0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 05 Feb 2019
actualizat la 13 May 2020

Producția în curs de execuție este reprezentată fie de bunurile care n-au trecut toate fazele procesului de producție, nefiind încă nici producție finită, nici semifabricate; fie de produsele nesupuse recepției tehnice de calitate; sau fie de lucrările, serviciile și studiile în curs de execuție.

Producția în curs de execuție se determină prin inventarierea producției neterminate la sfârșitul perioadei, folosind metode tehnice de ajustare a gradului de finisare sau a stadiului de efectuare a operațiilor tehnologice și se evaluează la cost de producție.

Produsele fac parte din categoria stocurilor și se împart în trei categorii:

 • semifabricatele sunt acele produse al caror proces tehnologic a fost încheiat intr-o secție sau fază de fabricație și care trec în continuare pentru prelucrare în altă secție sau fază de fabricație sau se livrează terților;
 • produsele finite sunt bunurile care au parcurs toate fazele procesului tehnologic, întrunesc condițiile de calitate și sunt predate pe bază de acte de magazie sau sunt livrate direct terților;
 • produsele reziduale reprezintă rebuturile, materialele recuperabile, deșeurile.

Conturi utilizate privind produsele şi a producției în curs de execuție

Contabilitatea produselor se ține cu ajutorul conturilor din grupa 34 "Produse", care are următoarea structură:

 

33. Producţie în curs de execuţie

331. Produse în curs de execuţie (A)

332. Servicii în curs de execuţie (A)

34. Produse

341. Semifabricate (A)

345. Produse finite (A)

346. Produse reziduale (A)

347. Produse agricole (A)

348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)

 Conturile 331 "Produse în curs de execuție" și 332 “Lucrări și servicii în curs de execuție”   

331 "Produse în curs de execuție"

332 "Lucrări și servicii în curs de execuție"

După conținutul economic sunt conturi de active circulante materiale.

După funcţia contabilă sunt conturi de activ care țin evidenta produselor, lucrărilor și serviciilor în curs de execuție existente la sfârșitul perioadei.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • valoarea la cost de producție a produselor, lucrărilor și serviciilor în curs de execuție existente la sfârșitul perioadei (711).

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea la cost de producție a produselor, lucrărilor și serviciilor în curs de execuție existente la sfârșitul perioadei.

 
 • scăderea din gestiune a produselor, lucrărilor și serviciilor în curs de execuție la începutul perioadei următoare (711).

Conturile 341 "Semifabricate", 345 "Produse finite" și 346 "Produse reziduale"

A. În cazul utilizării inventarului PERMANENT

În cazul utilizării inventarului permanent conturile se folosesc astfel:

341 "Semifabricate"

345 "Produse finite"

346 "Produse reziduale"

După conținutul economic sunt conturi de active circulante materiale.

După funcţia contabilă sunt conturi de activ care țin evidența existenței și mișcării semifabricatelor, produselor finite și produselor reziduale.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • costul de producție al produselor obținute din producție prorie (711);
 • plusurile de produse constatate la inventariere (711);
 • valoarea produselor aduse de la terți (354, 401);
 • costul de producție al semifabricatelor primite de la societățile din cadrul grupului (4511) sau din cadrul entității (481, 482);

SOLDUL debitor reprezintă valoarea la cost de producție a semifabricatelor, produselor finite și produselor reziduale existente în stoc.

 
 • costul de producție al produselor ieşite pe următoarele căi:
  • vândute (711);
  • donate (6582);
  • pierderi din calamități (671);
  • transferate la magazinele proprii de desfacere (371);
  • lipsuri de produse constatate la inventariere (711);
  • trimise la terți (354);
  • cuvenite acționarilor, asociatilor sau entităților prestatoare, ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (401, 462);
  • acordate salariaților ca plată în natură (421);
  • reținute și consumate în aceeași entitate (301, 302, 303).
 • costul de productie al semifabricatelor livrate societăților din cadrul grupului (4511) sau din cadrul entității (481, 482).

B. În cazul utilizării inventarului INTERMITENT

În cazul utilizării inventarului intermitent conturile se folosesc astfel:

341 "Semifabricate"

345 "Produse finite"

346 "Produse reziduale"

După conținutul economic sunt conturi de active circulante materiale.

După funcţia contabilă sunt conturi de activ care țin evidența existenței și mișcării semifabricatelor, produselor finite și produselor reziduale.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • la sfârşitul perioadei, valoarea stocurilor finale de produse stabilite la inventariere (711)

SOLDUL debitor reprezintă valoarea produselor existente în stoc.

 
 • la începutul perioadei valoarea stocurilor inițiale de produse, inventariate la sfârşitul perioadei precedente(711)

 Contul 348 “Diferențe de preț la produse”

348 “Diferențe de preț la produse”

După conținutul economic este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor.

După funcţia contabilă sunt conturi de activ care ține evidența diferențelor de preț nefavorabile (în plus) sau favorabile (în minus) dintre costul de producție şi prețul standard al produselor, după funcția contabilă.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • diferențele de preț nefavorabile sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune din producție proprie (711).

SOLDUL debitor al contului reprezintă diferențele de preț nefavorabile sau favorabile aferente produselor aflate în gestiune.

 
 • diferențele de preț nefavorabile sau favorabile aferente produselor ieşite din gestiune (711).

Se recomandă calcularea distinctă a diferențelor de preț aferente semifabricatelor, produselor finite și a produselor reziduale. De aceea este oportună detalierea contului 348 pe conturi de gradul II sau analitice.

Contul 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

Este un cont bifuncțional

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • Se creditează cu costul de producție sau cu prețul standard al produselor și producției neterminate obținute și cu diferențele de preț aferente.
 • Se debitează cu costul de producție sau cu pretul standard al produselor și producției neterminate ieșite din gestiune și cu diferențele de preț aferente.

Soldul final debitor reprezintă variația în minus (diminuarea) a stocului de produse față de începutul perioadei.

 
 • Rulajul creditor reprezintă costul de producție al producției obținute în cursul perioadei.
 • Rulajul debitor reprezintă costul de producție al producției ieșite în cursul perioadei.

Soldul final creditor reprezintă variația în plus (creștere) a stocului de produse față de începutul perioadei.

 

Alte conturi specifice utilizate pentru înregistrarea operațiilor privind produsele sunt:

701 “Venituri din vânzarea produselor finite”,

702 “Venituri din vânzarea semifabricatelor”,

703 “Venituri din vânzarea prduselor reziduale”

 

Pentru monografia operațiilor privind produsele şi a producției în curs de execuție, citiți articolele:
Operații privind produsele din producția în curs de execuție
Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

3. Contabilitatea stocurilor

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

3.1.1. Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor și a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

3.2.1 Operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.2.2 Alte operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terți

3.4. Contabilitatea animalelor

3.5. Contabilitatea mărfurilor

3.6. Contabilitatea ambalajelor

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta