0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

Gebăilă Roxana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 15 Aug 2018
actualizat la 21 Feb 2019

Valorile de încasat sunt instrumente de plată la termen aflate în posesia beneficiarului pentru a fi încasate în termen scurt. Din această categorie fac parte: cecul, biletul la ordin, cambia, warantul.

Aceste valori se regasesc în contabilitate astfel:

 • Cecuri de încasat
  • sunt instrumente de plată la termen primite de la client şi depuse la bancă pentru încasare;
  • sunt instrumente care se poate plăti valoarea unor bunuri primite fără a avea nevoie de numerar;
  • este utilizat de titularii de cont cu disponibilități în cont;
  • circula între trei persoane: trăgător-tras- beneficiar;
  • se emite de trăgător (titularul de cont) prin care se cere băncii ca în calitatea sa de tras saă plătească beneficiarului (sau însuși trăgătorului aflat în poziție de beneficiar) o sumă de bani la prezentarea cecului;
  • se plateste numai la vedere, adică la depunerea lui de către beneficiar;
 • Efecte de încasat - sunt bilete la ordin sau cambii depuse la bancă pentru încasarea acestora la scadenţă;
  • Biletul la ordin: este un instrument de plată prin care emitentul își ia angajamentul de a plăti beneficiarului la scadență o sumă de bani. Este și un titlu de credit creat de emitent în calitate de debitor care se obligă să plătească o sumă de bani la un anumit termen sau la prezentarea unui beneficiar aflat în calitate de creditor.
  • Cambia: este un instrument de plată dar și un titlu de credit prin care trăgătorul (emitentul) plătește o datorie față de beneficiar prin intermediul altei persoane (tras) care era datoare trăgătorului. Plata se face la ordinul trăgătorului sau al beneficiarului.
 • Efecte remise spre scontare - sunt instrumente de plată la termen depuse la bănci în vederea încasării acestora înainte de scadenţă, operaţie numită scontare; banca percepe o dobândă (taxă de scont) calculată în raport cu numărul de zile rămase până la scadenţă.
  Scontarea este operațiunea prin care banca cumpară creanța, cu valoarea netă a acesteia, percepând o dobândă și un comision pentru transferul creanței. În urma acestui act, banca devine beneficiarul instrumentului de plată, iar furnizorul primește mai repede valoarea nominală a instrumentului de debit.

Conturi contabile utilizate în operațiunile cu valorile de încasat

Contul 5112 “Cecuri de Încasat"

După conținutul economic este un cont de active circulante bănești.

După funcţia contabilă este un cont de activ, care evidențiază cecurile primite de la clienti şi depuse la bancă spre încasare.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • valoarea cecurilor primite de la clienţi şi depuse la bancă spre încasare (4111 “Clienti”).

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea cecurilor neîncasate.

 
 • valoarea cecurilor încasate (5121 ”Conturi curente la bănci”).

 

Contul 5113 ,,Efecte de încasat"

După conținutul economic este un cont de active circulante bănești.

După funcţia contabilă este un cont de activ, care evidențiază efectele comerciale primite de la clienţi şi depuse la bancă spre încasare la scadență.

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • valoarea efectelor comerciale primite de la clienţi şi depuse la bancă spre încasare (413 “Efecte de primite de la clienti”).

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea valoarea efectelor comerciale neîncasate.

 
 • valoarea efectelor comerciale încasate (5121 ”Conturi curente la bănci”).

 

Contul 5114 ,,Efecte remise spre scontare"

După conținutul economic este un cont de active circulante bănești.

După funcţia contabilă este un cont de activ, care evidențiază efectele comerciale depuse la bancă pentru a fi încasate înainte de scadenta (scontate).

În DEBIT se înregistrează:

 

În CREDIT se înregistrează:

 • valoarea efectelor comerciale remise spre scontare (413 "Efecte de primite de la clienti”).

SOLDUL debitor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale neîncasate.

 
 • valoarea efectelor comerciale încasate înainte de scadenţă (5121 ”Conturi curente la Bănci” ) si valoarea sconturilor acordate (667 “Chetuieli privind scnturile acordate”).

Monografie. Operații privind valorile de încasat

Exemplul 1:

O societatea efectuează pentru clientul său lucrări de reparaţii în valoare de 5.000 lei plus TVA (19%). Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de către client.

Contabilitatea prestatorului:

Înregistrarea facturii emise pentru lucrările prestate

4111

=

%

5.950 lei

 

 

704

5.000 lei

 

 

Venituri din lucrari executate și servicii prestate

950 lei

 

 

4427

 

 

 

TVA colectată

950 lei

Primirea cecului și depunerea lui la bancă pentru încasare

5112

=

4111

5.950 lei

Cecuri de încasat

 

Clienți

 

Decontarea cecului

5121

=

5112

5.950 lei

Conturi la bănci

 

Cecuri de incasat

 

 Contabilitatea clientului:

Înregistrarea facturii de la furnizor

%

=

401

5.950 lei

628

 

Furnizori

5.000 lei

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

 

 

 

4426

 

 

 

TVA deductibilă

 

 

950 lei

Plata furnizorului cu fila CEC

401

=

403

5.950 lei

Furnizori

 

Efecte de plătit

 

Decontarea cecului

403

=

5121

5.950 lei

Efecte de plătit

 

Conturi la bănci

 

Exemplul 2:

O societate de distribuție livrează clientului său produse la preţul de 4.000 lei plus TVA, pe bază de factură. Societatea acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui bilet la ordin întocmit de către client. După primirea biletului la ordin, societatea îl depune la bancă şi se încasează la scadenţă. Costul furnizorului cu produsele vândute este de 3.000 lei.

Contabilitatea furnizorului:

Livrarea produselor pe bază de factură

4111

=

%

4.760 lei

 

 

701

4.000 lei

 

 

Venituri din vanzarea produselor finite

 

 

 

4427

 

 

 

TVA colectată

760 lei

Descărcarea de gestiune a produselor livrate

711

=

345

3.000 lei

Variatia stocurilor

 

Produse finite

 

Acceptarea și primirea biletului la ordin

413

=

4111

4.760 lei

Efecte de primit de la clienți

 

Clienți

 

Depunerea biletului la ordin la bancă

5113

=

413

4.760 lei

Efecte de încasat

 

Efecte de primit de la clienți

 

Încasarea biletului la ordin la scadență

5121

=

5113

4.760 lei

Conturi la bănci în lei

 

Efecte de încasat

 

Dacă furnizorul optează pentru scontarea biletului la ordin contra unei taxe de scont în sumă de 47 lei, s-ar efectua următoarele înregistrări adiționale aferente scontării:

Remiterea biletului la ordin spre scontare:

5114

=

5113

4.760 lei

Efecte remise spre scontare

 

Efecte de încasat

 

Încasarea biletului la ordin înainte de scadența, mai puțin taxa de scont de 1%

%

=

5114

4.760 lei

5121

 

Efecte remise spre scontare

     4.713 lei

Conturi la bănci in lei

 

 

 

666

 

 

47 lei 

Cheltuieli privind dobanzile

 

 

 

Contabilitatea clientului:

Recepția produselor

%

=

401

4.760 lei

371

 

Furnizori

4.000 lei

Mărfuri

 

 

 

4426

 

 

 

TVA deductibilă

 

 

760 lei

Plata furnizorului cu biletul la ordin

401

=

403

4.760 lei

Furnizori

 

Efecte de plătit

 

Decontarea biletului la ordin

403

=

5121

4.760 lei

Efecte de plătit

 

Conturi la bănci în lei

 

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

5. Contabilitatea trezoreriei

5.1. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.2. Contabilitatea operațiunilor prin banca - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.3. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.4. Contabilitatea altor valori de trezorerie - cont 5321 5322 5323 5328

5.5. Contabilitatea acreditivelor - cont 5411 5412

5.6. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.7. Contabilitatea viramentelor interne - cont 581

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta