli. Se debiteaza cu amortizarea aferentă activelor imobilizate ieşite. Soldul creditor exprimă amortizarea aferentă activelor imobilizate existente.

29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor"

Ajustările aferente deprecierilor se evidențiază în conturile care reflectă deprecierea reversibilă ale activelor imobilizate. Acestea au functia contabila de pasiv. Se crediteaza cu valoarea ajustărilor constituite sau majorate. Se debiteaza cu valoarea ajustărilor anulate sau diminuate. Soldul creditor exprimă valoarea ajustărilor existente la un moment dat.

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta