0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Modificări fiscale ce intră în vigoare în 2024. Scurt și la obiect.

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Modificări fiscale ce intră în vigoare în 2024. Scurt și la obiect.

Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
în Articole Contabilitate, 09 Nov 2023
actualizat la 17 Nov 2023

Mai jos găsesți sinteza principalelor modificări aduse codului fiscal conform textului din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată pe 27 octombrie 2023.

Următoarele modificări intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024. Pentru a citi despre noile plafoane de casă și interdicții legate de creditarea numerar ce au intrat în vigoare la 11.11.2023, studiați articolul Modificări fiscale ce intră în vigoare în noiembrie 2023. Scurt și la obiect.

Cuprins articol:

 • Impozitarea microintreprinderilor în 2024
 • TVA
 • E-Factura
 • Amenzi
 • Accize și alte taxe speciale
 • Decontarea concediilor efectuate de angajati
 • Contribuții de sănătate pentru tichetele de masă și vouchere de vacanță
 • Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare
 • Impozitul pe veniturile a căror sursă nu a fost identificată
 • Dividende, chirii și dobânzi
 • Venituri obținute din activități independente – PFA, II, IF, Profesii Liberale
 • Sistem național E-Sigiliu
 • Companii cu cifra de afaceri anuala peste 50 milioane de euro
 • Impozit suplimentar pentru instituțiile de credit
 • Impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale

Impozitarea microintreprinderilor în 2024

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 01.01.2024, sunt:

 1. 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri ce nu depășesc 60000 EUR inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
 2. 3%, pentru microîntreprinderile care:
  • realizează venituri peste 60000 EUR; SAU
  • desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:
   • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,
   • 5829 – Activități de editare a altor produse software,
   • 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
   • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,
   • 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare,
   • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată,
   • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
   • 5590 – Alte servicii de cazare,
   • 5610 – Restaurante,
   • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
   • 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,
   • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
   • 6910 – Activități juridice – numai pentru activitățile avocaților,
   • 8621 – Activități de asistență medicală generală,
   • 8622 – Activități de asistență medicală specializată,
   • 8623 – Activități de asistență stomatologică,
   • 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Alte aspecte:

În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 60000 EUR sau începe să desfășoare activitățile CAEN specificate, este aplicabilă cota de 3% începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații.

În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia de a avea cel putin un salariat, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie. Prin excepţie, o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, ramane in continuare platitoare de impozit pe venit dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 1. a realizat venituri care nu au depăşit la finalul anului echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro, pentru veniturile obtinute de la 1 ianuarie 2023(Legea 370/2022);
 2. capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unitățile administrativ-teritoriale;
 3. nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti;
 4. a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, cu exceptia veniturilor din consultanta fiscala, corespunzatoare codului CAEN 6920 “Activități de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal”, în proporţie de peste 80% din veniturile totale (Legea 370/2022);
 5. are cel puțin un salariat, cu exceptia entitatilor nou infiintate care au ca termen 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice;
 6. are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

Limitele fiscale se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

Entitatile care desfasoara activitati in domeniul HORECA pot opta pentru plata impozitiului pe venit chiar daca depasesc plafonul de 500000 EUR anual, cota de impozit pe venit fiind 3% incepand cu 01.01.2024.


TVA

 • Se modifică definiția „locuinței care în momentul livrării poate fi locuită ca atare”. În sensul noii definiții, locuința care poate fi locuită ca atare trebuie să aibă:
  • acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;
  • acces la energie electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere;
  • locuința este formată cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei şi un grup sanitar;
  • finisaje exterioare și finisaje interioare;
  • instalații sanitare și obiecte sanitare; instalații electrice.
 • Crește cota de TVA de la 9% la 19% pentru:
  • livrarea de bere fără alcool;
  • alimente cu zahăr adăugat (peste 10g/100g produs), cu excepția cozonacului și a biscuiților.
   Se reglementează noțiunea de ”zahăr adăugat”, produs pe care o sa îl urmărim cantitativ, atât în produse solide, cum ar fi produsele de patiserie și cofetărie, cât și în cadrul băuturilor nealcoolice dar cu conținut de zahăr adăugat. Prin ”zahăr adăugat” se înțelege zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă şi siropuri, cum ar fi sirop de malţ, sirop de fructe, sirop de malţ de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arţar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată şi galactoză adăugate ca ingrediente, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din sucurile de fructe neîndulcite, concentrat de suc de fructe, zaharuri din piureuri de fructe şi dulceaţă.
 • Crește cota de TVA de la 5% la 9% pentru:
  • livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale;
  • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale (suprafața utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA). Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare.
   În continuare rămâne condiția că o persoană poate să cumpere o singură locuință cu cota de 9%, iar restul locuințelor să fie cumpărate cu cota de 19%, chiar dacă sunt sub valoarea de 600000 lei (exclusiv TVA) și au sub 120 mp utili. Cumpărătorii vor da o declarație dacă au mai cumpărat locuințe cu cota redusă, ce va fi verificată de notari.
  • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziționate separate destinate locuințelor/clădirilor administrației publice centrale sau locale cu excepția societăților comerciale;
  • livrarea și instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcții, sau ca extraopțiuni la livrarea unei construcții;
  • accesul la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă;
  • accesul la evenimente sportive.
 • Crește cota de TVA de la 5% la 19% pentru:
  • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, altele decât cele scutite;
  • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
  • transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement;
  • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
  • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.
 • Se elimină scutirea de TVA cu drept de deducere aplicabilă pentru următoarele operațiuni efectuate către unități spitalicești de stat:
  • serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat;
  • livrarea de echipamente medicale, aparate, dispozitive, şi altele asemenea;
  • adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri.
   Se menține scutirea de TVA doar când aceste operațiuni sunt efectuate către entităţi nonprofit înregistrate în Registrul public organizat de ANAF și sunt destinate unităților spitalicești deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat.

E-Factura

Principalele modificări legislative vizează:

 • Începând cu 01.01.2024, devine obligatorie transmiterea în sistemul e-factura, a tuturor facturilor emise eferente tranzacțiilor B2B, pentru toate firmele si PFA-urile din Romania, platitoare sau neplatitoare de TVA emise către o altă entitate stabilită tot în țară. Mai exact pentru toate persoanelor impozabile stabilite în România, dar și a persoanelor impozabile nestabilite, dar înregistrate în scop de TVA în România;
 • Înregistrarea în sistemul e-factura se face prin depunerea declaratiei 084 și permite transmiterea și primirea facturilor prin SPV.
 • Termenul de transmitere al facturilor este de 5 zile lucrătoare de la data facturii;
 • Până la data de 30.06.2023 se menține și obligația de emitere și transmitere a facturilor conform articolului 319 din Codul Fiscal;
 • Se abrogă prevederile privind raportarea datelor din facturi pentru bunurile cu risc fiscal ridicat;
 • Începând cu 01.04.2024 se aplică contravenții pentru netransmiterea facturilor prin sistemul e-Factura între :
  • 5000 lei și 10.000 lei pentru contribuabilii mari,
  • 2500 lei și 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii,
  • 1000 lei și 2.500 lei pentru celelalte personae juridice și persoanele fizice;
 • Începând cu 01.07.2024 intervine obligația emiterii facturilor electronice și transmiterii acestora exclusiv prin e-factura nu se mai face obiectul acceptării de către destinatar;
 • Se vor înregistra în contabilitate doar facturile trimise/primite prin sistemul e-factura. Primirea și înregistrarea facturilor în altă modalitate decât prin e-factura, pentru tranzacțiile B2B, se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscrisă în respectiva factură primită, iar cheltuielile facturate și TVA-ul aferent nu sunt deductibile;
 • Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna și va trebui stornată. Factura de storno, bineînțeles, va fi transmisă și ea prin e-factura.
 • În situația unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecții, acesta înștiințează emitentul facturii, inclusiv în sistemul e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.

Amenzi

Dispare posibilitatea plății la jumătate a amenzilor contabile, fiscale și similare. Așadar nu vor mai putea fi plătite la jumătate din minim în termen de 15 zile.


Accize și alte taxe speciale

Se introduc următoarele modificări în domeniul accizelor:

 • Au fost introduse accize nearmonizate pentru următoarele:
  • o produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, cu încadrarea tarifară NC 2404 11 00, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00;
  • lichide cu sau fără nicotină, destinate inhalării fără ardere, cu încadrarea tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 90, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00;
  • produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori din tutun, cu sau fără nicotină cu încadrarea tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 10, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00;
  • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml;
  • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml.
 • Producția, achiziția intracomunitară sau importul de produse accizabile nearmonizate sunt supuse notificării prealabile (în cazul băuturilor nealcoolice cu zahăr adăugat) sau autorizării (în cazul celorlalte produse) la autoritatea vamală competentă.
 • Nivelul accizelor pentru alcool, băuturi alcoolice și tutun prelucrat crește de la 1 ianuarie 2024.
 • În perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024 inclusiv, pentru alcool și băuturi alcoolice, nivelul accizelor nu se actualizează cu creșterea prețurilor de consum.
 • În perioada 1 ianuarie 2024 - 31 martie 2024 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 540,938 lei/1.000 de țigarete.
 • Au fost introduse noi contravenții în domeniul produselor accizabile (atât armonizate, cât și nearmonizate), și au fost mărite cuantumurile amenzilor contravenționale pentru nerespectarea legislației din domeniu.

Decontarea concediilor efectuate de angajati

Nu reprezintă venit impozabil, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază al angajatului contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, sau regulamentul intern, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut pe anul în care au fost acordate (in anul 2023, câștigul salarial mediu brut este de 6.789 lei).

Această prevedere se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024 și nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de vouchere de vacanță.


Contribuții de sănătate pentru tichetele de masă și vouchere de vacanță

Se introduce obligația plății contribuției de sănătate în procent de 10% pentru tichetele de masă și pentru vouchere de vacanță, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024. Raman scutite de CASS tichetele de cresa si cele culturale.


Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

Începând cu 1 ianuarie 2024:

 • persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, vor achita un impozit de 0,3% pentru diferența dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei, dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește 2.500.000 lei;
 • persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei vor achita un impozit de 0,3% pentru diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de cinci ani.

Impozitul pe veniturile a căror sursă nu a fost identificată

Începând cu 01.07.2024, veniturile constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost neidentificată vor fi supuse impozitului pe venit în cotă de 70% (în reglementarea anterioară cota era de 16%) aplicată asupra bazei impozabile ajustate.


Dividende, chirii și dobânzi

Raman aceleași plafoane de 6, 12, 24 de salarii care se stabilesc prin cumularea mai multor venituri cu exceptia veniturilor din activitati independente, pentru care se plateste CASS separat.

Impozitul pe veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor nu se modifica față anul 2023.

Se menține impozitul pe dividende la nivelul de 8%.


Venituri obținute din activități independente – PFA, II, IF, Profesii Liberale

 • Începând cu veniturile din 2024, PFA-urile datorează CASS la venitul net în limita a 60 salarii minime brute pe țară. Se elimină plafoanele de 6, 12, 24 salarii. Deci pentru PFA-urile care obțin venituri mai mici de 60 salarii minime brute, se platește CASS aplicând cota de 10% la venitul net, fiind astfel variabil.
  Până la 31.12.2023, PFA-urile plăteau CASS în limita a 24 salarii minime brute. Cota in 204 a fost crescută major.
 • Iar PFA-urile care obțin venituri nete sub 6 salarii minime brute nu datorează CASS dacă obțin venituri din salarii anuale (sau venituri din alte surse) mai mari de 6 salarii minime brute.
 • Pentru plafonul de calcul pentru CASS, veniturile din activități independente au fost excluse din totalul veniturilor cumulate din alte surse (dividende, chirii, vânzări de acțiuni). Acest lucru înseamnă că plafoanele pentru CASS se aplica acum separat pentru activitatea de PFA și celelalte venituri. Până la 31.12.2023 aceste venituri se adunau: veniturile activități independente, chirii, dividende, vanzari de acțiuni, dobânzi etc.
 • CASS plătit de PFA-uri devine cheltuială deductibilă la calculul de impozit pe venit. Până la 31.12.2023, doar CAS era deductibilă.

  Pentru celelalte tipuri de venituri rămân în vigoare plafoanele de 6, 12, 24 salarii minime brute pe economie.

   


  Sistem național E-Sigiliu

  Se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României.

  Sistemul naţional RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice şi a unei aplicaţii informatice care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinaţie finală un operator economic de pe teritoriul naţional. Prin dispozitive electronice se înţelege sigiliul inteligent care înregistrează date şi transmite informaţii de stare şi poziţie către aplicaţia informatică în vederea urmăririi deplasării pe calea rutieră a bunurilor.

  În cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducătorul auto are obligaţia asigurării integrităţii acestora. Neîndeplinirea de către conducătorul auto a obligaţiei prevăzute mai sus constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei.

  Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se fac de către organele competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Autorităţii VamaleRomâne. Contravenienţii sancţionaţi nu beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

  Aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul naţional se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc.


  Companii cu cifra de afaceri anuala peste 50 milioane de euro

  Incepand cu 01.01.2024, firmele care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 mil EUR, și care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri , sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

  Cursul deschimb pentru determinarea echivalentului în euro a cifrei de afaceri este cel valabilla închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

  Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină astfel: IMCA = 1% x (VT – Vs – I - A), unde:

  • IMCA - impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul;
  • VT - venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;
  • Vs - venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz, reprezentând: (i) veniturile neimpozabile prevăzute la art. 23 și 24; (ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; (iii) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; (iv) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I; (v) veniturile din subvenţii; (vi) veniturile realizate din espăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; 5 (vii) veniturile reprezentând accizele care au fost reflectate concomitent în conturile de cheltuieli;
  • I - valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024;
  • A - amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.

  Impozitul pe profit care se compară cu impozitul minim pe cifra de afaceri, este impozitul pe profit rezultat după deducere sponsorizare, nivel de capitalizare, și nu se scad sumele reprezentând creditul fiscal extern, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 ( profit reinvestit).

  Din impozitul minim pe cifra de afaceri se scade suma acordata ca sponsorizare, reprezentand valoarea cea mai mica dintre 0,75% din cifra de faceri si 20% din impozit pe profit.

  În cazul în care se datorează impozit minim pe cifra de afaceri, din acesta nu se pot scădea sumele reprezentând impozit pe profit scutit, redus și alte sume care se scad din impozitul pe profit potrivit legilor speciale, și nici reducerea impozitului pe profit potrivit OUG nr. 153/2020.


  Impozit suplimentar pentru instituțiile de credit

  Începând cu 01.01.2024, se instituie un impozit suplimentar pentru instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine.

  Instituțiile de credit datorează suplimentar impozitului pe profit, un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea următoarelor cote asupra cifrei de afaceri (care este definită specific):

  • 2% pentru perioada 01.01.2024-31.12.2025 inclusiv;
  • 1 % începând cu data de 01.01.2026.

  Impozitul pe cifra de afaceri se calculează, declară și plătește trimestrial, astfel:

  • Pentru trimestrele I – III, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;
  • pentru trimestrul IV, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

  Pentru scopul calculului de impozit pe profit, impozitul pe cifra de afaceri reprezintă cheltuiala nedeductibila.


  Impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale

  Începând cu 01.01.2024, se instituie un impozit suplimentar pentru companiile care operează în sectoarele petrol și gaze naturale și care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 EUR.

  Suplimentar impozitului pe profit, impozitul specific pe cifra de afaceri se calculează conform formulei ICAS = 0,5%*(VT – Vs – I – A), unde indicatorii sunt aceia definiți anterior.

  Pentru scopul calculului de impozit pe profit, impozitul specific pe cifra de afaceri reprezintă cheltuiala nedeductibilă.

  Impozitul specific pe cifra de afaceri se calculează, declară și plătește trimestrial, astfel:

  • pentru trimestrele I – III, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;
  • pentru trimestrul IV, până la data depunerii declarației anuale privind impozitul pe profit.

  Impozitul specific pe cifra de afaceri se aplică pentru perioada 01.01.2024-31.12.2025 (respectiv, pentru perioada cuprinsă între anul fiscal modificat care începe în anul 2024 și anul fiscal modificat care se încheie în anul 2026, pentru contribuabilii cu an fiscal modificat).

  Începând cu 01.01.2026, anul fiscal modificat care începe în 2026, contribuabilii care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale vor aplica impozitul minim pe cifra de afaceri.

  Contribuabilii care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru determinarea impozitului specific nu cuprind, în cadrul indicatorilor VT, Vs, I și A din formula de calcul elementele aferente activităților de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale. Aceștia sunt exceptați de la aplicarea acestui impozit specific pe cifra de afaceri.

   

   

  Ai nevoie de consultanță ?

  Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
  Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

   


  "Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
  Tilman J. Fertitta