0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

Larisa Ignat, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 18 Jul 2021
actualizat la 16 Aug 2022

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans presupune utilizarea conturilor 471, respectiv 472.

Pe parcusul activității, în cursul exerciţiului financiar, dar mai ales la sfârşitul acestuia, apar unele operaţii economice care trebuie reflectate temporar în contabilitate şi care, ulterior, urmează a fi anulate sau repartizate la alte conturi. Asemenea operaţii se mai numesc regularizări.

Principalele operaţii de regularizare se referă la:

 • delimitarea cheltuielilor şi veniturilor aferente perioadei viitoare de cele aferente perioadei curente;
 • separarea creanţelor şi datoriilor care necesită cercetări şi lămuriri suplimentare.

În categoria cheltuielilor înregistrate în avans, denumite şi cheltuieli anticipate, se includ cheltuielile efectuate în cursul exerciliului financiar curent, dar care se referă la exerciţiile financiare următoare, cum sunt: chiriile, locaţiile de gestiune, concesiunile plătite anticipat, primele de asigurare, abonamente la publicaţii achitate anticipat, dobânzi aferente contractelor de leasig financiar etc.

Veniturile înregistrate în avans sunt veniturile aferente perioadelor următoare, dar încasate anticipat în perioada curentă, cum ar fi: chirii, abonamente, asigurări, dobânzi aferente contractelor de leasing financiar etc.

Cheltuielile şi veniturile înregistrate în avans urmează a se încorpora în mod eşalonat în rezultat, pe baza unui scadenţar, în perioadele următoare.


Conturi contabile utilizate privind veniturile și cheltuielile în avans

Contabilitatea operaţiilor de regularizare, în speță a veniturilor și cheltuielilor în avans se realizează cu ajutorul conturilor:

471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

472 "Venituri înregistrate în avans".

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans

După conținutul economic este un cont de active de regularizare.

După funcția contabilă este un cont de activ, care ţine evidenţa cheltuielilor anticipate sau efectuate în avans, care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe bază ele scadenţar, în perioada următoare.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • cheltuielile cu reparaţiile, abonamentele, chiriile de achitat anticipat (401);
 • cheltuielile cu reparaţiile, cu abonamentele, cu chiriile achitate anticipat (5121, 5124, 5311, 5314);
 • cheltuielile constatate la sfârşitul exerciţiului financiar ca fiind aferente perioadelor următoare (605, 611 la 628, 658, 666, 668);
 • dobânzile aferente contractelor de leasing financiar (167);

 

 • cheltuielile înregistrate în avans integrate în rezultatul exerciţiului financiar curent, conform scadenţarelor (605, 611 la 628, 658, 666, 668).

SOLDUL debitor reprezintă cheltuielile înregistrate în avans, de repartizat în perioada următoare.

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans

După conținutul economic este un cont de pasive de regularizare.

După funcția contabilă este un cont de pasiv, care ţine evidenţa veniturilor anticipate sau a veniturilor de realizat, care urmează a se integra eşalonat, pe bază de scadenţar, în rezultatele exerciţiilor financiare următoare.

în DEBIT se înregistrează:

 

în CREDIT se înregistrează:

 • veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor următoare, cum ar fi: chirii, abonamente, asigurări, vânzări cu plata în rate etc. (4111, 461, 5121, 5124, 5311, 5314);
 • dobânda de încasat, în cazul leasingului financiar (2674 ).
 • valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).

 

 • veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente (704, 705, 706, 708, 758, 766).
 • valoarea subvenţiilor pentru venituri, înreg. anterior ca venituri în avans (741);
 • partea din subvenţiile aferente venit, restituită sau de restituit (512, 462).

SOLDUL creditor reprezintă veniturile înregistrate în avans, de repartizat în perioadele următoare.


Monografie. Operații privind veniturile și cheltuielile în avans

Exemplul 1

O entitate achită cu numerar în decembrie anul 2021 un abonament la revista «Contabilitate-Fiscalitate„ pentru anul 2022 în valoare de 450 lei plus TVA. În anul 2022 se include lunar în rezul tat cota-parte din valoarea abonamentului.

 A. În contabilitatea entității:

Achitarea abonamentului:

%

=

5311

535.50 lei

471

 

Casa in lei

450.00 lei

Cheltuieli înregistrate în avans

 

 

 

4426

 

 

85.50  lei

TVA deductibila

 

 

 

Includerea lunară în rezultat a unei părţi din valoarea abonamentului: 300 / 12 = 25 lei:

628

=

471

37.50 lei

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

 

Cheltuieli înregistrate în avans

 

B. În contabilitatea redacției

Încasarea abonamentului:

5311

=

%

535.50 lei

Casa in lei

 

472

450.00 lei

 

 

Venituri inregistrate in avans 

 

 

 

4427

85.50 lei

 

 

TVA colectata

 

Includerea lunară în rezultat a unei părţi din valoarea abonamentului:

472

=

701

37.50 lei

Venituri înregistrate în avans

 

Venituri din vânzarea produselor finite

 

Exemplul 2

La sfârsitul excertiului financiar se constata că următoareIe cheltuieli sunt aferente exercitiului financiar următor:

 • cheltuieli cu reparaţiile: 1000 lei;
 • cheltuieli cu dobânzile: 300 lei.

Cheltuieli constatate ca fiind aferente exerciţiului financiar următor:

471

=

%

1300 lei

Cheltuieli in avans

 

611

1000 lei

 

 

Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 

 

 

666

300 lei

 

 

Cheltuieli privind dobânzile

 

Includerea cheltuielilor în rezultatul exerciţiului financiar următor:

%

=

471

250 lei

611

 

Cheltuieli înregistrate în avans

200 lei

Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 

 

 

 

666

 

 

50 lei

Cheltuieli privind dobânzile

 

 

 

Exemplul 3

Se achită prin bancă în luna decembrie prime de asigurare a imobilizărilor corporale în sumă de 780 lei. În anul următor se include lunar în rezultat cota-parte din valoarea primelor de asigurare.

 

Achitarea primelor de asigurare:

471

=

5121

780 lei

Cheltuieli înregistrate în avans

 

Conturi la bănci în !ei

 

Includerea eşalonată în rezultat a cheltuielilor cu asigurările în cursul exerciţiului financiar următor: 780 / 12 luni = 65 lei:

613

=

471

65 lei

Cheltuieli cu primele de asigurare

 

Cheltuieli înregistrate în avans

 

Exemplul 4

Pentru situația în care, la încheierea unui contract de închiriere pe o perioadă de doi ani (ian. N - dec. N+1), entitatea care are calitatea de proprietar (locator) acordă chiriașului (locatarului), persoană juridică română, un stimulent care constă în acordarea unei perioade de grație de la plata chiriei, pentru ultima lună, (dec. N+1), chiria lunară prevăzută în contract fiind în valoare de 700 lei.

Presupunem că eșalonarea stimulentelor primite/acordate de către entități se efectuează pe o bază liniară, astfel încât în fiecare perioadă se recunosc drept cheltuieli/venituri următoarele sume:

 • suma totală aferentă contractului: 700 lei/lună x 23 luni = 16.100 lei;
 • venitul/cheltuiala pentru fiecare lună a contractului: 16.100 lei/24 luni = 670,83 lei.

A.    Evidențierea operațiunilor în contabilitatea chiriașului (locatarului):

Pentru perioada ian. N – noi. (N+1) proprietarul emite lunar factură în valoare de 700 lei, dar cheltuiala corespunzătoare perioadei este în valoare de 670,83 lei:

%

=

401

700.00 lei

612

Furnizori

670.83 lei

Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile

471

29.17 lei

Cheltuieli înregistrate în avans

În luna decembrie (N+1), perioada de grație, cheltuiala aferentă se evidențiază:

612

=

471

670.83 lei

Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile

Cheltuieli înregistrate în avans

B.    Evidențierea operațiunilor în contabilitatea proprietarului (locatorului):

Pentru perioada ian. N – noi. (N+1) proprietarul emite lunar factură în valoare de 700 lei, dar cheltuiala corespunzătoare perioadei este în valoare de 670,83 lei:

411

=

%

700.00 lei

Clienti

706

670.83 lei

Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

472

29.17 lei

Venituri înregistrate în avans

În luna decembrie (N+1), perioada de grație, venitul aferent se evidențiază:

472

=

706

670.83 lei

Venituri înregistrate în avans

Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta