0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Operații privind ambalajele de transport

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Operații privind ambalajele de transport

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 21 Oct 2021
actualizat la 16 Aug 2022

Ambalajele sunt bunuri al căror rol constă în asigurarea protecţiei materiilor prime, materialelor consumabile, produselor finite, mărfurilor etc., pe timpul depozitării şi al transportului acestora, precum  şi în prezentarea mărfurilor   în   vederea   desfacerii.

Marea   varietate a acestora   şi caracteristicile  unora dintre ele, fac necesară clasificarea amabalajelor  după mai multe criterii, şi anume:

 • în raport de natura materialului din care sunt confecţionate, pot fi:
  • ambalaje din lemn,
  • ambalaje din metale,
  • ambalaje din mase plastice,
  • ambalaje din fire naturale sau din fire sintetice, etc;
 • după provenienţa lor se disting următoarele categorii de ambalaje:
  • ambalaje indigene,
  • ambalaje din import;
 • în funcţie de posibilităţile de folosire , pot fi:
  • ambalaje refolosibile (recuperabile),
  • ambalaje nerefolosibile (nerecuperabile)  etc.

Ambalaje de transport care circulă după principiul vânzării-cumpărării

Asemenea ambalaje provin din achiziţionări sau din producţia proprie şi nu se includ în preţul bunurilor vândute. Se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie, la costul de producţie sau la preţul prestabilit, după caz.

Aceste ambalaje se folosesc pentru circulaţia mărfurilor între furnizori şi beneficiari. După modul de circulaţie se împart în două categorii:

 • ambalaje de transport care circulă după principiul vânzării – cumpărării, reprezentând ponderea în totalul acestor categorii de ambalaje;
 • ambalaje de transport care circulă pe principiul restituirii

Ambalajele de transport care circulă după principiul vânzării – cumpărării se facturează separat de mărfuri şi se recuperează de la clienţi la preţurile de evaluare a lor. Ele se folosesc la mai multe circuite a mărfurilor, până la scoaterea lor din folosinţă, reflectându-se în contul 381 „Ambalaje”, eventual 388 „Diferenţe de preţ la ambalaje”, iar cheltuielile cu folosirea lor se oglindesc în contul 608 „Cheltuieli privind ambalajele”, venituri obţinute din valorificarea acestora se înregistrează în contul 708 „Venituri din activităţi diverse”. Contul 381 „Ambalaje” se debitează cu intrările de ambalaje, exprimate valoric, indiferent de provenienţă. Se mai debitează cu ambalaje nerestituite   furnizorilor   în   corespondenţă   cu   contul 409   „Furnizori   – debitori”. Contul 381 „Ambalaje” se creditează cu valoarea ambalajelor vândute, în corespondenţă cu contul 608, în cazul în care se folosesc mai multe circuite. Contul 608 „Cheltuieli privind ambalajele” se debitează cu costul de aprovizionare a ambalajelor vândute ca stocuri, în corespondenţă cu   contul   381   „Ambalaje”.   Se   mai   debitează   cu   lipsurile   constatate   la inventar, neimputabile şi imputabile.

În cazul în care ambalajele se vând ca atare, prin urmare nu se folosesc la   circulaţia   mărfurilor, acestea   se   înregistrează   în   debitul   contului 371 „Mărfuri” prin creditul contului 381 „Ambalaje”. De asemenea, se mai creditează cu valoarea ambalajelor trimise terţilor pentru recondiţionare, în corespondenţă   cu   contul 358   „Ambalaje   aflate   la   terţi”, dacă recondiţionarea se face la alte societăţi. Se mai creditează şi cu valoarea ambalajelor ieşite ca urmare a calamităţilor.

În debitul contului 381 „Ambalaje” se mai înregistrează valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor, în cazul ambalajelor care circulă după principiul restituirii, în corespondenţă cu contul 409 „Furnizori – debitori”. Lipsurile majorează cheltuielile, iar plusurile le micşorează, înregistrându-se în creditul contului 608 „Cheltuieli privind ambalajele. Contul 708 „Venituri din activităţi diverse” înregistrează în credit veniturile   rezultate   din   valorificarea   ambalajelor, respectiv   ambalajele facturate clienţilor, în corespondenţă cu contul 411 „Clienţi”, când acestea circulă prin vânzare – cumpărare. Tot în credit se înregistrează şi valoarea ambalajelor nerestituite clienţilor în corespondenţă cu contul 419 „Clienţi – creditori”.

În contextul celor prezentate, circulaţia ambalajelor de transport prin vânzare – cumpărare poate genera atât cheltuieli, cât şi venituri care se înregistrează prin formule contabile diverse în funcţie de situaţiile practice concrete supuse contabilizării.


Monografie. Contabilitatea ambalajelor de transport care circulă după principiul vânzării-cumpărării

Exemplul 1

Materiile prime sunt achiziționate la costul de 400 lei plus TVA si sunt ambalate în cutii de carton facturate separat, acestea sunt în valoare de 5 lei plus TVA. Factura este achitată cu ordin de plată. Ulterior, ambalajele se casează, rezultând un produs rezidual evaluat la 2 lei şi se vând in numerar.

Achiziţionarea materiilor prime si a ambalajelor

%

=

401

482 lei

301

 

Furnizori

400 lei

Materii prime

 

 

 

381

 

 

5 lei

Ambalaje

 

 

 

4426

 

 

77 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Achitarea facturii

401

=

5121

482 lei

Furnizori

 

Conturi la bănci în lei

 

Casarea ambalajelor si transferul acestora la produsele reziduale

608

=

381

5 lei

Cheltuieli privind ambalajele

 

Ambalaje

 

346

=

711

2 lei

Produse reziduale

 

Variaţia stocurilor

 

Vanzarea produselor reziduale cu pretul de 2 lei+TVA

5311

=

%

2.38 lei

Casa in lei

 

703

2 lei

 

 

Venituri din vânzarea produselor reziduale

 

 

 

4427

0.38 lei

 

 

TVA colectată

 

Descarcarea gestiunii de produsele reziduale vândute

711

=

346

2 lei

Variaţia stocurilor

 

Produse reziduale

 

Exemplul 2

Se receptionează ambalaje înregistrate costul de de 300 lei plus TVA şi sunt achitate din avansuri de trezorerie. Ulterior, se vând ambalaje la costul de achiziție de 150 lei, încasate prin ordin de plată. Ambalajele vândute sunt scoase din gestiune.

Achiziţionarea ambalajelor

%

=

542

357 lei

381

 

Avansuri de trezorerie

300 lei

Ambalaje

 

 

 

4426

 

 

57 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Vânzarea ambalajelor

4111

=

%

178.5 lei

Clienţi

 

708

150 lei

 

 

Venituri din activităţi diverse

 

 

 

4427

28.5 lei

 

 

TVA colectată

 

Scoaterea din evidenţa a ambalajelor vândute

608

=

381

150 lei

Cheltuieli privind ambalajele

 

Ambalaje

 

Încasarea creanţei

5121

=

4111

178.5 lei

Conturi la bănci in lei

 

Clienţi

 


Ambalaje de transport care circula dupa principiul restituirii

Unele categorii de ambalaje de transport circulă după principiul restituirii, cum ar fi ambalajele pentru care proprietarul ambalajelor este furnizorul de mărfuri. Beneficiarul, clientul, este obligat să restituie aceste ambalaje. Pentru accelerarea circulaţiei este prevăzută clauza schimbului, în această situaţie se face şi economie, în sensul că utilizând acelaşi mijloc de transport circulă atât marfa cât şi ambalajul.

Ambalajele care circulă prin restituire sunt cuprinse de furnizor în mod   distinct   în   factură, dar   nu   se   decontează.   Din   punct   de   vedere   al modului de reflectare în contabilitate apar două situaţii:

 • la clienţi se folosesc conturile speciale grupa 80 „Conturi în afara bilanţului” şi anume contul 8038 „Alte valori în afara bilanţului” care se debitează cu ambalajele primite li se creditează cu ambalajele restituite. Contabilitatea analitică a contului 8038 „Alte valori în afara bilanţului” se ţine pe furnizori şi pe feluri de ambalaje.
 • a doua soluţie foloseşte sistemul de restituire prin consignare şi reflectare prin contul 409 „Furnizori – debitori”. Contul 409 „Furnizori – debitori” se   debitează   cu   ambalaje   care   circulă   prin   restituire   în corespondenţă   cu   contul   401   creditează   cu   ambalaje   restituite, în corespondenţă cu contul 608 „Cheltuieli cu ambalaje” şi cu ambalajele care au fost reţinute în stoc, deci ambalaje nerestituite. Clientul este obligat să deconteze furnizorului valoarea ambalajelor degradate şi nerestituite. La furnizori, ambalajele care circulă prin restituire în sistem de consignatie se înregistrează în contul 419 „Clienţi creditori” . Contul se creditează la intrarea mărfurilor împreună cu ambalajul în corespondenţă cu contul 411 „Clienţi”. Contul 419 „Clienţi creditori” se debitează cu ambalaje restituite de către clienţi, în corespondenţă cu contul 411 „Clienţi”. Se mai debitează cu valoarea   ambalajelor   degradate   şi   reţinute   în   stoc   de   către   clienţi, în corespondenţă cu contul 708 „Venituri din activităţi diverse.

În măsura în care generează cheltuieli şi venituri, ele se înregistrează atât în contabilitatea financiară cât şi în cea de gestiune similar cheltuielilor şi veniturilor generate de circulaţia ambalajelor de transport în regim de vânzare – cumpărare.


Monografie. Contabilitatea ambalajelor de transport care circulă după principiul restituirii

Exemplul 1

Se livrează mărfuri în valoare de 2000 lei plus TVA. Ambalajele aferente vor fi înregistrate pe un aviz de însoțire a mărfii; aceste ambalaje circula în sistem de restituire și sunt în valoare de 50 lei. Clientul păstrează ambalaje in valoare de 20 lei pentru care furnizorul emite o factură ulterior.

Înregistrarile în contabilitatea clientului

Achizitionarea mărfurilor si a ambalajelor

%

=

401

2380 lei

371

 

Furnizori

2000 lei

Mărfuri

 

 

 

4426

 

 

380 lei

TVA deductibilă

 

 

 

409

=

401

50 lei

Furnizori-debitori

 

Furnizori

 

8033

 

50 lei

Valori materiale primite în păstrare sau custodie

 

 

 

Restituire ambalajelor

401

=

409

30 lei

Furnizori

 

Furnizori-debitori

 

 

 

8033

30 lei

 

 

Valori materiale primite în păstrare sau custodie

 

Primirea facturii privind ambalajele nerestituite

381

=

409

20  lei

Ambalaje

 

Furnizori-debitori

 

4426

=

401

 4 lei

TVA deductibilă

 

Furnizori

 

 

 

8033

20 lei

 

 

Valori materiale primite în păstrare sau custodie

 

Înregistrările în contabilitatea furnizorului

Livrarea mărfurilor, impreuna cu ambalajele

4111

=

%

2380 lei

Clienţi

 

707

2000 lei

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor

 

 

 

4427

380 lei

 

 

TVA colectata

 

4111

=

419

50 lei

Clienţi

 

Clienţi-creditori

 

358

=

381

50 lei

Ambalaje aflate la terţi

 

Ambalaje

 

Restituirea ambalajelor de către client

419

=

4111

30 lei

Clienţi-creditori

 

Clienţi

 

381

=

358

30 lei

Ambalaje

 

Ambalaje aflate la terţi

 

Facturarea ambalajelor nerestituite

419

=

708

20 lei

Clienţi-creditori

 

Venituri din activităţi diverse

 

4111

=

4427

4 lei

Clienţi

 

TVA colectată

 

Scoaterea din evidenţă a ambalajelor nerestituite

608

=

358

20 lei

Cheltuieli privind ambalajele

 

Ambalaje aflate la terţi

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta