0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Mișcările capitalului social

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Mișcările capitalului social

Dan Mariana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 03 Oct 2018
actualizat la 16 Aug 2022

Orice modificare a capitalului social se poate face numai pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaților şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor juridice legate de această hotărâre.


Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social poate interveni atunci când entitatea întâmpină dificultăți financiare sau când aceasta este într-o situație prosperă şi vrea să-şi extindă activitatea. În ambele situaţii, societatea are nevoie de resurse băneşti suplimentare sau de anumite bunuri, pe care preferă să şi le procure prin majorare de capital decât să recurgă la împrumuturi, care implică un efort financiar mai mare.

Creşterea capitalului social poate fi considerată și ca o întărire a credibilităţii financiare a entităţii.

Majorarea capitalului social se poate face prin mai multe căi:

  • Majorarea capitalului prin noi aporturi în natură sau numerar, produce o creștere a activelor (mijloace bănești, imobilizării, stocuri, etc) și o majorare corespunzătoare a capitalului social. O asemenea creştere a capitalului social este determinată de necesitatea procurării de noi resurse pentru finanțarea investițiilor sau pentru întărirea situaţiei financiare a entitații.
  • Majorarea capitalului prin operațiuni interne se realizează prin încorporarea unor elemente care aparţin capitalurilor proprii, cum ar fi: rezervele (cu excepţia rezervelor legale), primele de capital, profitul. Operaţiile conduc la diminuarea rezervelor, primelor de capital şi profitului, concomitent cu creşterea capitalului social. Practic, majorarea capitalului se poate face fie prin distribuirea gratuită de noi acțiuni sau părți sociale către acţionarii sau asociați existenţi, fie prin creşterea valorii nominale a acţiunilor sau părţilor sociale existente.
  • Majorarea capitalului prin conversia unor datorii ale societății în acțiuni, care se face numai cu acordul creditorului, iar acesta poate deveni acţionar/asociat. Valoarea nominală a obligaţiunilor convertibile în acțiuni trebuie să fie egală cu cea a acțiunilor. Motivul acestor operațiuni este anularea anumitor datorii fără a apela la trezorerie.

Monografie. Operații privind majorarea capitalului social

Exemplu 1:

La o societate comercială, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea unui nou pachet de 10000 de acțiuni cu valoarea nominal de 1,50 lei, care se vor achita ulterior in numerar.

Subscrierea acţiunilor: 10000 x 1,5 leu/acţiune = 15000 lei

456

=

1011

15000 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Capital subscris nevărsat

 

Efectuarea vărsămintelor de către acţionari:

5121

=

456

15000 lei

Banca în lei

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat:

1011

=

1012

15000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 2:

La o societate comercială, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport în natură concretizat într-un utilaj evaluat la 45.000 lei.

Subscrierea aportului in natură:

456

=

1011

45000 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Capital subscris nevărsat

 

Intrarea în patrimoniu a aportului subscris:

2133

=

456

45000 lei

Mijloace de transport

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat:

1011

=

1012

45000 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 3:

La o societate comerciala se hotăraște majorarea capitalului social prin compensarea unei datorii în valoare de 5850 lei, față de un furnizor.

Emisiunea acţiunilor pe baza prospectului de emisiune:

456

=

1011

5850 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Capital subscris nevărsat

 

Compensarea datoriei faţă de furnizor cu valoarea creanţei rezultată din emisiunea acţiunilor:

401

=

456

5850 lei

Furnizori

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat:

1011

=

1012

5850 lei

Capital subscris nevărsat

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 4:

O societate comerciala hotăraște majorarea capitalului social prin încorporarea primelor de fuziune, în valoare de 10000 lei.

Încorporarea primelor de fuziune

1042

=

1012

10000 lei

Prime de fuziune

 

Capital subscris vărsat

 

Exemplu 5:

O societate comerciala hotăraște majorarea capitalului social prin încorporarea profitului reportat, în valoare de 100000 lei.

Încorporarea profitului reportat

1171

=

1012

100000 lei

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat

 

Capital subscris vărsat

 


Reducerea capitalului social

Principalele situații în care se impune reducerea capitalului social sunt:

  • Acoperirea pierderilor din exercițiile financiare anterioare, care se face numai în cazul în care se constată că pierderile sunt prea mari pentru a putea fi absorbite de rezervele constituite sau de profiturile exerciţiilor financiare viitoare;
  • Existenţa unui capital supradimensionat în raport cu activitatea economică a entitatii;
  • Retragerea unor asociaţi sau acţionari, cărora li se restituie contravaloarea aportului social depus de către aceştia;

Reducerea capitalului social se poate realiza prin mai multe căi:

  • reducerea valorii nominale sau a numărului de acţiuni/părţi sociale;
  • răscumpărarea acțiunilor proprii şi anularea acestora.

Monografie. Operații privind reducerea capitalului social

Exemplu 1:

O societate comercială se decide să se diminueze capitalul social cu 70000 lei  în vederea acoperiri unor pierderi reportate din exercițiile  financiare precedente. Aceasta diminuare va avea loc prin scăderea valorii nominale a acțiunilor.

Reducerea capitalului social

1012

=

1171

1000 lei

Capital subscris vărsat

 

Rezultatul reportat reprezentând pierderea neacoperită

 

Exemplu 2:

La o societate comercială, unul dintre asociați se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportului social în sumă de 10.000 lei.

Înregistrarea reducerii capitalului social, după finalizarea formalităţilor juridice:

1012

=

456

10000 lei

Capital subscris vărsat

 

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Suma achitata asociatului:

456

=

5311

10000 lei

Decontări cu acționarii privind capitalul

 

Casa de lei

 

Exemplu 3:

Pentru a reduce capitalul social,o societate comercială răscumpără cu numerar 2000 de acțiuni proprii cu pretul de 1 leu pe bucată, cu scopul de a le anula ulterior. Valoarea nominală a unei acțiuni este 1,50 lei/buc.

Răscumpărarea acțiunilor proprii:

1091

=

5311

  2000 * 1leu/acțiune = 2000 lei

Acțiuni proprii deținute pe termen scurt

 

Casa in lei

 

Anularea acțiunilor răscumpărate:

1012

=

%

2000 * 1,50lei/actiune = 3000 lei

 

 

1091

2000 * 1leu/actiune = 2000 lei

 

 

Acțiuni proprii deținute pe termen scurt

 

 

 

141

1000 lei

 

 

Câștiguri legate de vânzarea sau anularea intrumentelor de cap proprii

 

Transferul câștigurilor legate de răscumpărarea și anularea acțiunilor proprii:

141

=

1068

1000 lei

Câștiguri legate de vânzarea sau anularea intrumentelor de cap proprii

 

Alte rezerve

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta