0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Adrian Greblis, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 20 May 2021
actualizat la 16 Aug 2022

Exemplul 1

O societate comercială al cărei asociat depune la casieria societății (creditează firma) suma de 1000 lei, din care achită la notar suma ele 200 lei pentru redactarea actului de constitutiv şi la ONRC suma de 300 lei plus TVA, pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de înmatriculare, de consultare, de publicare în Monitorul Oficial. După începerea activităţii, cheltuielile de constituire se amortizează în 12 luni.

Depunerea de către asociat a sumei la casierie:

5311

=

4551

1000 lei

Casa in lei

 

Asociati conturi curente

 

Achitarea comisionului la notariat:

201

=

5311

200 lei

Cheltuieli de consituire

 

Casa in lei

 

Achitarea cheltuielilor de constituire la Registrul Comerţului:

201

=

5311

300 lei

Cheltuieli de consituire

 

Casa in lei

 

Amortizarea lunară a cheltuielilor de constituire: (200+300)/12=41,66lei

6811

=

2801

41.66 lei 

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 

Amortizarea cheltuielilor de constituire

 

Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor complet amortizate, la finalul perioadei:

2801

=

201

500 lei

Amortizarea cheltuielilor de constituire

 

Cheltuieli de consituire

 

Exemplul 2

O fabrică dorește modernizarea tehnologiei de fabricaţie a unui produs. Se achită în numerar un avans de 1000 lei plus TVA unui institut de proiectare care va realiza lucrările de cercetare. După finalizarea lucrărilor, institutul facturează documentaţia la valoarea de 4000 lei plus TVA. Decontarea facturii se face prin bancă. Cheltuielile de constituire cu cercetarea se amortizează în 24 de luni.

Înregistrarea avansului acordat, conform facturii şi a chitanţei:

%

=

404

1190 lei

234

 

Furnizori de imobilizări

1000 lei

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

 

 

 

4426

 

 

190 lei

TVA dedectibilă

 

 

 

Achitarea avansului acordat:

404

=

5311

1190 lei

Furnizori de imobilizări

 

Casa in lei

 

Primirea facturii la finalizarea lucrărilor de cercetare:

%

=

404

4760 lei

233

 

Furnizori de imobilizări

4000 lei

Imobilizări necorporale în curs de execuție

 

 

 

4426

 

 

760 lei

TVA dedectibilă

 

 

 

Stornarea avansului, conform facturii de stornare:

%

=

404

-1190 lei

233

 

Furnizori de imobilizări

-1000 lei

Imobilizări necorporale în curs de execuție

 

 

 

4426

 

 

-190 lei

TVA dedectibilă

 

 

 

Recepţia documentaţiei:

203

=

233

4000 lei

Cheltuieli de dezvoltare

 

Imobilizări necorporale în curs de execuție

 

Decontarea facturii (4760 - 1190 = 3570 lei):

404

=

5121

4000 lei

Furnizori de imobilizări

 

Conturi la bănci in lei

 

Amortizarea lunară: 4000/24 = 166.67 lei:

6811

=

2803

166.67 lei

Chelt de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 

 

Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor complet amortizate, la finele perioadei:

2803

=

203

4000 lei

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 

 

Cheltuieli de dezvoltare

 

Exemplul 3

O firmă primeşte în concesiune un teren pentru o perioadă de 10 de ani, preţul concesionării fiind de 160000 lei. Redevenţa anuală se achită prin bancă. După expirarea contractului, la finele perioadei, se scoate din evidenţă concesiunea complet amortizată.

Varianta 1

Înregistrarea concesiunii:

205

=

167

160000 lei

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale,

drepturi si active similare

 

Alte împrumuturi și datorii asimilate

 

8036

 

 

160000 lei

Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate

 

 

 

Plata redevenţelor anuale 160000/10 = 16000

167

=

5121

16000 lei

Alte împrumuturi și datorii assimilate

 

Conturi la bănci în lei

 

 

 

8036

16000 lei

 

 

Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate

 

Amortizarea anuală 160000/10 = 16000

6811

=

2805

16000 lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor,
mărcilor, drepturilor și activelor similare

 

Scoaterea din evidenţă a concesiunii amortizate, la finele perioadei:

2805

=

205

160000 lei

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor,
mărcilor, drepturilor și activelor similare

 

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale,
drepturi si active similare

 

Varianta 2

Înregistrarea redevenţei totale (16000 x 10 = 160000):

8036

 

 

160000 lei

Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate

 

 

 

Înregistrarea redevenţei anuale

612

=

401

16000 lei

Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile

 

Furnizori

 

Plata redevenţei anuale:

401

=

5121

16000 lei

Furnizori

 

Conturi la bănci în lei

 

 

 

8036

16000 lei

 

 

Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate

 

Exemplul 4

Se achiziţionează un brevet de invenţie cu preţul de 6.000 lei plus TVA, care se achită prin bancă. Brevetul este protejat timp de 5 ani, după care se scoate din evidenţă.

Achiziţionarea brevetului:

%

=

404

7140 lei

205

 

Furnizori de imobilizări

6000 lei

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale,
drepturi si active similare

 

 

 

4426

 

 

1140 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Achitarea facturii:

404

=

5121

7140 lei

Furnizori de imobilizări

 

Conturi la bănci în lei

 

Amortizarea lunară: (6000 / 5 ani / 12 luni) = 100 lei

6811

=

2805

100 lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imibilizărilor

 

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor,
mărcilor, drepturilor și activelor similare

 

Scoaterea din evidenţă a brevetului amortizat, la finele perioadei:

2805

=

205

6000 lei 

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor,
 mărcilor, drepturilor și activelor similare

 

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale,
drepturi si active similare

 

Exemplul 5

Se achiziţionează un program informatic cu preţul de 2.000 lei plus TVA, care se achită în numerar. Amortizarea programului se face în 3 ani. Ulterior este scos din evidenţă.

Achiziţionarea programului informatic:

%

=

404

2380 lei

208

 

Furnizori de imobilizări

2000 lei

Alte imobilizări necorporale

 

 

 

4426

 

 

380 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Achitarea facturii:

404

=

5121

2380 lei

Furnizori de imobilizări

 

Conturi la bănci în lei

 

Amortizarea lunară: (2000 / 3 ani / 12 luni) = 55.56 lei

6811

=

2808

55.56 lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imibilizărilor

 

Amortizarea altor imobilizări necorporale

 

Scoaterea din evidenţă a brevetului amortizat, la finele perioadei:

2808

=

208

2000 lei 

Amortizarea altor imobilizări necorporale

 

Alte imobilizări necorporale

 

Exemplul 6

Se cumpără un teren aflat lângă o drum modernizat pentru construirea unui restaurant. Preţul nogociat al terenului este de 60000 lei, pentru vadul comercial se constituie fond comercial pozitiv in valoare de 15000 din prețul achitat. Plata facturii se face prin bancă. Ulterior se renunță la proiect, iar terenul se vinde cu preţul de 65000 lei. Tranzacţiile cu terenuri construibile sunt operațuni supuse TVA (Cod fiscal art. 292 alin. 2 lit f).

Cumpărarea terenului, împreună cu fondul comercial aferent:

%

=

404

71400 lei

2111

 

Furnizori de imobilizări

45000 lei

Terenuri

 

 

 

2071

 

 

15000 lei

Fond comercial pozitiv

 

 

 

4426

 

 

11400 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Achitarea facturii:

404

=

5121

71400 lei

Furnizori de imobilizări

 

Conturi la bănci în lei

 

Vânzarea terenului:

461

=

%

77350 lei

Debitori diverși

 

7583

65000 lei

 

 

Venituri din vânzarea activelor și alte op de capital

 

 

 

4427

12350 lei

 

 

TVA colectată

 

Scoaterea din evidenţă a terenului:

6583

=

2111

45000 lei

Cheltuilei privind activele cedate si alte operațiuni de capital

 

Terenuri

 

Scoaterea din evidenţă a fondului comercial:

6583

=

2071

15000 lei

Cheltuilei privind activele cedate si alte operațiuni de capital

 

Fond comercial pozitiv

 

Încasarea facturii:

5121

=

461

77350 lei

Conturi la bănci în lei

 

Debitori diverși

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 


Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta