0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea animalelor – cont 361 368

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea animalelor – cont 361 368

Lescuț Denisa, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 16 Sep 2020
actualizat la 16 Aug 2022

Animalele pot fi considerate și ele active, intrând în grupa activelor circulante și cuprind categoriile de animale de mai jos:

 • animale tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc), ce pot fi trecute, după creștere, în categoria imobilizărilor corporale, ca animale de muncă şi pentru reproducţie;
 • animalele la îngrăşat, destinate sacrificării sau vânzării;
 • animalele pentru producţie (lâna, lapte, blană, ouă);
 • coloniile de albine.

Intrarea în entitate a animalelor se poate face prin achiziţia acestora de la terţi sau din producţie proprie.  Iar ieşirea din contabilitate se poate face prin vânzarea de animale vii (ca produse finite), sau prin vânzarea de produse animaliere (prin sacrificare).

Evaluarea animalelor se face la cost de achiziţie, cost de producţie sau la preţ standard. Creşterile în greutate pot fi evaluate la cost de producţie sau la preţ standard.


Conturi contabile utilizate privind animalele

Contabilitatea sintetică a animalelor se realizează cu ajutorul conturilor:

36 „Animale”

361 „Animale şi păsări”

368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări”

Contul 361 „Animale şi păsări”

Contul 361 „Animale şi păsări”

După conținutul economic este un cont de active circulante materiale.

După funcția contabilă este un cont de active. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectivelor de animale şi păsări de natura stocurilor, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru munca şi reproducţie, animalele şi păsările la îngraşat pentru valorificare; coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie (lâna, lapte blană, ouă).

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • costul de producţie al animalelor obţinute din producţie proprie, sporurile în greutate, plusurile de inventar (711);
 • valoarea animalelor achiziţionate de la terţi (401, 408, 542);
 • valoarea animalelor aduse de la terţi (356);
 • valoarea la preţ de înregistrare a animalelor achiziţionate de la entităti afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);
 • valoarea animalelor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);
 • valoarea animalelor primite gratuit (7582);
 
 • valoarea animalelor vândute, sacrificate, constatate în minus la inventariere (371, 606, 711);
 • valoarea animalelor donate (6582);
 • valoarea pierderilor din calamităţi (671);
 • valoarea animalelor trimise la terţi (356);

SOLDUL debitor reprezintă valoarea animalelor de natura stocurilor existente.

Contul 368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări”

Contul 368 „Diferenţe de preţ la animale şi păsări”

După conținutul economic este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a animalelor şi păsărilor.

După funcția contabilă este un cont de activ, care ține evidenţa diferenţelor de preţ nefavorabile (în plus) sau favorabile (în minus) dintre costul de producµe sau achiziţie şi preţul standard al animalelor şi păsărilor de natura stocurilor.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • diferenţele de preţ nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roşu) aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune din producţie proprie (711), achiziţionate de la terţi (401, 408, 542), achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);
 
 • diferenţele de preţ nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roşu) aferente animalelor şi păsărilor ieşite din gestiune (606, 711 );

SOLDUL debitor reprezintă diferenţele de preţ nefavorabile (în negru) sau favorabile (în roşu) aferente animalelor şi păsărilor aflate în gestiune.

Alt cont specific, utilizat pentru înregistrarea operaţiilor privind animalele este 606 „Cheltuieli privind animalele şi păsările”.


Monografie. Operaţii privind stocurile aflate la terţi

Exemplul 1

O fermă, obţine din producţie proprie, animale pentru îngrăşat, înregistrate la costul de producţie efectiv de 2000 lei. Sporul lunar în greutate este calculat la costul de producţie de 150 lei. După 11 luni, animalele sunt sacrificate, iar produsele obţinute sunt trecute la magazinul propriu de desfacere.

Obţinerea de animale pentru îngrăşat:

361

=

711

2000 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor

 

Sporul lunar de creştere în greutate:

361

=

711

200 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor

 

Trecerea produselor rezultate din sacrificare la magazinul propriu:

2000 + 11x150 = 3650

Varianta 1: 

371

=

361

3650 lei

Mărfuri

Animale şi păsări

 

Varianta 2: 

711

=

361

3650 lei

Variaţia stocurilor

Animale şi păsări

 

371

=

701

3650 lei

Mărfuri

Venituri din vânzarea produselor finite, produselor
agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

 

Exemplul 2

O fermă, achiziţionează de la furnizori animale pentru îngrăşat la costul de achiziţie de 2000 lei plus TVA, care se achită cu ordin de plată. Creşterea în greutate se înregistrează la costul de producţie de 200 lei. După 8 luni se vând ca animale vii cu preţul de vânzare de 6000 lei plus TVA, factura încasându-se prin bancă. 

Achiziţionarea animalelor:

%

=

401

2380 lei

361

Furnizori

2000 lei

Animale şi păsări

4426

380 lei

TVA deductibilă

 Achitarea facturii:

401

=

5121

2380 lei

Furnizori

Conturi la bănci

 

Sporul de creştere în greutate: creştere în greutate:

361

=

711

200 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor

 Livrarea animalelor vii:

4111

=

%

7140 lei

Clienţi

701

6000 lei

Venituri din vânzarea produselor finite, produselor
agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

 

4427

1140 lei

TVA colectată

 

 Descărcarea gestiunii de animalele vândute: - costul de achiziţie: 2.000 lei

 - sporul total în greutate: 6 luni x 200 lei/lună = 1.200 lei

%

=

361

3200 lei

606

Animale şi păsări

2000 lei

Cheltuieli privind activele biologice
 de natura stocurilor

711

1200 lei

Variaţia stocurilor

 Încasarea facturii:

5121

=

4111

4760 lei

Conturi la bănci

Clienţi

Exemplul 3

Un fiermier, achiziţionează 5 familii de albine cu pretul de 1200 lei plus TVA care se achita cu numerar. În cursul anului se obţine miere la costul de productie de 250 lei, care se vinde cu 3000 lei plus TVA, încasându-se în bancă.

Achiziţionarea albinelor:

%

=

5311

1428 lei

361

Casa în lei

1200 lei

Animale şi păsări

4426

228 lei

TVA deductibilă

Oţinerea produselor finite:

345

=

711

250 lei

Produse finite

Variaţia stocurilor  

 

Vânzarea mierii:

4111

=

%

3570 lei

Clienţi

701

3000 lei

Venituri din vânzarea produselor finite, produselor
agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

 

4427

570 lei

TVA colectată

Descărcarea gestiunii de produsele vândute:

711

=

345

250 lei

Variaţia stocurilor

Produse finite

Încasarea facturii: 

5121

=

4111

3570 lei

Banca în lei

Clienţi

Exemplul 4

O fermă, obţine din producţie proprie 10 animale pentru îngrăşat, înregistrate la preţul standard de 500 lei/bucata, costul efectiv fiind de 560 lei. Sporul lunar de creştere în greutate este de 40 lei/bucata, la preţ standard, respectiv 50 lei/bucata la cost efectiv. După 10 luni se vând 3 animale cu preţul de 1500 lei/bucata plus TV A.

Animale nou-născute înregistrate la preţ standard: 4 x 500 lei/buc

361

=

711

2000 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor  

 

Diferenţele de preţ aferente animalelor nou-născute: 4 x 60 lei/buc

368

=

711

240 lei

Diferenţe de preţ la active
biologice de natura stocurilor

Variaţia stocurilor  

 

Sporul lunar de creştere în greutate la preţ standard: 4 animale x 40 lei/buc

361

711

160 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor  

 

Diferenţe de preţ aferente sporului lunar în greutate: (50 - 40) x 4 animale

368

=

711

40 lei

Diferenţe de preţ la active
biologice de natura stocurilor

Variaţia stocurilor  

 

Vânzarea animalelor:

4111

=

%

5355 lei

Clienţi

701

4500 lei

Venituri din vânzarea produselor finite,
produselor agricole şi a activelor
biologice de natura stocurilor

 

4427

855 lei

TVA colectată

 

Descărcarea din gestiune a animalelor vândute. Preţ standard: (500 +40 x 10Iuni) x 3animale

711

=

361

2700 lei

Variaţia stocurilor  

Animale şi păsări

 

 Coeficientul diferenţelor de preţ: K = (Si368+Rd369)/(Si361+Rd361) = (2.40 + 40 x 1 O)/(2.000 + 1.60 x 1 O) = 0.1777

 Diferenţele de preţ aferente animalelor vândute: 2700 x 0.1777:

711

=

368

479.79 lei

Variaţia stocurilor

Diferenţe de preţ la active
biologice de natura stocurilor

 

Exemplul 5

O fermă obţine din producţie proprie porci, care se evaluează la costul de producţie de 2000 lei. Creşterea în greutate se înregistrează în sumă de 1500 lei. La maturitate, animalele se transferă în categoria imobilizărilor corporale, fiind utilizate ca animale de reproducţie.

Obţinerea de animale din producţie proprie:

361

=

711

2000 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor  

 

Sporul lunar de creştere în greutate:

361

=

711

1500 lei

Animale şi păsări

Variaţia stocurilor  

 

Transferarea animalelor în categoria imobilizărilor corporale:

Varianta 1:

2134

=

361

3500 lei

Animale şi plantaţii

Animale şi păsări

 

Varianta 2:

711

=

361

3500 lei

Variaţia stocurilor

Animale şi păsări

 

2134

=

701

3500 lei

Animale şi plantaţii

Venituri din vânzarea produselor finite, produselor
agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor

 

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta