0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Francisco Ana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 17 Jul 2020
actualizat la 16 Aug 2022

În companiile mari, volumul și complexitatea activității, precum şi particularităţile ce pot apărea în fluxul economic, pot duce la descentralizarea contabilităţii unităţilor economice în subunităţi. Aceastea pot fi de tipul: puncte de lucru, magazine, ateliere producție, etc; și nu au personalitate juridică separată.

Lucrările contabile ale subunităţilor fără personalitate juridică se realizează în cadrul acestora, de regulă, până la balanţa de verificare. În schimb, situaţiile financiare anuale se întocmesc doar la nivelul entităţii, informaţiile din balanţele întocmite de către subunităti se centralizându-se într-o balanță la nivelul entității.

Între unitate şi subunităţi, sau între subunități, pe parcursul activității, pot să aibă loc transferuri de valori, în urma cărora se nasc datorii şi creanţe. Ca și tipuri de transferuri pot apărea: transfer de bani între casierii, transfer de marfă, transfer de obiecte de inventar, etc.


Conturi contabile utilizate în decontările în cadrul entităţii

Contabilitatea decontărilor în cadrul entităţii se realizează cu ajutorul conturilor:

48 "Decontări în cadrul unităţii"

481 "Decontări între unitate şi subunităţi"

482 "Decontări între subunităţi".

Contul 481 “Decontări între unitate şi subunităţi”

Acest cont se deschide atât în contabilitatea unităţii cât şi în contabilitatea subunităţlor, fiind un cont bifuncţional. Se detaliază în analitice pe fiecare subunitate în parte.

Contul 481 “Decontări între unitate şi subunităţi”

După conținutul economic poate fi un cont de datorii sau de creanţe.

După funcția contabilă este un cont bifuncţional, utilizat pentru evidenţa decontărilor între entitate şi subunităţile fără personalitate juridică.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

  • valorile materiale si bănesti transferate subunitătilor de către entitate sau transferate entităţii de către subunităţi (301 la 388, 5121, 5124,5311, 5314);
 
  • valorile materiale şi băneşti primite de către entitate de la subunităţi sau primite de către subunităţi de la entitate (301 la 388, 5121, 5124, 5311, 5314);

SOLDUL debitor reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor sumele datorate pentru operaţiuni reciproce.

Contul 482 “Decontări între subunităţi”

În cadrul balanţelor întocmite la nivelul unităţii, cele două conturi sintetice (481, 482) trebuie să se soldeze, deoarece suma datoriilor trebuie sa fie egala cu cea a creanţelor, în cadrul decontărilor din cadrul unităţii.

Lichidarea datoriilor şi creanţelor reciproce se poate realiza prin restituirea bunurilor sau prin plăţi din conturile de trezorerie.

Contul 482 “Decontări între subunităţi”

După conținutul economic poate fi un cont de datorii sau de creanţe.

După funcția contabilă este un cont bifuncţional, utilizat pentru evidenţa decontărilor între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul unei entităţi.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

  • valorile materiale şi băneşti transferate între subunităţi (301 la 388, 5121, 5124, 5311, 5314);
 
  • valorile materiale şi băneşti primite de către subunităţi (301 la 388, 5121, 5124, 5311, 5314);

SOLDUL debitor reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor reprezintă sumele de plătit pentru operaţiuni reciproce.


Monografie. Operații privind decontările în cadrul entităţii

Exemplul 1

O societate trimite unui magazin ambalaje în valoare de 500 lei şi îi virează, în contul subunității, cu ordin de plată suma de 1000 lei. Subunitatea achită entităţii un numerar de 600 lei.

a) În contabilitatea entității

Transferul ambalajelor şi a sumelor de bani: 

481

=

%

1500 lei

Decontări între unitate şi subunităţi

 

3023 

500 lei

 

 

Materiale pentru ambalat

 

 

 

5121 

1000 lei

 

 

 Conturi la bănci în lei

 

Încasarea sumei:

5311 

=

481 

600 lei

Casa in lei

 

Decontări între unitate şi subunităţi

 

 b) În contabilitatea subunităţii:

Primirea valorilor materiale şi băneşti:

%

=

481

1500 lei

3023

 

Decontări între unitate şi subunităţi

500 lei

Materiale pentru ambalat

 

 

 

5121

 

 

1000 lei

Conturi la bănci în lei

 

 

 

Achitarea numerarului:

481 

=

5311 

600 lei

Decontări între unitate şi subunităţi

 

Casa în lei

 

Exemplul 2

Subunitatea X transmite subunităţii Y mărfuri în valoare de 300 lei şi suma de 100 lei achitată în numerar. Subunitatea Y restituie subunităţii X suma de 350 lei cu ordin de plată.

a) În contabilitatea subunităţii X:

Transferul mărfurilor şi a sumelor de bani:

482

=

%

400 lei

Decontări între subunităţi

 

371 

300 lei

 

 

Mărfuri

 

 

 

5311 

100 lei

 

 

 Casa în lei

 

Încasarea sumei:

5121 

=

482 

350 lei

Conturi la bănci

 

Decontări între subunităţi

 

 b) În contabilitatea subunitătii Y:

Primirea valorilor materiale şi băneşti:

%

=

482

400 lei

371

 

Decontări între subunităţi

300 lei

Mărfuri

 

 

 

5311

 

 

100 lei

Casa în lei

 

 

 

Achitarea sumei:

482 

=

5121 

350 lei

Decontări între subunităţi

 

Conturi la bănci în lei

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta