0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Adrian Greblis, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 13 Jun 2021
actualizat la 14 Mar 2023

Exemplul 1

O societate realizează în regie proprie un proiect de inginerie tehnologică pentru o noua linie de producție, se efectuază în acest scop următoarele cheltuieli în prima lună: cheltuieli cu materialele auxiliare 3.000 lei, cheltuieli cu salariile 1.550 lei. În a doua lună, când se finalizează lucrările, se mai înregistrează un consum de materiale în valoare de 500 lei. Amortizarea proiectului se face pe 2 ani. Pentru simplificare, nu se iau în calcul cheltuielile cu contribuțiile și impozitul aferente fondului de salarii.

Consumul de materiale auxiliare în prima lună:

6021

=

3021

3000 lei

Cheltuieli cu materialele auxiliare

 

Materiale auxiliare

 

Cheltuieli cu salariile:

641

=

421

1550 lei

Cheltuieli cu salariile personalului

 

Personal salarii datorate

 

Înregistrarea producţiei de imobilizări necorporale în prima lună (3000+1550):

231

=

721

4550 lei

Imobilizări corporale în curs de execuție

 

Venituri din producția de imobilizări necorporale

 

Consumul de materiale auxiliare în luna a doua:

6021

=

6021

500 lei

Cheltuieli cu materialele auxiliare

 

Materiale auxiliare

 

Înregistrarea producţiei de imobilizări necorporale din luna a doua:

231

=

721

500 lei

Imobilizări corporale în curs de execuție

 

Venituri din producția de imobilizări necorporale

 

Finalizarea lucrărilor de cercetare:

203

=

231

5050 lei

Cheltuieli de dezvoltare

 

Imobilizări corporale în curs de execuție

 

Amortizarea lunară a cheltuielilor de cercetare (5050 / 24 luni = 210,42 lei):

6811

=

2803

210.42lei

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

 

Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor amortizate, la finele perioadei:

2803

=

203

5050 lei

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

 

Cheltuieli de dezvoltare

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 


Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta