0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 16 May 2022
actualizat la 16 Aug 2022

Din punct de vedere financiar rezultatul reportat este un profit nedistribuit la sfârşitul exerciţiului sau pierdere neacoperită.

Din punct de vedere contabil rezultatul reportat este un cont sintetic bifuncţional, care ţine evidenţa rezultatului exerciţiului precedent a cărui repartizare a fost amânată (pierdere sau profit nerepartizat).

El poate fi rezultat pozitiv (creditor), fiind vorba de un beneficiu nerepartizat, sau negativ (debitor), adică o pierdere constatată la închiderea exerciţiilor anterioare, neacoperită încă din punct de vedere financiar.


Conturi contabile utilizate privind rezultatul reportat

Contabilitatea sintetică a rezultatului reportat se efectuează cu ajutorul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită"

1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"

1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită"

Contul 1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

După conținutul economic este un cont de surse proprii.

După funcția contabilă este un cont bifuncţional, care ţine evidenţa rezultatului (profit sau pierdere) obtinut în exerciţiile financiare precedente, nerepartizat, precum şi a profitului net oblinut în exerciţiul financiar curent, repartizat provizoriu pentru participarea salariaţilor la profit, dividende, vărsăminte la bugetul statului din profitul net al regiilor autonome.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, reporttate la începutul exerciţiul financiar următor asupra rezultatului reportat (121)
 • profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, repartizat la capitalul social (1012), la rezerve (1063, 1068), pentru dividende (457), ptr. vărsăminte la bugetul statului din profitul net al regiilor autonome (446);

 

 • profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121);
 • pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/ asociaţilor (1041 la 1044 );
 • capitalul social utilizat pentru acoperirea pierderilor din exerciţiile financiare precedente (1012);
 • rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor (1061, 1062, 1063, 1068);

SOLDUL debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită.

SOLDUL creditor al contului reprezintă profitul nerepartizat.

1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"

Contul 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

După conținutul economic este un cont de surse proprii.

După funcția contabilă este un cont bifuncţional, care ţine urmărește rezultatul (profit sau pierdere) obţinut prin corectarea omisiunilor şi erorilor din situațiile financiare ale entităţii, pentru una sau mai multe perioade anterioare, constând în erori matematice, erori de aplicare a politicilor contabile, ignorări sau interpretări greşite ale evenimentelor, fraude.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • rezultatul nefavorabil datorat corectării erorilor contabile (280, 281, 4281, 4381, 4481 ).
 • rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor);
 • sume anulate reprezentând creanţele faţă de clienţi, debitori diverşi, acţionari/asociaţi, aferente exerciţiilor financiare anterioare (411, 461, 456 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele anulate).
 • repartizarea pe destinaţii, potrivit legii, a profitului reportat provenit din corectarea erorilor contabile (1012, 1063, 1068, 457);

 

 • rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (411, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor);
 • sume anulate reprezentând datorii faţă de furnizori, creditori diverşi acţionari/ asociaţi aferente exerciţiilor financiare anterioare (401, 404, 462, 455, 457 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele anulate)
 • sume anulate reprezentând alte datorii privind asigurări sociale, ajutorul de şomaj, impozitul pe profit/venit şi taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, fonduri speciale şi alte datorii cu bugetul statului aferente exerciţiilor financiare anterioare, potrivit legii (431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare;

SOLDUL debitor al contului reprezintă pierderea contabilă reportată cauzată de corectarea erorilor contabile, neacoperită.

SOLDUL creditor al acestui cont reprezintă profitul reportat datorat corectării erorilor contabile.


Monografie. Operații privind rezultatul reportat

Exemplul 1

Se înregistrează următoarea operaţie privind pierderea din anii precedenţi:

Acoperirea din rezerve legale a unei pierderi contabile precedente

1061

=

1171

50 lei

Rezerve legale

 

Rezultat reportat reprezentând pierderea neacoperita

 

Exemplul 2

Se înregistrează următoarea operaţie privind pierderea din anii precedenţi:

Reportarea profitului net realizat în exerciţiul financiar precedent, care nu a fost încă repartizat

121

=

1171

2500 lei

Profit sau pierdere

 

Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat

 

Exemplul 3

Se înregistrează următoarea operaţie privind pierderea din anii precedenţi:

Reportarea pierderii contabile realizate în exerciţiul financiar precedent

1171

=

121

350000 lei

Rezultat reportat reprezentând pierderea neacoperita

 

Profit sau pierdere

 

Exemplul 4

Se înregistrează următoarea operaţie privind pierderea din anii precedenţi:

Se repartizează profitul reportat la rezerve statutare

1171

=

1063

300 lei

Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat

 

Rezerve statutare sau contractuale

 

Exemplul 5

Se încorporează în capital social o parte din profitul reportat în sumă de 750 lei.

Încorporare în capitalul social a unei parţi din profitul reportat

1171

=

1012

750 lei

Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplul 6

Se corectează două erori concretizate în omisiunea înregistrării în exerciţiul financiar precedent a unei facturi aferente prestării unor servicii către un client în sumă de 300 lei plus TVA şi a unor cheltuieli cu materialele în sumă de 15 lei.

Înregistrarea facturii

4111

=

%

357 lei

Clienţi

 

1174

300 lei

 

 

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile

 

 

 

4427

57 lei

 

 

TVA colectat

 

Înregistrarea cheltuielilor cu materialele consumabile

1174

=

302

15lei

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile

 

Materiale consumabile

 

Impozitul pe profit aferent profitului neimpozitat în exerciţiul financiar precedent (285*16%)

1174

=

441

45.6 lei

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile

 

Impozitul pe profit

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta