0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Francisco Ana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 20 Aug 2020
actualizat la 16 Aug 2022

Acțiunile unei societăţi comerciale ce sunt cumpărate de către o altă entitate reprezintă titluri imobilizate.  O societate care deține astfel de titluri imobilizate (fie ea din cadrul grupului, sau nu), poate acorda, societăţii care le-a emis, ajutoare financiare sub formă de împrumuturi în condiţii avantajoase.

Pentru societatea care acordă împrumutul, aceste sume reprezintă creanţe imobilizate şi se contabilizează ca imobilizări financiare.

Pentru societatea care beneficiază de împrumut, aceste sume reprezintă datorii ce privesc imobilizările financiare. Aceste tipuri de datorii se mai numesc și datorii legate de participaţii.


Conturi contabile privind datoriile cu entitățile afiliate sau asociate

Evidența datoriilor unei entităţi faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare, se ține cu ajutorul conturilor:

166 "Datorii care privesc imobilizările financiare":

1661 “Datorii faţă de entităţile afiliate”

1663 “Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun”

Conturile 1661 “Datorii faţă de entităţile afiliate”, 1663 “Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun”

Contul 1661 “Datorii faţă de entităţile afiliate”

Contul 1663 “Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun”

După conținutul economic sunt conturi de surse împrumutate.

După funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa datoriilor societăţii faţă de persoanele juridice care deţin participaţii în capitalul acesteia.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • sumele restituite entităţilor de care compania este legată prin interese de participare (512);
 • diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută, stabilite la încheierea exerciţiului financiar şi la rambursarea datoriilor în valută (765);
 
 • sumele datorate faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (512);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la sfârşitul exerciţiului financiar (665);

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă datoriile legate de participaţii primite şi nerestituite.

Dobânzile aferente datoriilor ce privesc imobilizării, financiare se evidenţiază cu ajutorul conturilor de pasiv :

 • 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate":
  • 1685 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate”
   1686 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate si entităţile controlate in comun”

Conturile 1685 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate”, 1686 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate si entităţile controlate in comun”

Contul 1685 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate”

Contul 1686 “Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate si entităţile controlate in comun"

După conținutul economic sunt conturi de surse atrase.

După funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa dobânzilor datorate, aferente datoriilor ce privesc imobilizările financiare.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • dobânzile plătite entităţilor care deţin participaţii (5121, 5124);
 • diferenţele favorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, constatate la încheierea exerciţiului financiar şi la achitarea dobânzilor în valută către entităţile care deţin participaţii (765);
 
 • dobânzile datorate, aferente datoriilor către entităţile care deţin participaţii (666);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea dobânzilor datorate în valută, la sfârşitul exerciţiului financiar, către entităţile care deţin participaţii (665);

SOLDUL creditor al conturilor reprezintă dobânzile datorate şi neplătite


Monografie. Operaţii privind datoriile cu entitățile afiliate sau asociate

Exemplu 1:

O societate mamă împrumută o filială a sa cu suma de 10000 lei, cu dobânda de 5%/an, pe o perioada de 3 ani. 

Primirea împrumutului

5121

=

1661

10000 lei

Conturi la bănci în lei

 

Datorii fată de entitătile afiliate

 

Contabilizarea la finalul fiecarui an (din cei 3 ani) a dobânzii (10000*5%=500 lei) 

666

=

1685

500 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Dobânzi aferente datoriilor
faţă de entităţile afiliate

 

Achitarea dobânzii către societatea mamă           

1685

=

5121

500 lei

Dobânzi aferente datoriilor
faţă de entităţile afiliate

 

Conturi la bănci în lei

 

La finalul perioadei se ramburseaza imprumutul de 10000 lei

1661 

=

5121 

10000 lei

Datorii faţă de entităţile afiliate

 

Conturi la bănci în lei

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta