0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

Gebăilă Roxana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 21 Feb 2019
actualizat la 21 Feb 2019

În casieriile entităţilor se pot păstra şi alte valori. Acestea pot avea următoarele forme: bilete de vânzare, tichete de  masa, tichete cadou, vouchere de vacanță, bilete de tratament si odihnă tichete de călătorie, bonuri de combustibil, etc.


Conturi contabile utilizate în decontările cu alte valori de trezorerie

Operațiunile de decontăre cu alte valori se efectuează cu ajutorul contului 532 "Alte valori", care se dezvoltă pe următoarele conturi de gradul II:

 • 5321 Timbre fiscale şi poştale (A)
 • 5322 Bilete de tratament şi odihnă (A)
 • 5323 Tichete şi bilete de călătorie (A)
 • 5328 Alte valori (A).

Contul 5321 “Timbre fiscale şi poştale”

Contul 5322 “Bilete de tratament şi odihnă”

Contul 5323 “Tichete şi bilete de călătorie'”

Contul 5328 “Alte valori”

După conținutul economic sunt conturi de active circulante bănești.

După funcţia contabilă sunt conturi de activ, care țin evidenţa altor valori de trezorerie, precum: timbre fiscale, timbre poştale, bonuri valorice ele combustibil, bilete de călătorie, tichete de masă , vouchere de vacanță, etc

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

  • alte valori de trezorerie achiziţionate pe credit comercial (401 );
  • alte valori de trezorerie achizițonate şi achitate imediat în numerar (5311, 542);
  • valoarea tichetelor de masă /voucherelor de vacanță achiziţionate (401 ).
   
  • valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor (642);
  • alte valori de trezorerie transferate la materiale consumabile (302);
  • alte valori de trezorerie consumate (4282, 624, 625, 626).

  SOLDUL debitor al contului reprezintă alte valori de trezorerie existente.


  Monografie. Operații privind alte valori de trezorerie

  Exemplul 1:

  Societatea “X” achiziționează bonuri de combustibil în valoare de 500 lei plus TVA, achitate în numerar. Bonurile se utilizează pentru cumpărare de combustibil, care ulterior se dă în consum.

  Achiziţionarea bonurilor de combustibil:

  %

  =

  5311

  595 lei

  5328

  Casa în lei

  500 lei

  Alte valori

  4426

  95 lei

  TVA deductibilă

  Utilizarea bonurilor pentru cumpărare de combustibil:

  3022

  =

  5328

  500 lei

  Combustibili

  Alte valori

  Consumul combustibilului:

  6022

  =

  3022

  500 lei

  Cheltuieli privind combustibilii

  Combustibili

  Exemplul 2:

  Societatea “X” achiziționează în numerar timbre poştale în valoare de 100 lei și 10 bilete de călătorii cu transportul comun local în valoare de 3 lei bucata. Ulterior, valorile se utilizează pentru trimiterea corespondenţei și transportul de personal.

  Cumpărarea timbrelor poştale

  5321

  =

  5311

  100 lei

  Timbre fiscal și poștale

  Casa în lei

  Cumpărarea biletelor de călătorie:

  5323

  =

  5311

  30 lei

  Tichete şi bilete de călătorie

  Casa în lei

  Utilizarea timbrelor:

  626

  =

  5321

  100 lei

  Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

  Timbre fiscal si poștale

  Utilizarea timbrelor:

  624

  =

  5323

  30 lei

  Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

  Tichete şi bilete de călătorie

  Exemplul 3:

  Societatea “X” achiziţionează 100 tichete de masă cu valoarea nominală de 15 lei, costul imprimatelor fiind 10 lei plus TVA, care se achită prin bancă. Tichetele se acordă salariaților. Ulterior salariații restituie 10 tichete cu valoarea nominală de 30 lei. Tichetele de masa neutilizate se returnează entităţii emitente, decontarea facturii făcându-se în numerar.

  Achiziţionarea tichetelor de masă:

  %

  =

  401

  1511.9 lei

  5328

  Furnizori

  1500 lei

  Alte valori

  628

  10 lei

  Ate cheltuieli cu serviciile executate de terți

  4426

  TVA deductibilă

  1,9 lei

  Plata facturii:

  401

  =

  5121

  1.511,9 lei

  Furnizori

   

  Conturi la bănci în lei

   

  Distribuirea tichetelor prin includerea în cheltuieli:

  642

  =

  5328

  1.500 lei

  Cheltuieli privind tichetele de masă

  Alte valori

  Restituirea de către salariaţi a tichetelor neutilizate:

  5328

  =

  7588

  300 lei

  Alte valori

  Alte venituri din exploatare

  Returnarea către entitatea emitentă a tichetelor neutilizate:

  461

  =

  5328

  300 lei

  Debitori diversi

  Alte valori

  Încasarea în numerar a creanţei:

  5311

  =

  461

  300 lei

  Casa in lei

  Debitori diversi

  Exemplul 4:

  Societatea “X” achiziţionează 10 bilete de vacanță, pentru agajații săi, achitate în numerar în valoare de 500 lei bucata.

  Achiziţionarea biletelor de tratament:

  5322

  =

  5311

  5000 lei

  Bilete de tratament şi odihnă

  Casa in lei

  Utilizarea biletelor:

  6458

  =

  5322

  5000 lei

  Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

  Bilete de tratament şi odihnă

  Exemplu 5:

  O persoana juridica, organizeaza un stand-up la un bar în data de 07.Mar.2018, folosind 3 actori profesioniști. Face comandă la Imprimeria Națională de 50 de bilete, la un cost de 50 lei + TVA. Vinde biletele online direct prin site-ul propriu în prealabil și în data spectacolului la intrarea în bar. Vinde 11 bilete online în valoare de 35 lei (TVA inclus) și 34 la fața locului cu 40 lei.

  Pentru răspuns accesează articolul special pentru bilete de spectacole: Activități economice cu vânzare de bilete pentru spectacole, muzee, târguri, evenimente sportive .

   

   

  Cuprins capitol


  Studiază în continuare:

  5. Contabilitatea trezoreriei

  5.1. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

  5.2. Contabilitatea operațiunilor prin banca - cont 5121 5124 5125 5186 5187

  5.3. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

  5.4. Contabilitatea altor valori de trezorerie - cont 5321 5322 5323 5328

  5.5. Contabilitatea acreditivelor - cont 5411 5412

  5.6. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

  5.7. Contabilitatea viramentelor interne - cont 581

   

   

   


  "Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
  Tilman J. Fertitta