0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea animalelor – cont 361 368

Contabilitatea animalelor – cont 361 368

Lescuț Denisa, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 16 Sep 2020
actualizat la 17 Sep 2020

Animalele pot fi considerate și ele active, intrând în grupa activelor circulante și cuprind categoriile de animale de mai jos:

 • animale tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc), ce pot fi trecute, după creștere, în categoria imobilizărilor corporale, ca animale de muncă şi pentru reproducţie;
 • animalele la îngrăşat, destinate sacrificării sau vânzării;
 • animalele pentru producţie (lâna, lapte, blană, ouă);
 • coloniile de albine.

Intrarea în entitate a animalelor se poate face prin achiziţia acestora de la terţi sau din producţie proprie.  Iar ieşirea din contabilitate se poate face prin vânzarea de animale vii (ca produse finite), sau prin vânzarea de produse animaliere (prin sacrificare).

Evaluarea animalelor se face la cost de achiziţie, cost de producţie sau la preţ standard. Creşterile în greutate pot fi evaluate la cost de producţie sau la preţ standard.


Conturi contabile utilizate privind animalele

Contabilitatea sintetică a animalelor se realizează cu ajutorul conturilor:

 • 36 „Animale”:
  • 361 „Animale şi păsări”
  • 368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări”

Contul 361 „Animale şi păsări”

Contul 361 „Animale şi păsări”

După conținutul economic este un cont de active circulante materiale.

După funcția contabilă este un cont de active. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectivelor de animale şi păsări de natura stocurilor, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru munca şi reproducţie, animalele şi păsările la îngraşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie (lâna, lapte blană, ouă).

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • costul de producţie al animalelor obţinute din producţie proprie, sporurile în greutate, plusurile de inventar (711);
 • valoarea animalelor achiziţionate de la terţi (401, 408, 542);
 • valoarea animalelor aduse de la terţi (356);
 • valoarea la preţ de înregistrare a animalelor achiziţionate de la entităti afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);
 • valoarea animalelor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);
 • valoarea animalelor primite gratuit (7582);
 
 • valoarea animalelor vândute, sacrificate, constatate în minus la inventariere (371, 606, 711);
 • valoarea animalelor donate (6582);
 • valoarea pierderilor din calamităţi (671);
 • valoarea animalelor trimise la terţi (356);

SOLDUL debitor reprezintă valoarea animalelor de natura stocurilor existente.

Contul 368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări”

Contul 368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări”

După conținutul economic este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a animalelor şi păsărilor.

După funcția contabilă este un cont de activ, care ține evidenţa diferenţelor de preţ nefavorabile (în plus) sau favorabile (în minus) dintre costul de producµe sau achiziţie şi preţul standard al animalelor şi păsărilor de natura stocurilor.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • diferenţele de preţ nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roşu) aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune din producţie proprie (711), achiziţionate de la terţi (401, 408, 542), achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);
 
 • diferenţele de preţ nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roşu) aferente animalelor şi păsărilor ieşite din gestiune (606, 711 );

SOLDUL debitor reprezintă diferenţele de preţ nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roşu) aferente animalelor şi păsărilor aflate în gestiune.

Alt cont specific, utilizat pentru înregistrarea operaţiilor privind animalele este 606 „Cheltuieli privind animalele şi păsările”.


Monografie. Operaţii privind stocurile aflate la terţi

Exemplul 1

O fermă, obţine din producţie proprie, animale pentru îngrăşat, înregistrate la costul de producţie efectiv de 2000 lei. Sporul lunar în greutate este calculat la costul de producţie de 150 lei. După 11 luni, animalele sunt sacrificate, iar produsele obţinute sunt trecute la magazinul propriu de desfacere.

Obţinerea de animale pentru îngrăşat:

361

=

711

2000 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor

 

Sporul lunar de creştere în greutate:

361

=

711

200 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor

 

Trecerea produselor rezultate din sacrificare la magazinul propriu:

2000 + 11x150 = 3650

Varianta 1: 

371

=

361

3650 lei

Mărfuri

Animale şi păsări

 

Varianta 2: 

711

=

361

3650 lei

Variaţia stocurilor

Animale şi păsări

 

371

=

701

3650 lei

Mărfuri

Venituri din vânzarea produselor finite, produselor
agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

 

Exemplul 2

O fermă, achiziţionează de la furnizori animale pentru îngrăşat la costul de achiziţie de 2000 lei plus TVA, care se achită cu ordin de plată. Creşterea în greutate se înregistrează la costul de producţie de 200 lei. După 8 luni se vând ca animale vii cu preţul de vânzare de 6000 lei plus TVA, factura încasându-se prin bancă. 

Achiziţionarea animalelor:

%

=

401

2380 lei

361

Furnizori

2000 lei

Animale şi păsări

4426

380 lei

TVA deductibilă

 Achitarea facturii:

401

=

5121

2380 lei

Furnizori

Conturi la bănci

 

Sporul de creştere în greutate: creştere în greutate:

361

=

711

200 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor

 Livrarea animalelor vii:

4111

=

%

7140 lei

Clienţi

701

6000 lei

Venituri din vânzarea produselor finite, produselor
agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

 

4427

1140 lei

TVA colectată

 

 Descărcarea gestiunii de animalele vândute: - costul de achiziţie: 2.000 lei

 - sporul total în greutate: 6 luni x 200 lei/lună = 1.200 lei

%

=

361

3200 lei

606

Animale şi păsări

2000 lei

Cheltuieli privind activele biologice
 de natura stocurilor

711

1200 lei

Variaţia stocurilor

 Încasarea facturii:

5121

=

4111

4760 lei

Conturi la bănci

Clienţi

Exemplul 3

Un fiermier, achiziţionează 5 familii de albine cu pretul de 1200 lei plus TVA care se achita cu numerar. În cursul anului se obţine miere la costul de productie de 250 lei, care se vinde cu 3000 lei plus TVA, încasându-se în bancă.

Achiziţionarea albinelor:

%

=

5311

1428 lei

361

Casa în lei

1200 lei

Animale şi păsări

4426

228 lei

TVA deductibilă

Oţinerea produselor finite:

345

=

711

250 lei

Produse finite

Variaţia stocurilor  

 

Vânzarea mierii:

4111

=

%

3570 lei

Clienţi

701

3000 lei

Venituri din vânzarea produselor finite, produselor
agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

 

4427

570 lei

TVA colectată

Descărcarea gestiunii de produsele vândute:

711

=

345

250 lei

Variaţia stocurilor

Produse finite

Încasarea facturii: 

5121

=

4111

3570 lei

Banca în lei

Clienţi

Exemplul 4

O fermă, obţine din producţie proprie 10 animale pentru îngrăşat, înregistrate la preţul standard de 500 lei/bucata, costul efectiv fiind de 560 lei. Sporul lunar de creştere în greutate este de 40 lei/bucata, la preţ standard, respectiv 50 lei/bucata la cost efectiv. După 10 luni se vând 3 animale cu preţul de 1500 lei/bucata plus TV A.

Animale nou-născute înregistrate la preţ standard: 4 x 500 lei/buc

361

=

711

2000 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor  

 

Diferenţele de preţ aferente animalelor nou-născute: 4 x 60 lei/buc

368

=

711

240 lei

Diferenţe de preţ la active
biologice de natura stocurilor

Variaţia stocurilor  

 

Sporul lunar de creştere în greutate la preţ standard: 4 animale x 40 lei/buc

361

711

160 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor  

 

Diferenţe de preţ aferente sporului lunar în greutate: (50 - 40) x 4 animale

368

=

711

40 lei

Diferenţe de preţ la active
biologice de natura stocurilor

Variaţia stocurilor  

 

Vânzarea animalelor:

4111

=

%

5355 lei

Clienţi

701

4500 lei

Venituri din vânzarea produselor finite,
produselor agricole şi a activelor
biologice de natura stocurilor

 

4427

855 lei

TVA colectată

 

Descărcarea din gestiune a animalelor vândute. Preţ standard: (500 +40 x 10Iuni) x 3animale

711

=

361

2700 lei

Variaţia stocurilor  

Animale şi păsări

 

 Coeficientul diferenţelor de preţ: K = (Si368+Rd369)/(Si361+Rd361) = (2.40 + 40 x 1 O)/(2.000 + 1.60 x 1 O) = 0.1777

 Diferenţele de preţ aferente animalelor vândute: 2700 x 0.1777:

711

=

368

479.79 lei

Variaţia stocurilor

Diferenţe de preţ la active
biologice de natura stocurilor

 

Exemplul 5

O fermă obţine din producţie proprie porci, care se evaluează la costul de producţie de 2000 lei. Creşterea în greutate se înregistrează în sumă de 1500 lei. La maturitate, animalele se transferă în categoria imobilizărilor corporale, fiind utilizate ca animale de reproducţie.

Obţinerea de animale din producţie proprie:

361

=

711

2000 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor  

 

Sporul lunar de creştere în greutate:

361

=

711

1500 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor  

 

Transferarea animalelor în categoria imobilizărilor corporale:

Varianta 1:

2134

=

361

3500 lei

Animale şi plantaţii

Animale şi păsări

 

Varianta 2:

711

=

361

3500 lei

Variaţia stocurilor

Animale şi păsări

 

2134

=

701

3500 lei

Animale şi plantaţii

Venituri din vânzarea produselor finite, produselor
agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

 

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta