0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 14 Nov 2018
actualizat la 21 Feb 2019

O categorie importantă de stocuri o reprezintă cele consumate în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii. Acestea sunt: materiile prime, materialele consumabile  şi materialele de natura obiectelor de inventar.

Materiile prime sunt bunurile care participă direct la fabricarea produsului și care se regăsesc în produsul final. Termenul de "materie primă" este utilizat pentru a desemna materialul aflat într-o stare neprelucrată sau prelucrată minim.

Materialele consumabile sunt bunurile care participă sau ajută la procesul de producţie sau de exploatare, fără a se regăsi, în produsul finit. Acestea pot fi împărțite în următoarele tipuri de materiale: materialele auxiliare, combustibilii, materialele pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje etc.

Materialele de natura obiectelor de inventar cuprind bunurile care nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile pentru a putea fi încadrate în categoria imobilizărilor corporale, adică, fie au durata de utilizare mai mică de un an, fie au valoarea de intrare mai mică decât limita legală de 2500 lei. Exemple de astfel de bunuri sunt: obiecte de mobilier și aparatură IT, echipamente de protecţie, echipamente de lucru şi îmbrăcăminte specială, scule, aparate de măsură şi control etc.


Conturi utilizate privind materiile prime şi materialele

Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor se ţine cu ajutorul conturilor din grupa 30 "Stocuri de materii prime şi materiale", care are următoarea structură:

 

30. Stocuri de materii prime şi materiale

301. Materii prime (A)

302. Materiale consumabile

3021. Materiale auxiliare (A)

3022. Combustibili (A)

3023. Materiale pentru ambalat (A)

3024. Piese de schimb (A)

3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)

3026. Furaje (A)

3028. Alte materiale consumabile (A)

303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)

Conturile 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile" și 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

A. În cazul utilizării inventarului PERMANENT

În cazul utilizării inventarului permanent conturile se folosesc astfel:

301 "Materii prime"
302 "Materiale consumabile"
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

În DEBIT se înregistrează valorile intrate pe următoarele căi:

 

În CREDIT se gistrează valorile ieșite pe următoarele căi:

 • achiziţionate pe credit comercial de la furnizori (401, 408, 446);
 • achiziţionate de la furnizori cu decontarea dintr-un avans de trezorerie (542);
 • achiziţionate de la furnizori cu decontarea imediată în numerar (531);
 • semifabricate şi produse finite consumate ca materii prime şi materiale în aceeaşi entitate (341, 345);
 • valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime de la entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (451, 453);
 • aport în natură la capitalul social (456);
 • aduse de la terţi (351, 401);
 • primite de la societăţile din cadrul entităţii (481, 482);
 • primite gratuit (7582);
 • plusuri la inventar (601, 602, 603).

SOLDUL debitor reprezintă valoarea materiilor prime şi a materialelor aflate în stoc.

 
 • consumate în procesul de producţie sau constatate lipsă la inventar (601, 602, 603);
 • scoase din folosinţă (601, 711);
 • donate (6582);
 • pierderi din calamităţi (671);
 • vânzări fără prelucrare (371);
 • retragerea aportului la capital (456);
 • trimise spre prelucrare sau în custodie la terţi (351);
 • livrate societăţilor din cadrul entităţii (481, 482).

B. În cazul utilizării inventarului INTERMITENT

În cazul utilizării inventarului intermitent conturile se folosesc astfel:

301 "Materii prime"
302 "Materiale consumabile"
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se gistrează valorile ieșite pe următoarele căi:

 • la sfârşitul perioadei, valoarea stocurilor finale de materii prime (601), materiale consumabile (602), materiale de natura obiectelor de inventar (603) stabilite la inventariere.

SOLDUL debitor reprezintă valoarea materiilor prime şi a materialelor aflate în stoc.

 
 • la începutul perioadei, valoarea stocurilor iniţiale de materii prime (601), materiale consumabile (602), materiale de natura obiectelor de inventar (603) inventariate la sfârşitul perioadei precedente.

Contul 308 “Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"

Contul 308 “Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime şi materialelor, un cont de activ, care ţine evidenţa diferenţelor de preţ nefavorabile (în plus) sau favorabile (în minus) dintre costul de achiziţie şi preţul standard aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.

Contul 308 “Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se gistrează valorile ieșite pe următoarele căi:

 • diferenţele de preţ nefavorabile sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune (401, 542, 452, 453).

SOLDUL debitor al contului reprezintă diferenţele de preţ nefavorabile sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în gestiune.

 
 • diferenţele de preţ nefavorabile sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune (601, 602, 603).

Normele legale recomandă calcularea distinctă a diferenţelor de preţ aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar. De aceea este oportună detalierea contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" pe conturi de gradul II.

Materialele de natura obiectelor de inventar date în folosinţă se păstrează în evidenţa extra bilanţieră cu ajutorul contului 8039 "Stocuri de natura obiectelor de inventar" până în momentul ieşirii acestora din uz prin casare, vânzare, donaţie etc.

 

Alte conturi specifice, utilizate pentru înregistrarea materiilor prime şi materialelor:

601 "Cheltuieli cu materiile prime",
602 "Cheltuieli cu materialele consumabile",
603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar",
8039 "Stocuri de natura obiectelor de inventar".

 

Pentru monografia operațiilor privind materiile prime şi materialele, citiți Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar.

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

3. Contabilitatea stocurilor

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

3.1.1. Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor și a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

3.2.1 Operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.2.2 Alte operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terți

3.4. Contabilitatea animalelor

3.5. Contabilitatea mărfurilor

3.6. Contabilitatea ambalajelor

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta