0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Francisco Ana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 05 May 2020
actualizat la 17 Sep 2020

Creditele bancare pe termen mediu și lung sunt o componenta a capitalurilor permanente și reprezintă o sursă de finanțare cu caracter durabil, durata rambursării fiind cuprinsă între 1-5 ani pentru creditele bancare pe termen mediu și peste 5 ani pentru creditele pe termen lung.

Creditele bancare sunt purtătoare de dobânzi.

Din punct de vedere al obiectului creditării, ele sunt credite pentru investiții și pentru cunoașterea lor trebuie să pornim de la activul imobilizat al agentului economic ce solicită creditul. Aici sunt cuprinse mașini, instalații, fabrici, depozite, birouri, magazine, titluri financiare pe care le deține agentul economic care solicită împrumutul.

Creditele pe termen lung și mediu finanțează deci partea superioară a bilanțului, adică imobilizările, deci instrumentele de muncă. De aceea, între bancă și agentul economic care împrumută se încheie un contract pe termen lung. Cu cât durata creditului este mai mare, cu atât asocierea băncii cu agentul economic va fi mai lungă și mai dificilă.

Scopul agentului economic de a contracta credite este punerea în funcțiune a activelor imobilizate. Pentru a acorda credite pentru investiții, banca va avea în vedere structura financiară a întreprinderii, deci echilibrele importante ale bilanțului. în cazul creditelor pentru investiții, banca acordă mai mare atenție circumstanțelor economice, studiului pieței, situației financiare a întreprinderii. Băncile solicită entităților economice garanții care trebuie să depășească cu 20-30 % valoarea creditului și a dobânzilor.  în această fază, banca trebuie să pună un diagnostic general privind bonitatea financiară a firmei care împrumută. Dacă dosarul se aprobă, se întocmesc actele de ipotecă sau gaj asupra garanțiilor. Contractul de credit încheiat între bancă și debitor stipulează volumul și obiectul creditului, termenul de rambursare, dobânda, comisionul etc.


Conturi contabile utilizate în operațiunile cu credite bancare pe termen lung și mediu

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung se realizează cu ajutorul conturilor:

 • 162 "Credite bancare pe termen lung", care se detaliază pe următoarele conturi de gradul II:
  • 1621 "Credite bancare pe termen lung"
  • 1622 "Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență"
  • 1623 "Credite externe guvernamentale"
  • 1624 "Credite bancare externe garantate de stat"
  • 1625 "Credite bancare externe garantate de bănci"
  • 1626 "Credite de la trezoreria statului"
  • 1627 "Credite bancare interne garantate de stat"

Contul 1622 "Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență"

Contul 1622 "Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență"

După conținutul economic este un cont de surse împrumutate.

După funcția contabilă este un cont de pasiv, care ține evidența creditelor bancare pe termen mediu și lung nerambursate la scadență.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • creditele bancare restante rambursate (5121, 5124);
 • diferențele favorabile de curs valutar aferente creditelor restante în valută la încheierea exercițiului financiar și la rambursarea creditelor restante în valută (765).
 
 • creditele pe termen mediu și lung nerambursate la scadența (1621, 1623 la 1627);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor restante în valută la sfârșitul exercițiului financiar (665).

SOLDUL creditor al contului reprezintă creditele bancare pe termen mediu și lung, nerambursate la scadență.

Contul 1682 "Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”

Contul 1682 "Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”

După conținutul economic este un cont de surse atrase.

După funcția contabilă este un cont de pasiv, care ține evidența dobânzilor datorate, aferente creditelor bancare pe termen lung.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • dobânzile plătite (5121, 5124);
 • diferențele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, constatate la încheierea exercițiului financiar și la achitarea dobânzilor în valută (765).
 
 • dobânzile datorate, aferente împrumuturilor și datoriilor pe termen mediu și lung (666);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea dobânzilor datorate în valută la sfârșitul exercițiului financiar (665).

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă dobanzile datorate și neachitate.

Conturile 1621 "Credite bancare pe termen lung”, 1623 "Credite externe guvernamentale”,  1624 "Credite bancare externe garantate de stat”, 1625 "Credite bancare externe garantate de bănci”,  1626 "Credite de la trezoreria statului”, 1627 "Credite bancare interne garantate de stat”

Contul 1621 "Credite bancare pe termen lung”

Contul 1623 "Credite externe guvernamentale”

Contul 1624 "Credite bancare externe garantate de stat”

Contul 1625 "Credite bancare externe garantate de bănci”

Contul 1626 "Credite de la trezoreria statului”

Contul 1627 "Credite bancare interne garantate de stat”

După conținutul economic sunt conturi de surse împrumutate.

După funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care țin evidența creditelor bancare pe termen mediu și lung primite de la instituțiile bancare și de la alte persoane juridice.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • creditele bancare pe termen mediu și lung rambursate (5121, 5124);
 • diferentele favorabile de curs valutar aferente creditelor în valută, stabilite la încheierea exercițiului financiar și la rambursarea creditelor (765).
 
 • creditele pe termen mediu și lung primite (5121, 5124);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la sfârșitul exercițiului financiar (665).

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă creditele bancare pe termen mediu și lung nerambursate.


Monografie. Operații cu credite bancare pe termen lung și mediu

Exemplul 1

O societate comerciala primește în contul de disponibil un credit bancar pe 3 ani, în sumă de 14000 lei, pe care îl rambursează în tranșe lunare egale. Dobânda este de 15% -se calculează și achită lunar. Se înregistrează în contabilitate operațiile efectuate în primele 2 luni.

încasarea creditului în contul de disponibil:

5121

=

1621

14000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Credite bancare pe termen lung

 

Calcularea și înregistrarea dobânzii în prima lună (14000 x 15%: 12 luni):

666

=

1682

175 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Dobânzi aferente credit. bancare pe termen lung

 

Achitarea dobânzii din prima lună:

1682 

=

5121 

175 lei

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

 

Conturi la bănci în lei

 

Rambursarea primei rate lunare a creditului (14000: 36 luni):

1621

=

5121 

389 lei 

Credite bancare pe termen lung

 

Conturi la bănci în lei

 

Calcularea și înregistrarea dobânzii în luna a doua (13611 x 15% : 12):

666 

=

1682 

170.13 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Dobânzi aferente credit. bancare pe termen lung

Achitarea dobânzii din a doua lună:

1682

=

5121

170.13 lei

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 

 

Conturi la bănci în lei

Rambursarea ratei a 2-a a creditului:

1621 

=

5121 

389 lei

Credite bancare pe termen lung

 

Conturi la bănci în lei

 

Dobânzile achitate la scadență se pot înregistra și fară a utiliza contul 1682:

Achitarea dobânzii din a doua lună:

666

=

5121 

170.13 lei

Cheltuieli privind dobânzile 

 

Conturi la bănci în lei

 

Exemplul 2

înregistrarea transferului la credite restante a creditelor pe termen lung nerambursate la scadență și rambursarea ratei restante se face astfel:

Transferul creditului curent la credite nerambursate la scadență:

1621 

=

1622

250 lei

Credite bancare pe termen lung

 

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență

 

Rambursarea creditului restant:

1622 

=

5121

250 lei

Credite bancare pe term lung nerambursate la scadență

 

Conturi la bănci în lei

 

Exemplul 3

O societate comerciala primește un credit bancar în valută pe 2 ani în valoare de 20000 euro la cursul de 4,8 lei/euro. Dobânda este de 5% și se achită la sfârșitul fiecărui an. Creditul se restituie în 2 tranșe egale la sfârșitul fiecărui an. La sfârșitul primului an cursul era de 4,7 lei/euro, iar la sfârșitul anului doi cursul era de 4,9 lei/euro.

 

Primirea creditului: 20000 x 4,8 = 96000 lei

5124

=

1621

96000 lei

Conturi la bănci în valută 

 

Credite bancare pe termen lung

 

înregistrarea și achitarea dobânzii în primul an (20000 x 4,7x 5%):

666

=

5124

4700 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Conturi la bănci în lei

 

Rambursarea creditului la sfârșitul primului an :

1621 

=

%

48000 lei

Credite bancare pe termne lung (10000x 4,8)

 

765 

1000 lei

 

Venituri din diferențe de curs valutar 

 

 

 

5124 

47000 lei

 

 

Conturi la bănci în valuta (10000x4,7)  

 

Diferențele de curs valutar la 31 decembrie aferente creditului nerambursat:

1621 

=

765 

1000 lei

Credite bancare pe termen lung (4,8-4,7) x10000

 

Venituri din diferențe de curs valutar

 

înregistrarea și achitarea dobânzii din al doilea an (10000 x 4,9 x 5%):

666

=

5124

2450 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Conturi la bănci în valută

 

Rambursarea creditului la sfarșitul anului doi:

%

=

5124 

49000 lei

1621 

 

Conturi la bănci în valută (10000x4,9)

47000 lei

Credite bancare pe termen lung (10000x 4,7) 

 

 

 

665

 

 

2000 lei

Cheltuieli din diferențe de curs valutar

 

 

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta