0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

Lescuț Denisa, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 10 Jun 2020
actualizat la 16 Aug 2022

Stocuri aflate la terţi sunt considerate acele bunuri ce se incadrează în una din următoarele situaţii:

  • sunt achitate şi lăsate în custodia furnizorilor;
  • sunt date spre prelucrare la terţi;
  • sunt predate terţilor pentru vânzare în consignaţii;
  • sunt trimise pentru depozitare temporară la terţi;
  • sunt aflate în curs de aprovizionare, adică achitate, dar nesosit; sau sunt sosite, dar nerecepţionate.

Stocurile aflate la terți sunt în proprietatea unei entități, dar temporar se găsesc în custodia unui terț, pentru diferite motive: fie prelucrare, fie recondiționare, fie păstrare în custodie o anumită perioadă, etc.


Conturi contabile privind datoriile cu entitățile afiliate sau asociate

Contabilitatea stocurilor aflate la terţi se realizează cu ajutorul conturilor:

35 „Stocuri aflate la terţi”:

351 „Materii şi materiale aflate la terţi”

354 „Produse aflate la terţi”

356 „Animale aflate la terţi”

357 „Mărfuri aflate la terţi”

358 „Ambalaje aflate la terţi”

Conturile 351 „Materii şi materiale aflate la terţi”, 354 „Produse aflate la terţi”, 356 „Animale aflate la terţi”, 357 „Mărfuri aflate la terţi”, 358 „Ambalaje aflate la terţi”

Contul 351 „Materii şi materiale aflate la terţi”

Contul 354 „Produse aflate la terţi”

Contul 356 „Animale aflate la terţi”

Contul 357 „Mărfuri aflate la terţi”

Contul 358 „Ambalaje aflate la terţi”

După conținutul economic sunt conturi de active circulante materiale.

După funcția contabilă sunt conturi de activ, care ţin evidenţa existenţei şi mişcării activelor circulante materiale aflate la terţi în custodie, pentru prelucrare, pentru depozitare, pentru vânzare în consignaţie, în curs de aprovizionare.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

  • valoarea materiilor prime, materialelor, produselor, animalelor, mărfurilor şi ambalajelor aflate la terţi (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381,401);
 
  • valoarea materiilor prime, materialelor, produselor, animalelor, mărfurilor şi ambalajelor intrate în gestiune (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381,401);
  • scăderea din gestiune a activelor circulante materiale aflate la terţi, constatate lipsă la inventar (601, 602, 603, 711, 606, 607, 608), distruse de calamităţi (671);

SOLDUL debitor reprezintă valoarea activelor circulante materiale aflate la terţi.


Monografie. Operaţii privind stocurile aflate la terţi

Exemplul 1

Se trimite în service, pentru reparare, un aparat de măsură de înaltă tensiune, în valoare 400 lei. Costul reparaţiei, este achitat cu un avans de trezorerie este de 80 lei plus TVA. După reparare, aparatul este înapoiat.

Trimiterea aparatului de măsură la reparat:

351

=

301

400 lei

Materii şi materiale aflate la terţi

Materii prime

Achitarea reparaţiei: 

%

=

401

95.2 lei

611

Furnizori

80 lei

Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii

4426

15.2 lei

TVA deductibilă

Aducerea aparatului reparat:

301

=

351

Materii prime

Materii şi materiale aflate la terţi

400 lei

Exemplul 2

O fabrică de prelucrare de țevii trimite la un colaborator pentru tratare chimica, tablă în valoare de 11000 Iei. Preţul prelucrării materiei prime este de 550 lei plus TVA. Ulterior, materia primă prelucrate se returnează.

Trimiterea materiilor prime pentru prelucrare pe bază de aviz de însoţire a mărfii:

351

=

301

11000 lei

Materii şi materiale aflate la terţi

Materii prime

 

Costul prelucrării, conform facturii:

%

=

401

654.50 lei

301

Furnizori

550.00 lei

Materii prime

4426

104.50 lei

TVA deductibilă

Reîntoarcerea de la prelucrare a materiilor prime:

301

=

351

11000 lei

Materii prime

Materii şi materiale aflate la terţi

 

Exemplul 3

Se achiziţionează mărfă în valoare de 300000 lei plus TVA, care se livrează cu trenul. Se înregistrează factura privind mărfurile în curs de aprovizionare. Ulterior, se înregistrează sosirea mărfurilor în entitate.

Înregistrarea mărfurilor în curs de aprovizionare:

%

=

401

357000 lei

357

Furnizori

300000 lei

Mărfuri aflate la terţi

4426

57000 lei

TVA deductibilă

Sosirea şi recepţionarea mărfurilor:

311

=

3571

300000 lei

Mărfuri

Mărfuri aflate la terţi

 

Exemplul 4

Se achizitionează, materiale consumabile în sumă de 500 lei plus TVA, care nu se pot recepţiona imediat. Recepţia lotului de materiale intrate se face ulterior, după câteva zile.

Sosirea materialelor nerecepţionate

%

=

401

595 lei

351

500 lei

Materii şi materiale aflate la terţi

4426

95 lei

TVA deductibilă

Recepţia materialelor: 

301

=

351

500 lei

Materii prime

Materii şi materiale aflate la terţi

 

Exemplul 5

O fermă achiziţionează vaci pentru îngrăşat în valoare de 16000 lei plus TVA, care se lasă o perioadă în custodia furnizorului, după care se aduc în entitate.

Achiziţionarea animalelor şi lăsarea acestora în custodia furnizorului:

%

=

401

1904 lei

356

Furnizori

1600 lei

Animale aflate la terţi

4426

304 lei

TVA deductibilă

Aducerea animalelor de la furnizor:

361

=

356

1600 lei

Animale şi păsări

Animale aflate la terţi

 

Exemplul 6

O firmă are depozitul plin momentan și nu mai are spațiu de depozitare a mărfii. Astfel ia decizia să trimită la terţi pentru depozitare temporară produse finite în valoare de 7000 lei. Chiria percepută pentru închirierea temporară a depozitului terțului este de 300 lei şi se achită în numerar. Ulterior, produsele sunt aduse înapoi în depozitul entității. 

Trimiterea la terţi a produselor finite:

354

=

345

7000 lei

Produse aflate la terţi

Produse finite

 

Achitarea chiriei: 

6121

=

5311

300 lei

Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile
de gestiune şi chiriile

Casa în lei

Aducerea produselor în entitate:

354

=

354

7000 lei

Produse finite

Produse aflate la terţi

 

Exemplul 7

Se trimite un lot de produse finite, ce au costul de producție în valoare de 3000 lei, pentru a fi vândut în regim de consignaţie cu 5000 lei. După vânzarea produselor, se trimite factura şi se încasează în numerar.

Trimiterea produselor în consignaţie pe bază de aviz de însoţire a mărfii:

354

=

345

3000 lei

Produse aflate la terţi

Produse finite

Trimiterea facturii după vânzarea produselor:

4111

=

%

5950 lei

Clienţi

701

5000 lei

Venituri din vânzarea produselor finite,
produselor agricole şi a activelor biologice
de natura stocurilor

 

4427

950 lei

TVA colectată

Scoaterea din evidenţă a produselor vândute:

711

=

354

3000 lei

Variaţia stocurilor

Produse aflate la terţi

 

încasarea facturii:

5311

=

4111

5950 lei

Casa in lei

Clienţi

Exemplul 8

Se trimit unei entităţi (neplătitoare de TVA) cutii ambalaje în valoare de 2000 lei pentru a fi asamblare. Costul serviciului este de 10%, în valoare de 200 lei și se achită cu numerar.
Ulterior, ambalajele sunt returnate entității.

Trimiterea la terţi a ambalajelor:

358

=

381

2000 lei

Ambalaje aflate la terţi

Ambalaje

Achitarea costului serviciului:

628

=

5311

200 lei

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

Casa în lei

Reîntoarcerea cutiilor asamblate:

381

=

358

2000 lei

Ambalaje

Ambalaje aflate la terţi

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta