0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Mișcările capitalului social

Mișcările capitalului social

Dan Mariana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 03 Oct 2018
actualizat la 21 Feb 2019

Orice modificare a capitalului social se poate face numai pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaților şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor juridice legate de această hotărâre.


Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social poate interveni atunci când entitatea întâmpină dificultăți financiare sau când aceasta este într-o situație prosperă şi vrea să-şi extindă activitatea. În ambele situaţii, societatea are nevoie de resurse băneşti suplimentare sau de anumite bunuri, pe care preferă să şi le procure prin majorare de capital decât să recurgă la împrumuturi, care implică un efort financiar mai mare.

Creşterea capitalului social poate fi considerată și ca o întărire a credibilităţii financiare a entităţii.

Majorarea capitalului social se poate face prin mai multe căi:

  • Majorarea capitalului prin noi aporturi în natură sau numerar, produce o creștere a activelor (mijloace bănești, imobilizării, stocuri, etc) și o majorare corespunzătoare a capitalului social. O asemenea creştere a capitalului social este determinată de necesitatea procurării de noi resurse pentru finanțarea investițiilor sau pentru întărirea situaţiei financiare a entitații.
  • Majorarea capitalului prin operațiuni interne se realizează prin încorporarea unor elemente care aparţin capitalurilor proprii, cum ar fi: rezervele (cu excepţia rezervelor legale), primele de capital, profitul. Operaţiile conduc la diminuarea rezervelor, primelor de capital şi profitului, concomitent cu creşterea capitalului social. Practic, majorarea capitalului se poate face fie prin distribuirea gratuită de noi acțiuni sau părți sociale către acţionarii sau asociați existenţi, fie prin creşterea valorii nominale a acţiunilor sau părţilor sociale existente.
  • Majorarea capitalului prin conversia unor datorii ale societății în acțiuni, care se face numai cu acordul creditorului, iar acesta poate deveni acţionar/asociat. Valoarea nominală a obligaţiunilor convertibile în acțiuni trebuie să fie egală cu cea a acțiunilor. Motivul acestor operațiuni este anularea anumitor datorii fără a apela la trezorerie.

Monografie. Operații privind majorarea capitalului social

Exemplu 1:

La o societate comercială, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea unui nou pachet de 10000 de acțiuni cu valoarea nominal de 1,50 lei, care se vor achita ulterior in numerar.

Subscrierea acţiunilor: 10000 x 1,5 leu/acţiune = 15000 lei

456

=

1011

15000 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Capital subscris nevărsat

 

Efectuarea vărsămintelor de către acţionari:

5121

=

456

15000 lei

Banca în lei

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat:

1011

=

1012

15000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 2:

La o societate comercială, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport în natură concretizat într-un utilaj evaluat la 45.000 lei.

Subscrierea aportului in natură:

456

=

1011

45000 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Capital subscris nevărsat

 

Intrarea în patrimoniu a aportului subscris:

2133

=

456

45000 lei

Mijloace de transport

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat:

1011

=

1012

45000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 3:

La o societate comerciala se hotăraște majorarea capitalului social prin compensarea unei datorii în valoare de 5850 lei, față de un furnizor.

Emisiunea acţiunilor pe baza prospectului de emisiune:

456

=

1011

5850 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Capital subscris nevărsat

 

Compensarea datoriei faţă de furnizor cu valoarea creanţei rezultată din emisiunea acţiunilor:

401

=

456

5850 lei

Furnizori

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat:

1011

=

1012

5850 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 4:

O societate comerciala hotăraște majorarea capitalului social prin încorporarea primelor de fuziune, în valoare de 10000 lei.

Încorporarea primelor de fuziune

1042

=

1012

10000 lei

Prime de fuziune

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 5:

O societate comerciala hotăraște majorarea capitalului social prin încorporarea profitului reportat, în valoare de 100000 lei.

Încorporarea profitului reportat

1171

=

1012

100000 lei

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat

 

Capital subscris vărsat

 


Reducerea capitalului social

Principalele situații în care se impune reducerea capitalului social sunt:

  • Acoperirea pierderilor din exercițiile financiare anterioare, care se face numai în cazul în care se constată că pierderile sunt prea mari pentru a putea fi absorbite de rezervele constituite sau de profiturile exerciţiilor financiare viitoare;
  • Existenţa unui capital supradimensionat în raport cu activitatea economică a entitatii;
  • Retragerea unor asociaţi sau acţionari, cărora li se restituie contravaloarea aportului social depus de către aceştia;

Reducerea capitalului social se poate realiza prin mai multe căi:

  • reducerea valorii nominale sau a numărului de acţiuni/părţi sociale;
  • răscumpărarea acțiunilor proprii şi anularea acestora.

Monografie. Operații privind reducerea capitalului social

Exemplu 1:

O societate comercială se decide să se diminueze capitalul social cu 70000 lei  în vederea acoperiri unor pierderi reportate din exercițiile  financiare precedente. Aceasta diminuare va avea loc prin scăderea valorii nominale a acțiunilor.

Reducerea capitalului social

1012

=

1171

1000 lei

Capital subscris vărsat

 

Rezultatul reportat reprezentând pierderea neacoperită

 

Exemplu 2:

La o societate comercială, unul dintre asociați se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportului social în sumă de 10.000 lei.

Înregistrarea reducerii capitalului social, după finalizarea formalităţilor juridice:

1012

=

456

10000 lei

Capital subscris vărsat

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Suma achitata asociatului:

456

=

5311

10000 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Casa de lei

 

Exemplu 3:

Pentru a reduce capitalul social,o societate comercială răscumpără cu numerar 2000 de acțiuni proprii cu pretul de 1 leu pe bucată, cu scopul de a le anula ulterior. Valoarea nominală a unei acțiuni este 1,50 lei/buc.

Răscumpărarea acțiunilor proprii:

1091

=

5311

  2000 * 1leu/acțiune = 2000 lei

Acțiuni proprii deținute pe termen scurt

 

Casa in lei

 

Anularea acțiunilor răscumpărate:

1012

=

%

2000 * 1,50lei/actiune = 3000 lei

 

 

1091

2000 * 1leu/actiune = 2000 lei

 

 

Acțiuni proprii deținute pe termen scurt

 

 

 

141

1000 lei

 

 

Câștiguri legate de vânzarea sau anularea intrumentelor de cap proprii

 

Transferul câștigurilor legate de răscumpărarea și anularea acțiunilor proprii:

141

=

1068

1000 lei

Câștiguri legate de vânzarea sau anularea intrumentelor de cap proprii

 

Alte rezerve

 

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

1. Contabilitatea capitalurilor proprii

1.1. Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

1.1.1. Constituirea capitalului social

1.1.2. Mișcările capitalului social

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta