0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 26 Apr 2022
actualizat la 16 Aug 2022

Din perspectiva financiar-contabila, rezultatul exerciţiului financiar indică diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, care poate fi:

 • profit atunci cand veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, sau
 • pierdere atunci când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.

În contabilitate, profitul (sau pierderea) se determina cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, când veniturile se transferă în creditul contului 121 ”Profit sau pierdere”, iar cheltuielile în debitul contului 121 “Profit sau pierdere”. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului 121 “Profit sau pierdere”.

Profitul contabil rămas după această repartizare este preluat la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situații financiare anuale în contul 1171 “Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale.

Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. Entităţile nu pot reveni asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului.

Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

În absența unor dispoziții legale clare, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este determinată de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie. În cazul corectarii de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizari de profit.

Închiderea conturilor 121 şi 129 se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Drept urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.

Contul de profit şi pierdere nu are forma unui cont obişnuit, el prezintă veniturile şi cheltuielile într-o anumită succesiune, astfel încât, pentru toţi indicatorii sau elementele din structura sa, conţine date de la sfarşitul exerciţiului financiar încheiat, precum şi de la sfârşitul celui precedent. Prin compararea datelor exerciţiului financiar încheiat cu datele exerciţiului financiar precedent se poate concluziona dacă activitatea agentului economic este rentabilă sau nerentabilă. De asemenea, prin analizarea contului de profit şi pierdere, se poate constata care dintre indicatorii realizaţi au influenţat pozitiv sau negativ activitatea agentului economic.


Conturi contabile utilizate privind rezultatul exerciţiului financiar

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar se realizează cu ajutorul următoarelor conturi sintetice:

121 "Profit sau pierdere"

129 "Repartizarea profitului"

121 "Profit sau pierdere"

Contul 121 “Profit sau pierdere”

După conținutul economic este un cont de capitaluri proprii.

După funcția contabilă este un cont bifuncţional, care ţine evidenţa rezultatului (profit sau pierdere) obținut în exerciţiul financiar curent

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698)
 • soldul debitor de la sfârşitul perioadei al contului privind variaţia stocurilor (711 );
 • profitul net obţinut în exerciţiul financiar precedent, repartizat la rezerve legale (129).
 • profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (1171);

 

 • la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor de venituri (701 la 786);
 • pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (1171);

SOLDUL debitor al contului reprezintă pierderea obţinută.

SOLDUL creditor al contului reprezintă profitul obţinut în exerciţiul financiar curent.

129 "Repartizarea profitului"

Contul 129 ,,Repartizarea profitului

După conținutul economic este un cont de regularizare.

După funcția contabilă este un cont de activ, care urmăreste repartizarea  profitului realizat în exerciţiul financiar curent şi e repartizat, potrivit legii

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent(1061);

 

 • profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121);

SOLDUL debitor al contului reprezintă profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat.


Monografie. Operații privind rezultatul exerciţiului financiar

Exemplul 1

Se scriu formulele contabile de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli, apoi se completează fişa contului 121 "Profit sau pierdere", pe baza următoarelor informaţii extrase din balanţa de verificare provizorie de la sfârşitul exerciţiului financiar:

Cont

Denumire cont

Rulaj curent

Debit

Credit

121

Profit sau pierdere

 

200

607

Cheltuieli privind mărfurile

1500

 

6588

Alte cheltuieli de exploatare

450

 

666

Cheltuieli privind dobânzile

100

 

707

Venituri din  vânzarea mărfurilor

 

2000

768

Alte venituri financiare

 

250

Închiderea conturilor de cheltuieli

121

=

%

2050 lei

Profit sau pierdere

 

607

1500 lei

 

 

Cheltuieli privind mărfurile

 

 

 

6588

450 lei

 

 

Alte cheltuieli de exploatare

 

 

 

666

100 lei

 

 

Cheltuieli privind dobânzile

 

Închiderea conturilor de venituri

%

 

121

2250 lei

707

 

Profit sau pierdere

2000 lei

Venituri din vânzarea mărfurilor

 

 

 

768

 

 

250 lei

Alte venituri financiare

 

 

 

Exemplul 2

Se înregistrează urmatoarele operaţiuni privind repartizarea profitului net în valoare de 5250 lei.

Repartizarea la rezerve legale a unei părţi din profit în sumă de 250 lei, la sfarşitul exerciţiului financiar, 31.12.N

129

=

1061

250 lei

Repartizarea profitului

 

Rezerve legale

 

Închiderea contului 129 la inceputul exercitiului financiar urmator, 01.01.N+1

121

=

129

250 lei

Profit sau pierdere

 

Repartizarea profitului

 

Preluarea în contul 1171 a profitului rămas după repartizarea la rezerve legale, la începutul exercitiului financiar următor, 01.01.N+1

121

=

1171

5000 lei

Profit sau pierdere

 

Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat

 

Repartizarea profitului, conform hotărârii AGA , astfel:

 • Rezerve statutare: 300 lei
 • Surse proprii de finantare: 5000 lei
 • Dividende: 5500 lei
 • Participarea angajatilor la profit: 450 lei

1171

=

%

11250 lei

Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat

 

1063

300 lei

 

 

Rezerve statutare sau contractuale

 

 

 

1068

5000 lei

 

 

Alte rezerve

 

 

 

457

5500 lei

 

 

Dividende de plată

 

 

 

424

450 lei

 

 

Prime prezentând participarea personalului la profit

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta