0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Ana Francisco, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 12 Nov 2021
actualizat la 16 Aug 2022


Materiale pentru ambalat

Hârtia, pungile de hârtie sau de material plastic, celofan, etc. achiziţionate   pentru   a   fi   folosite     pentru   împachetarea   mărfurilor   în momentul   vânzării   către   consumatori   sau   în   scopuri   gospodăreşti, sunt considerate materiale pentru ambalat. Materialele pentru ambalat produse în unitatea   patrimonială   pentru   a   fi   vândute   ca   atare     sunt   înregistrate   ca produse finite.

Exemplu

Se achiziţionează materiale pentru ambalat (pungi de hârtie) în valoare de 50 lei plus TVA, acestea sunt achitate din avansuri de trezorerie. Materiale sunt complet utilizate pentru ambalarea mărfurilor vândute cu amănuntul. Există două variante de înregistrare.

Costul materialelor de ambalat se suportă de către client

Achiziţionarea materialelor de ambalat achitate dintr-un avans de trezorerie

%

=

542

59.5lei

3023

 

Avansuri de trezorerie

50 lei

Materiale pentru ambalat

 

 

 

4426

 

 

9.5 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Încasarea de la client a valorii materialelor pentru ambalat

5311

=

%

59.5 lei

Casa în lei

 

708

50 lei

 

 

Venituri din activităţi diverse

 

 

 

4427

9.5 lei

 

 

TVA colectată

 

Consumul de materiale utilizate pentru ambalarea mărfurilor

6023

=

3023

50 lei

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

 

Materiale pentru ambalat

 

Costul materialelor de amblat se suportă de către furnizor

Achiziţionarea materialelor de amblat achitate din avans de trezorerie

%

=

542

59.5 lei

3023

 

Avansuri de trezorerie

50 lei

Materiale pentru ambalat

 

 

 

4426

 

 

9.5 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Consumul de materiale utilizate pentru ambalarea mărfurilor

6023

=

3023

50 lei

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

 

Materiale pentru ambalat

 


Ambalaje obţinute din producţie proprie

Ambalajele produse de unitatea patrimonială pentru a fi vândute ca atare sunt înregistrate ca produse finite.

Ambalajele sunt bunuri al căror rol constă în asigurarea protecţiei materiilor prime, materialelor consumabile, produselor finite, mărfurilor etc. pe timpul depozitării şi al transportului acestora, precum şi în prezentarea mărfurilor în vederea desfacerii. Marea varietate a acestora şi caracteristicile unora   dintre   ele   fac   necesară   clasificarea   amabalajelor   după   mai   multe criterii, şi anume:

  • în raport de natura materialului din care sunt confecţionate, pot fi   ambalaje   din   lemn, metale, mase   plastice, fire   naturale   sau   din   fire sintetice, etc.;
  • după provenienţa lor se disting ambalaje indigene şi ambalaje din import;
  • în funcţie de posibilităţile de folosire, pot fi ambalaje refolosibile (recuperabile) şi ambalajele   nerefolosibile (nerecuperabile).

Ambalajele nerecuperabile sunt bunurile care nu se mai pot folosi pentru aceeaşi marfă (lădiţe pentru unt, marmeladă, untură, etc.), însă rămân la dispoziţia cumpărătorului care le poate valorifica sau nu;

Exemplu

Se obţin din producţie proprie ambalaje ce au costul de producţie 100 lei. Se vând ulterior cu 150 lei impreună cu mărfurile livrate.

Obţinerea de ambalaje din producţie proprie

381

=

711

100 lei

Ambalaje

 

Variatia stocurilor

 

Vânzarea ambalajelor

411

=

%

178.5 lei

Clienţi

 

708

150 lei

 

 

Venituri din activităţi diverse

 

 

 

4427

28.5 lei

 

 

TVA colectată

 

Scoaterea din evidenţă a ambalajelor vândute

711

=

381

100 lei

Venituri din productia stocata

 

Ambalaje

 


Fondul pentru mediu datorat de producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi ambalaje

Exemplu

O societate produce în luna mai 2000 de kilograme de ambalaje din metal. Conform HG 1872/2006, obiectivul de valorificare pentru anul 2019 este 40%, iar obiectivul de reciclare este de 60% din greutatea ambalajului. Din cantitatea de ambalaje fabricate (Q) s-a valorificat 20% si s-a reciclat 50%.

Baza de calcul a fondului de mediu:

F=Q x (40%-20%) + Q x (60%-50%) =2000 x 20% +2000 x 10% =400 + 200 = 600 kg

Fondul pentru mediu = 1 leu/kg x F= 1 leu/kg x 600 kg = 600 lei

Înregistrare în contabilitate

635

=

447

600 lei

Cheltuieli privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

Fonduri speciale –taxe şi vărsăminte asimilate

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta