0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Note contabile de efectuat la înființarea societății

Note contabile de efectuat la înființarea societății

Gebăilă Roxana, Redactor, Expert Contabil
în Monografii, 30 Jun 2018
actualizat la 10 Aug 2018

Daca ai o firmă înființată recent, atunci trebuie să știi care sunt primele note contabile de efectuat după ce aceasta a fost înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

O societatea comercială nu se poate considera constituită până la data înmatriculării ei la ONRC, după ce s-a făcut în prealabil, aportul de capital. Actul constitutiv al societății comerciale stabilește statutul firmei, obligațiile și drepturile proprietarilor și capitalul social. În același timp îndeplinește rolul de document justificativ pentru contabilitate, împreună cu foile de vărsământ care atestă efectuarea operațiunilor în contul deschis la bancă în viitoarei societăți.

Aportul asociaților sau al acționarilor la capitalul social poate fi în bani și/sau în natură. La SRL valoarea capitalului social obligatoriu, prevazut de lege, este de minim 200 lei.

Aportul în bani este cea mai comună formă de aport și se efectuează prin virarea de către fiecare dintre proprietari a sumei înscrise în actul constitutiv în contul firmei nou înființate.

Aportul în natură poate fi constituit din orice bunuri sau valori care vor putea fi folosite în activitatea ulterioară a societății comerciale: terenuri, clădiri, mărci, brevete de invenție, mașini, utilaje, mijloace de transport, stocuri de materii prime sau marfuri, animale de productie. Evaluarea aporturilor în natură trebuie să fie acceptată de către toți proprietarii parteneri și respectată de terți (autorități, parteneri de afaceri), astfel la baza evaluării, e bine să existe un raport de evaluare.

La constituirea noii societăți, pe lângă taxele de înființare la ONRC, mai pot exista și costuri juridice cu avocatul, notarul, consiliere, comisioane bancare. Toate acestea sunt considerate cheltuieli de constituire și se amortizează, de regulă pe 12 luni, fiind imobilizări necorporale.

Cheltuielile de constituire sunt imobilizări necorporale, tot conform OMFP 1802/2014:

Categorii de imobilizări necorporale

174. În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

  1. cheltuielile de constituire;
  2. cheltuielile de dezvoltare;
  3. concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepția celor create intern de entitate;
  4. active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale;
  5. fondul comercial pozitiv;
  6. alte imobilizări necorporale;
  7. avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporal.

O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil dar fără formă fizică. OMFP 1802/2014 reglementează regula de bază în contabilizarea costurilor cu un element necorporal: costurile trebuie recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt create, cu excepţia cazurilor în care fac parte din costul unei imobilizări necorporale.

Contabilizarea cheltuielilor

171. Costurile cu un element necorporal trebuie recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate, cu excepţia cazurilor în care:

  1. fac parte din costul unei imobilizări necorporale care îndeplineşte criteriile de recunoaştere; sau
  2. elementul este dobândit în cadrul unei combinări de întreprinderi şi nu poate fi recunoscut ca imobilizare necorporală. În acest caz, face parte din valoarea recunoscută ca fond comercial la data achiziţiei.

Monografia contabilă

Exemplu

Doi asociați (Eduard și Dan) au decis înființarea unei SRL cu capital social de 24.000 lei, format din 2000 de părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei. Aportul lui Dan constă într-un utilaj de împachetat evaluat la 9000lei și 1000lei în numerar. Eduard aduce ca aport materii prime în valoare de 2000lei (conform factură de achiziție), un autoturism evaluat la 11000lei și numerar în valoare de 1000lei. ONRC emite actele de înființare la data de 10.07.2018.

La constituirea societății s-au efectuat cheltuieli de 1000 lei cu: onorariul notarului și al avocatului, taxelor ONRC și papetărie.

 

10.07.2018 - Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv

%

=

%

 24000 lei

456.01

 

1011.01

10000 lei

456.02

 

1011.02

14000 lei

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

 

Capital subscris nevarsat

 

10.07.2018 - Vărsarea capitalului social în numerar

5121

=

%

 2000 lei

Conturi la banci in lei

 

456.01

1000 lei

 

 

456.02

1000 lei

 

 

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

 

10.07.2018 - Transferul aporturilor în natură

Aportul lui Dan:

2131

=

456.01

9000 lei

Echipamente tehnologice

 

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

 

Aportul lui Eduard:

%

=

456.02

13000 lei

371

 

 

2000 lei

Mărfuri

 

 

 

2133

 

 

11000 lei

Mijloace de transport

 

 

 

10.07.2018 - Transferul capitalului subscris nevărsat la capitalul subscris vărsat

%

=

1012

 24000 lei

1011.01

 

Capital subscris vărsat

10000 lei

1011.02

 

 

14000 lei

Capital subscris nevărsat

 

 

 

10.07.2018 - Înregistrarea cheltuielilor de constituire:

201

=

401

 1000 lei

Cheltuieli de constituire

 

Furnizori

 

În următoarele 12 luni: înregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire:

6811

=

2801

 83.33 lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor

 

Amortizarea cheltuielilor de constituire

(1000lei/12)

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta