0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

Francisco Ana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 02 Mar 2020
actualizat la 19 Mar 2020

Odată cu infiinţarea unei entități şi pe parcursul activităţii, apar situaţii în care compania intră în raporturi financiare cu asociaţii sau acţionarii. Aceste raporturi privesc activităţi prin care:

 • este constituită societatea comercială, asociaţii obligându-se prin actul de înfiinţare să işi aducă aportul pe care l-au subscris sau retragerea capitalului social de catre acţionari sau asociaţi;
 • asociaţii (persoane fizice sau juridice) împrumută temporar firma cu sume de bani necesare acoperirii unor necesităţi imediate;
 • aportul asociaţilor la capitalizarea firmei este remunerat prin distribuirea de dividende (partea din profitul net de distribuit acţionarilor sau asociaţilor care revine unei acţiuni sau parţi sociale).

Conturi contabile utilizate în decontările cu asociaţii

Contabilitatea sintetică a decontărilor cu asociaţii se realizează cu ajutorul următoarelor conturi:

 • 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" care se desfăşoară pe două conturi de gradul II:
  • 4551 "Acţionari/asociaţi-conturi curente"
  • 4558 "Acţionarii asociaţi-dobânzi la conturi curente"
 • 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"
 • 457 "Dividende de plată".

Contul 4551 "Acţionari/asociaţi - conturi curente"

Este utilizat pentru evidenţa sumelor datorate asociaţilor.

4551 "Acţionari/asociaţi - conturi curente"

După conţinutul economic este un cont de datorii pe termen scurt.

După funcţia contabilă este un cont de pasiv, care ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către asociati.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • sumele restituite asociaţilor (5121, 5124, 5311, 5314);
 • diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de acţionari/asociaţi (765);
 • sume anulate reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, aferente exerciţiilor financiare anterioare (1171 );
 • sumele restituite asociaţilor (5121, 5124, 5311, 5314).
 
 • sumele depuse de către asociaţi (5121, 5124, 5311, 5314);
 • dividendele depuse în contul curent al asociaţilor (457);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar la sfârşitul exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665).

SOLDUL creditor al contului reprezintă sumele datorate de entitate asociaţilor.

Contul 4558 "Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente"

Este utilizat pentru evidenţa dobânzilor aferente sumelor puse de asociaţi la dispoziţia întreprinderii.

4558 "Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente"

După conţinutul economic este un cont de datorii pe termen scurt.

După funcţia contabilă eeste un cont de pasiv care ţine evidenţa dobânzilor datorate privind sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către asociaţi.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • dobânzile achitate asociaţilor (5121, 5124, 5311, 5314);
 • dobânzile virate în contul curent al asociaţilor (4551 ).
 
 • dobânzile datorate asociaţilor (666).

SOLDUL creditor al contului reprezintă dobânzile datorate de entitate asociaţilor.

Contul 456  "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"

Este utilizat pentru evidenţa creanţelor/datoriilor faţă de asociaţi/acţionari. După conţinutul economic este un cont de creanţe, când are loc constituirea întreprinderii sau majorarea capitalului social prin noi aporturi subscrise de acţionari sau asociaţi. Totodata, poate fi un cont de datorii, cand are loc micşorarea capitalului social. Se debitează cu valoarea capitalului social subscris de către asociaţi/acţionari și cu sumele achitate asociaţilor sau cu valoarea bunurilor acordate acestora cu ocazia retragerii capitalului social. Se creditează cu valoarea capitalului vărsat şi cu valoarea capitalului retras de catre asociaţi. Soldul debitor reprezintă creanţa întreprinderii faţă de acţionari sau asociaţi pentru capitalul social subscris, iar cel creditor reprezintă obligaţii ale întreprinderii privind capitalul social de restituit sau lichidat.

456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"

După conţinutul economic este un cont de creanţe dar și de datorii.

După funcţia contabilă este un cont bifuncțional, funcţionând ca un cont de activ, când reflectă creanţe, și de pasiv, când reflectă datorii faţă de acţionari sau asociaţi.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • capitalul subscris de acţionari sau asociaţi (1011 );
 • valoarea primelor legate de capital constituite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital şi conversiei obligaţiunilor în acţiuni (104 );
 • sumele sau bunurile restituite asociaţilor care se retrag (205, 208, 211, 212,213,214,231,301 la 381, 5121, 5124, 5311, 5314);
 • diferentele favorabile de curs valutar stabilite la sfârşitul exerciţiului financiar aferente aportului în valută (765).
 
 • aportul în numerar depus de asociaţi pentru constituirea şi majorarea capitalului social (5121, 5124, 5311, 5314);
 • aportul în natură depus de asociaţi pentru constituirea şi majorarea capitalului social (205 la 267, 301 la 381 );
 • capitalul social retras de acţionari sau asociaţi (1012);
 • împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni (161 );
 • decontarea capitalurilor proprii catre acţionari/asociaţi în cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (1068);
 • diferenţele nefavorabile de curs valutar stabilite la vărsarea capitalului sau la sfârşitul exerciţiului financiar, aferente aportului în valută (665).

SOLDUL debitor al contului reprezintă creanţele entităţii fată de acționari sau asociaţi.

 

Contul 457 "Dividende de plată"

Este utilizat pentru evidenţa dividendelor datorate şi acordate asociaţilor/acţionarilor. Se creditează cu dividendele datorate asociaţilor/acţionarilor. Se debiteaza cu dividendele acordate şi cu impozitul aferent acestora.

4457 "Dividende de plată"

După conţinutul economic este un cont de datorii faţă de asociaţi.

După funcţia contabilă este un cont de pasiv, care ţine evidenţa dividendelor datorate acţionarilor sau asociaţilor.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • dividendele nete achitate acţionarilor sau asociaţilor (512, 531 );
 • impozitul pe dividende reţinut (446);
 • dividendele nete lăsate temporar la dispoziţia entităţii (4551 );
 • sume anulate reprezentând dividende datorate acţionarilor/asociaţilor, înregistrate în exerciţiile financiare anterioare (1171).
 
 • dividendele datorate acţionarilor sau asociaţilor din profitul net (117).

SOLDUL creditor al contului reprezintă dividendele datorate.


Monografie. Operații privind decontările cu asociaţii

Exemplul 1

Un asociat împrumută societatea cu un numerar de 600 lei pentru efectuarea unor plăţi către furnizori. După 6 luni asociatului i se restituie suma în numerar, împreună cu dobânda de 30 lei.

Sume depuse de asociat şi lăsate temporar la dispoziţia entităţii

5311

=

4551

600 lei

Casa în lei

 

Asociaţi -conturi curente

 

Dobânzi aferente sumelor depuse de asociat

666

=

4558

30 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

Asociaţi-dobânzi la conturi curente

 

Restituirea sumelor către asociat şi achitarea dobânzilor aferente

%

=

5311

630 lei

4551

 

Casa în lei

600 lei

Asociaţi-conturi curente

 

 

 

4558

 

 

30 lei

Asociaţi-dobânzi la conturi curente

 

 

 

Exemplul 2

Se constituie o societate comercială cu răspundere limitată, cu un capital subscris de 1500 lei, care se varsă astfel:

 • teren evaluat la 1000 lei;
 • numerar depus la bancă 500 lei;

Ulterior, se retrage un acţionar şi i se achită în numerar suma de 200 lei, reprezentând contravaloarea plăţilor sociale depuse.

 Subscrierea de capital

456

=

1011

1500 lei

Decontări cu asociaţii privind capitalul

 

Capital subscris nevărsat

 

Vărsarea capitalului subscris

%

=

456

1500 lei

2111

 

Decontări cu asociaţii privind capitalul

1000 lei

Terenuri

 

 

 

5121

 

 

500 lei

Conturi la bănci în lei

 

 

 

Regularizarea capitalului social

1011

=

1012

1500 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Suma achitată asociatului care se retrage

456

=

5311

200 lei

Decontări cu asociaţii privind capitalul

 

Casa în lei

 

Diminuarea capitalului retras de asociat

1012

=

456

200 lei

Capital subscris vărsat

 

Decontări cu asociaţii privind capitalul

 

Exemplul 3

La începutul anului se repartizează la dividende profitul anului precedent și cel reportat din anii precedenţi în sumă de 20000 lei. După reţinerea şi virarea impozitului pe dividende cu ordin de plată, 50% din dividendele nete se lasă temporar de către asociat (persoană fizică) la dispoziţia entităţii.

Repartizarea rezultatului reportat la dividende

1171

=

457

20000 lei

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat

 

Dividende de plată

 

Reţinerea din dividendele brute a impozitului pe dividende: 20000 x 5% = 1000 lei

457

=

446

1000 lei

Dividende de plată

 

Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

Virarea cu ordin de plată a impozitului pe dividende

446

=

5121

1000 lei

Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

Conturi la bănci în lei

 

Dividende nete lăsate de asociat la dispoziţia entităţii

457

=

4551

9500 lei

Dividende de plată

 

Acţionari/asociaţi-conturi curente

 

Plată dividende

457

=

5121

9500 lei

Dividende de plată

 

Conturi la bănci în lei

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta