0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Francisco Ana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 20 Aug 2020
actualizat la 17 Sep 2020

Acțiunile unei societăţi comerciale ce sunt cumpărate de către o altă entitate reprezintă titluri imobilizate.  O societate care deține astfel de titluri imobilizate (fie ea din cadrul grupului, sau nu), poate acorda, societăţii care le-a emis, ajutoare financiare sub formă de împrumuturi în condiţii avantajoase.

Pentru societatea care acordă împrumutul, aceste sume reprezintă creanţe imobilizate şi se contabilizează ca imobilizări financiare.

Pentru societatea care beneficiază de împrumut, aceste sume reprezintă datorii ce privesc imobilizările financiare. Aceste tipuri de datorii se mai numesc și datorii legate de participaţii.


Conturi contabile privind datoriile cu entitățile afiliate sau asociate

Evidența datoriilor unei entităţi faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare, se ține cu ajutorul conturilor:

 • 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare":
  • 1661 “Datorii faţă de entităţile afiliate”
  • 1663 “Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun”

Conturile 1661 “Datorii faţă de entităţile afiliate”, 1663 “Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun”

Contul 1661 “Datorii faţă de entităţile afiliate”

Contul 1663 “Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun”

După conținutul economic sunt conturi de surse împrumutate.

După funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa datoriilor societăţii faţă de persoanele juridice care deţin participaţii în capitalul acesteia.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • sumele restituite entităţilor de care compania este legată prin interese de participare (512);
 • diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută, stabilite la încheierea exerciţiului financiar şi la rambursarea datoriilor în valută (765);
 
 • sumele datorate faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (512);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la sfârşitul exerciţiului financiar (665);

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă datoriile legate de participaţii primite şi nerestituite.

Dobânzile aferente datoriilor ce privesc imobilizării, financiare se evidenţiază cu ajutorul conturilor de pasiv :

 • 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate":
  • 1685 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate”
   1686 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate si entităţile controlate in comun”

Conturile 1685 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate”, 1686 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate si entităţile controlate in comun”

Contul 1685 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate”

Contul 1686 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate si entităţile controlate in comun"

După conținutul economic sunt conturi de surse atrase.

După funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa dobânzilor datorate, aferente datoriilor ce privesc imobilizările financiare.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • dobânzile plătite entităţilor care deţin participaţii (5121, 5124);
 • diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, constatate la încheierea exerciţiului financiar şi la achitarea dobânzilor în valută către entităţile care deţin participaţii (765);
 
 • dobânzile datorate, aferente datoriilor către entităţile care deţin participaţii (666);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea dobânzilor datorate în valută, la sfârşitul exerciţiului financiar, către entităţile care deţin participaţii (665);

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă dobânzile datorate şi neplătite


Monografie. Operaţii privind datoriile cu entitățile afiliate sau asociate

Exemplu 1:

O societate mamă împrumută o filială a sa cu suma de 10000 lei, cu dobânda de 5%/an, pe o perioada de 3 ani. 

Primirea împrumutului

5121

=

1661

10000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Datorii fată de entitătile afiliate

 

Contabilizarea la finalul fiecarui an (din cei 3 ani) a dobânzii (10000*5%=500 lei) 

666

=

1685

500 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Dobânzi aferente datoriilor
faţă de entităţile afiliate

 

Achitarea dobânzii către societatea mamă           

1685

=

5121

500 lei

Dobânzi aferente datoriilor
faţă de entităţile afiliate

 

Conturi la bănci în lei

 

La finalul perioadei se ramburseaza imprumutul de 10000 lei

1661 

=

5121 

10000 lei

Datorii faţă de entităţile afiliate

 

Conturi la bănci în lei

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta