0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

Francisco Ana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 12 May 2020
actualizat la 16 Aug 2022

Companiile care nu au resurse financiare suficiente pot apela la credite bancare pe termen scurt. Societatea încheie astfel un contract de credit cu o bancă (linie de credit, descoperit de cont, overdraft) pentru acoperirea necesităților financiare aferente desfășurării activității curente pe o durată maximă de un an. Există un singur extras de cont, iar soldul este debitor. În fiecare lună, pe lângă comisionul perceput, mai apare pe extras și rambursarea dobânzii.

Atunci când creditele sunt acordate în valută, pot apărea diferenţe favorabile sau nefavorabile de curs valutar, în funcţie de evoluţia cursului valutar.


Conturi contabile utilizate în operațiunile cu credite bancare pe termen scurt

Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt se realizează cu ajutorul conturilor:

519 "Credite bancare pe termen scurt": 

5191 "Credite bancare pe termen scurt"

5193 "Credite externe guvernamentale"

5194 "Credite externe garantate de stat"

5195 "Credite externe garantate de bănci"

5196 "Credite de la trezoreria statului"

5197 "Credite interne garantate de stat"

5198 "Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt"

Contul 5192 “Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă”

Contul 5192 “Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă”

După conținutul economic este un cont de datorii pe termen scurt.

După funcția contabilă este un cont de pasiv, care ţine evidenţa creditelor pe termen scurt nerambursate la scadenţă.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • creditele bancare pe termen scurt restituite băncii (5121, 5124);
 • diferenţele favorabile de curs valutar aferente creditelor în valută restante, stabilite la rambursare sau la închiderea exerciţiului financiar (765);
 
 • creditele bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (5191,5193 la 5197);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creditelor în valută restante, stabilite la închiderea exerciţiului financiar (665);

SOLDUL creditor al contului reprezintă creditele pe termen scurt nerambursate la scadenţă.

Conturile 5191 "Credite bancare pe termen scurt", 5193 "Credite externe guvernamentale", 5194 "Credite externe garantate de stat", 5195 "Credite externe garantate de bănci", 5196 "Credite de la trezoreria statului", 5197 "Credite interne garantate de stat", 5198 "Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt"

Contul 5191 "Credite bancare pe termen scurt"

Contul 5193 "Credite externe guvernamentale"

Contul 5194 "Credite externe garantate de stat"

Contul 5195 "Credite externe garantate de bănci"

Contul 5196 "Credite de la trezoreria statului"

Contul 5197 "Credite interne garantate de stat"

Contul 5198 "Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt"

După conținutul economic sunt conturi de datorii pe termen scurt.

După funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa creditelor pe termen scurt şi a dobânzilor aferente.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • creditele bancare pe termen scurt restituite băncii (5121, 5124);
 • dobânzile bancare achitate (5121, 5124, 666);
 • creditele bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (5192);
 • diferenţele favorabile de curs valutar aferente creditelor în valută, stabilite la rambursare sau la închiderea exerciţiului financiar (765);
 
 • creditele bancare pe termen scurt acordate de către bănci (5121, 5124);
 • dobânzile datorate aferente creditelor bancare pe termen scurt (666);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creditelor în valută, stabilite la închiderea exerciţiului financiar (665);
 • creditele furnizori acordate de bancă pentru plata unei datorii (401, 404);

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă creditele pe termen scurt şi dobânzile aferente, nerambursate, respectiv neplătite.


Monografie. Operații cu credite bancare pe termen scurt

Exemplul 1

O firmă primeşte un credit bancar pe 2 luni în suma de 10000 lei, care trebuie rambursat în 2 rate lunare egale. Dobânda este de 10% pe an şi trebuie achitată lunar. Din cauza dificultăţilor financiare, rata şi dobânda aferente ultimei luni, se achită în luna următoare.

Primirea creditului pe 2 luni în sumă de 10000 lei:

5121

=

5191

10000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Credite bancare pe termen scurt

 

Achitarea primei rate a creditului și a dobânzii în prima lună: 10000 x 10%: 12 luni = 83.33 lei.

666

=

5121

83.33 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Conturi la bănci în lei

 

5191

=

5121

5000 lei

Credite bancare pe termen scurt

 

Conturi la bănci în lei

 

În a doua lună, datorită întârzâierii, se înregistrează dobânda neachitată la scadenţă aferente ultimei luni: 5000 x 10%: 12 luni= 41,66 lei și înregistrarea creditului restant: 10000 : 2 = 5000 lei .

666

=

5198

41.66 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

 

5191

=

5192

5000 lei

Credite bancare pe termen scurt

 

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă

 

Achitarea în luna următoare a dobânzii și a ratei restante:

5198

=

5121

41.66 lei

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

 

Conturi la bănci în lei

 

5192

=

5121

5000 lei

Credite bancare pe term scurt nerambursate la scadenţă

 

Conturi la bănci în lei

 

Exemplul 2

O societate primeşte la începutul lunii feb un credit bancar pe 2 luni în sumă de 1000 USD la cursul de 4,20. Dobânda este de 1% pe lună și se achită în valută la sfârşitul fiecărei luni, când se restituie şi cele două rate egale. Cursul la 28 feb este 3,9 USD/RON, iar la 31 mar este 4,3 USD/RON.

 

Primirea creditului în valută: 1000 x 4.2 USD/RON = 4200 lei

5124

=

5191

4200 lei

Conturi la bănci în valută

 

Credite bancare pe termen scurt

 

Achitarea ratei și dobânzii în prima lună: 1000 x 1% x 3.9 USD/RON = 39 lei.

666

=

5124

39 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Conturi la bănci în valută

 

5191

=

%

2100 lei

Credite bancare pe termen scurt
(500 x 4.2 x(500 x 4.2 USD/RON))

 

765

150 lei

 

 

Venituri din diferenţe de curs valutar

 

 

 

5124

1950 lei

 

 

Conturi la bănci în valută
(500 x 3.9 (500 x 4.2 USD/RON))

Achitarea ratei și a dobânzii în a doua lună: 500 x 1% x 4,3 USD/RON= 21,5 lei.

666

=

5124

21.5 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Conturi la bănci în valut

 

%

=

5124

2150 lei

5191

 

Conturi la bănci în valută
(500 x 4.3 USD/RON)

2100 lei

Credite bancare pe termen scurt
(500 x 4.2 USD/RON)

 

 

 

665

 

 

50 lei

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

 

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta