0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 09 Jan 2022
actualizat la 16 Aug 2022

Rareori întâlnim conceptul de „primă de capital”, însă cu toate acestea, suntem familiarizați cu concepte precum „prima de emisie” și chiar „prima de fuziune”. „Prima de capital” este o categorie largă, care include toate categoriile de prime pe care le putem întâlni în viața unei companii. Cele mai populare categorii de prime sunt primele de emisiune și primele de fuziune.

Primele de capital reprezintă elemente de capital propriu constituite în cazul emiterii de noi acțiuni, cu ocazia aducerii de noi aporturi sau fuziuni cu alte societăți. În ambele cazuri se produce creșterea capitalului social.  

În funcţie de modul de constituire, acestea sunt împărțite în următoarele categorii:

 1. Primele de emisiune sunt determinate de diferența dintre valoarea de emisiune (de vânzare) a noilor acţiuni sau părţi sociale (mai mare) şi valoarea nominală a acestora (mai mică). Primele de emisiune au o dublă funcţie:
  • să acopere costurile de emisiune a acţiunilor;
  • să egalizeze drepturile acţionarilor noi cu cele ale vechilor acţionari, prin compensarea diferenţei dintre valoarea nominală şi valoarea contabilă a vechilor acţiuni.
 2. Primele de fuziune/divizare se calculează ca diferenţa dintre valoarea bunurilor primite prin fuziune/divizare şi suma cu care a crescut capitalul social.
 3. Primele de aport corespund diferenţei dintre valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale atribuite în schimbul contributiei. Prima de aport are aceeaşi funcţie ca prima de emisiune.
 4. Primele de conversie se determină atunci când datoria este convertită în acțiuni.

Conturi contabile utilizate privind primele de capital

Contabilitatea sintetică a primelor de capital se realizează cu ajutorul conturilor

104 "Prime de capital":

1041 ”Prime de emisiune”

1042 “Prime de fuziune/divizare”

1043 “Prime de aport”

1044 “Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni”

Contul 1041 Prime de emisiune”

Contul 1042 “Prime de fuziune/divizare”

Contul 1043 Prime de aport”

Contul 1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni”

După conținutul economic sunt conturi de capitaluri proprii.

După funcția contabilă sunt conturi de pasiv, care ţin evidenţa primelor de emisiune, de aport, de fuziune/divizare şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • primele de capital incluse în capitalul social (1012);
 • primele de capital incluse în rezerve (1063, 1068);
 • pierderile contabile din anii precedenți, acoperite din prime de capital, conform legii (1171);

 

 • valoarea primei determinată în momentul emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (456);

SOLDUL creditor reprezintă primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.


Monografie. Operații privind primele de capital

Exemplul 1 - Prime de emisiune

Se emit 2000 acţiuni noi la un preț de emisiune de 1.50 lei, valoarea nominală 1 leu , care se încasează în numerar. Ulterior, primele de emisiune sunt incluse in capitalul social.

Emisiunea acţiunilor

456

=

%

3000 lei

Decontări cu acţionarii privind capitalul

 

1011

 

(2000x1.5)

 

Capital subscris nevărsat (2000 x 1)

2000 lei

 

 

1041

 

 

 

Prime de emisiune

1000 lei

Încasarea în numerar valoarea acţiunilor

5311

=

456

3000 lei

Casa în lei

 

Decontări cu acţionarii privind capitalul

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat

1011

=

1012

2000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Încorporarea primei în capitalul social

1041

=

1012

1000 lei

Prime de emisiune

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplul 2 - Prime de emisiune

Capitalul social al unei companii este de 150000 lei reprezentat de 3000 de actiuni. Activul net este de 160000 lei. Se decide majorarea capitalului social prin emiterea a încă 100 de acțiuni, care se vând în numerar la valoarea contabilă, pentru a se compensa resursele acumulate ale companiei. Din primele de misiune încasate se acoperă suma de 200 lei reprezentând cheltuieli

de emisiune a acţiunilor, care au fost achitate în numerar, restul se încorporează în alt rezerve.

 • valoarea nominală a celor 100 de acţiuni: (150000: 3000) x 100 = 5000 lei;
 • valoarea contabilă a unei actiuni: 160000 : 3000 = 53.3 lei/actiune;
 • valoarea de emisiune a actiunilor: 100 x 53.3 lei/actiune = 5330 lei;
 • prima de emisiune: (53.3 - 50) x 100 = 330 lei.

Subscrierea capitalului

456

=

%

5330 lei

Decontări cu acţionarii privind capitalul (100 x 53.3)

 

1011

5000 lei

 

 

Capital subscris nevărsat (100 x 50)

 

 

 

1041

330 lei

 

 

Prime de emisiune

 

Achitarea în numerar a cheltuielilor de emisiune a acţiunilor

201

=

5311

100 lei

Cheltuieli de constituire

 

Casa în lei

 

Încasarea acţiunilor subscrise

5311

=

456

5330 lei

Casa în lei

 

Decontări cu acţionarii privind capitalul

 

Regularizarea capitalului social vărsat

1011

=

1012

5000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Acoperirea cheltuielilor de emisiune a acţiunilor

1041

=

201

330 lei

Prime de emisiune

 

Cheltuieli de contituire

 

Încorporarea primelor la alte rezerve

1041

=

1068

330 lei

Prime de emisiune

 

Alte rezerve

 

Exemplu 3 - Prime de fuziune/divizare

În urma fuziunii, compania absorbantă preia activele societății absorbite reprezentat de utilaje și echipamente evaluate la suma de 4000 lei si disponibilităţi bănesti în conturile bancare de 1000 lei. Se decide ca în schimbul activului preluat să se emită 3500 de acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu. Prima de fuziune se integrează ulterior în capitalul social.

 • valoarea contabilă a activelor preluate: 5000 lei
 • valoarea nominală a acţiunilor: 3500 lei
 • prime de fuziune: 5000 - 3500 = 1500 lei.

Subscrierea capitalului

456

=

%

5000 lei

Decontări cu acţionarii privind capitalul

 

1011

3500 lei

 

 

Capital subscris nevărsat

 

 

 

1042

1500 lei

 

 

Prime de fuziune

 

Preluarea activelor aduse prin fuziune

%

=

456

5000 lei

2131

 

Decontări cu acţionarii privind capitalul

4000 lei

Echipamente tehnologice

 

 

 

5121

 

 

1000 lei

Conturi la bănci în lei

 

 

 

Regularizarea capitalului

1011

=

1012

3500 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Integrarea primelor în capitalul social

1042

=

1012

1500 lei

Prime de fuziune

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 4 - Prime de aport

O societate comercială cu răspundere limitată decide să își majorareze capitalul printr-un aport reprezentat de un echipament evaluat la 1000 lei, care este remunerat cu 15 părţi sociale cu valoarea de 50 lei fiecare. Prima de aport se încorporează ulterior la rezerve.

Subscrierea capitalului

456

=

%

1000 lei

Decontări cu acţionarii privind capitalul

 

1011

750 lei

 

 

Capital subscris nevărsat (15 lei/buc x 50)

 

 

 

1043

250 lei

 

 

Prime de aport (1000-750)

 

Depunerea capitalului subscris

2131

=

456

1000 lei

Echipamente tehnologice

 

Decontări cu acţionarii privind capitalul

 

Regularizarea capitalului social vărsat

1011

=

1012

750 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Încorporarea primelor la alte rezerve

1043

=

1068

750 lei

Prime de aport

 

Alte rezerve

 

Exemplu 5 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

Se majorează capitalul social prin conversia de obligaţiuni evaluate la valoarea de rambursare de 1000, în acţiuni cu valoarea nominală de 900 lei:

Subscrierea capitalului

456

=

%

1000 lei

Decontări cu acţionarii privind capitalul

 

1011

900 lei

 

 

Capital subscris nevărsat

 

 

 

1044

100 lei

 

 

Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

 

Conversia obligaţiunilor în acţiuni

161

=

456

1000 lei

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

 

Decontări cu acţionarii privind capitalul

 

Regularizarea capitalului social vărsat

1011

=

1012

900 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta