0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 21 Nov 2018
actualizat la 21 Feb 2019


A. Monografie în cazul utilizării inventarului permanent

Exemplu 1:

Să se prezinte monografia unei firme care ține evidența stocurilor la cost de achiziție ce prezintă următoarele date și operații comerciale privind materiile prime în luna octombrie 2018:

 1. stoc initial evaluat la costul de achiziție de 0.6 lei/kg: 150 kg;
 2. cumpără de materii prime: 400 kg la pretul de 0.8 lei/kg plus TVA, achitate prin banca;
 3. are cheltuieli de transport: 50 lei plus TVA, care se achită în numerar;
 4. are consum de materii prime: 500 kg, evaluat după metoda LIFO (pentru a se putea calcula cu datele prezentate);

Varianta I: Firma este înregistrată în scop de TVA:

Achiziție de materii prime, conform facturii:

%

=

401

380.80 lei

301

 

Furnizori

400kg x 0.8lei = 320.00 lei

Materii prime

 

 

 

4426

 

 

320 x 19% = 60.80 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Cheltuieli de transport, conform facturii:

%

=

401

59.50 lei

301

 

Furnizori

50.00 lei

Materii prime

 

 

 

4426

 

 

50 x 19% =  9.50 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Achitarea facturiilor:

401

=

5121

     380.80 lei

Furnizori

 

Banca

 

401

=

5311

     59.50 lei

Furnizori

 

Casa lei

 

Consumul de materii prime conform bonului de consum:

Costul unitar al meriilor prime: (320+50) / 400 = 0.925 lei/kg

Costul materiilor consumate: 400x0.925 + 100x0.6 = 430 lei

601

=

301

      430.00 lei

Cheltuieli cu materiile prime

 

Materii prime

 

Varianta II: Firma nu este înregistrată în scop de TVA:

Achiziție de materii prime, conform facturii:

320+320x19% = 380.8 (TVA-ul se include în costul de achiziție)

301

=

401

     380.80 lei

Materii prime

 

Furnizori

 

Cheltuieli de transport (TVA-ul se include în costul de achiziție):

                     301

=

401

59.50 lei

Materii prime

 

Furnizori

 

Cheltuieli de transport (TVA-ul se include în costul de achiziție):

401

=

5121

380.80 lei

Furnizori

 

Banca

 

401

=

5311

59.50 lei

Furnizori

 

Casa lei

 

Consumul de materii prime conform bonului de consum:

Costul unitar al meriilor prime: (380.8+59.5)/400 = 1.1 lei/kg

Costul materiilor consumate: 400x1.1 + 100x0.6 = 500 lei

601

=

301

     500 lei

Cheltuieli cu materiile prime

 

Materii prime

 

Exemplu 2:

Să se prezinte monografia unei firme cu TVA care ține evidența stocurilor la preț standard ce prezintă următoarele date și operații comerciale privind materialele auxiliare în luna octombrie 2018:

 1. stoc inițial evaluat la prețul standard de 0.6 lei/kg: 150 kg;
 2. diferențe de preț aferente stocului inițial: 10 lei;
 3. cumpărare de materiale auxiliare cu numerar: 400 kg la 0.8 lei/kg plus TVA;
 4. se consumă de materii prime: 500 kg.+

Achiziție de materiale auxiliare, înregistrate la prețul standard de 0.6 lei/kg:

Calcul: (400kg x 0.6 lei/kg) = 240 lei

%

=

401

380.80 lei

3021

 

Furnizori

240.00 lei

Materiale auxiliare

 

 

 

308

 

 

(0.8 - 0.6) x 400 = 80.00 lei

Dif de preţ la mat prime şi materiale

 

 

 

4426

 

 

320 x 19% = 60.80 lei

TVA deductibilă                        

 

 

 

Achitarea în numerar a facturii:

401

=

5311

380.80 lei

Furnizori

 

Casa în lei

 

Consum de materiale, înregistrate la pret standard (500 x 0.6 lei/kg) = 300 lei

6021

=

3021

300.00 lei

Cheltuieli cu materiale auxiliare

 

Materiale auxiliare

 

Diferențe de preț aferente consumului de matariale:

Coeficientul privind diferențele de pret:

K= (Si cont 308 + Rd cont 308) / (Si cont 302 + Rd cont 302) = (10 + 80) / (90 + 240) = 0.273

Diferențe de preț: 300 x 0.273 = 81.9 lei

6021

=

308

81.90 lei

Cheltuieli cu materiale auxiliare

 

Dif de preţ la mat prime şi materiale

 

Exemplu 3:

Se achiziționează 8 mixere de prăjituri la o cofetărie cu prețul de facturare de 200 lei/bucata plus TVA, care se achită dintr-un avans de trezorerie. Cheltuielile de transport sunt 60 lei plus TVA și se achită în numerar. Se dau în folosiță 6 mixere și după uzura lor completă se casează, rezultând piese de schimb evaluate la suma de 80 lei. Evidența obiectelor de inventor se ține la cost de achiziție.

Achiziționarea obiectelor de inventar cumpărate dintr-un avans de trezorerie

%

=

401

1904 lei

303

 

Furnizori

1600 lei

Mat de nat ob de inventar

 

 

 

4426

 

 

1600 x 19% = 304 lei

TVA deductibilă                        

 

 

 

Decontare avans decontare

401

=

542

1904 lei

Furnizori

 

Avans spre decontare

 

Cheltuieli de transport achitate în numerar

%

=

5311

71.4 lei

303

 

Casa în lei

  60 lei

Mat de nat ob de inventar

 

 

 

4426

 

 

60 x 19% = 11.4 lei

TVA deductibila                        

 

 

 

Darea în folosință a mixerelor: 207.5 x 6 = 1245

603

=

303

1245 lei

Cheltuieli  privind mat de nat ob de inventar

 

Mat de nat ob de inventar

 

Evidența extracontabilă a mixerelor date în folosință:

8039

 

 

1245 lei

Scoaterea din evidența extracontabilă a mixerelor date în folosință la casare:

 

 

8039

1245 lei

Recuperarea pieselor de schimb din procesul de dezmembrare:

3024

=

7588

80 lei

Piese de schimb

 

Alte venituri din exploatare

 

Exemplu 4:

Se produc obiecte de inventar la cost de producție de 600 lei. Ulterior se dau în consum productiv obiecte de inventar în valoare de 400 lei.

Varianta I:

Obținerea produselor din producție proprie conform bonului de predare:

345

=

711

600 lei

Produse finite

 

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

Transferarea produselor la materiale de natura obiectelor de inventar

303

=

345

600 lei

Mat de nat ob de invent

 

Produse finite

 

Eliberarea din magazie a obiectelor de inventar pentru consum

711

=

303

600 lei

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

Mat de nat ob de invent

 

Varianta II:

Obtinerea produselor din producție proprie conform bonului de predare

345

=

711

     600 lei

Produse finite

 

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

Transferarea produselor la materiale de natura obiectelor de inventar

711

=

345

      600 lei

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

Produse finite

 

303

=

701

      600 lei

Mat de nat ob de inventar

 

Venituri din vz produselor finite

 

Eliberarea din magazie a obiectelor de inventar pentru consum

603

=

303

      600 lei

Chelt privind mat de nat ob de inventar

 

Mat de nat ob de invent

 

Exemplu 5:

Un asociat aduce ca aport la capitalul social materii prime în sumă de 5000 lei și materiale consumabile în suma de 3500 lei.

Înregistrarea aportului de capital

%

=

456

8500 lei

301

Materii prime

 

Decontari cu asoc privind capitalul

5000 lei

302

 

 

 

Materiale consumabile

 

 

3500 lei

Exemplu 6:

Se transferă la mărfuri un lot de materii prime în sumă de 2000 lei pentru a fi vândute ca atare.

Transfer din gestiunea de materii prime în cea de mărfuri

371

=

301

2000 lei

Mărfuri

 

Materii prime

 

Exemplu 7:

La inventariere se constată un plus de materii prime în valoare de 100 lei și un minus de combustibil în valoare de 80 lei.

Înregistrarea minusului de inventar

601

=

301

-100 lei

Cheltuieli cu materiile prime

 

 

Materii prime

 

6022

=

3022

80 lei

Cheltuieli privind combustibilul

 

 

Combustibili

 

TVA aferenta minusului de combustibil

635

=

4427

    19 lei

Cheltuieli cu alte impozite, 
taxe si varsaminte asimilate

 

TVA colectată

 

Exemplu 8 :

Se primește în mod gratuit un lot de piese de schimb în sumă de 250 lei.

Înregistrare în gestiune a pieselor de schimb

3024

=

7582

250 lei

Piese de schimb

 

Venituri din donații și subvenții primite

 


B. Monografie în cazul utilizării inventarului intermitent

Exemplu 1:

O firmă care ține evidența stocurilor la cost de achiziție, cu ajutorul inventarului intermitent, efectuează în cursul perioadei următoarele operațiuni privind combustibilii:

 1. Stoc inițial de combustibil, evaluat la costul de achiziție, care se include în cheltuieli, fiind consumat în ciclul de producție: 500 lei;
 2. Cumpărare de combustibil: 800 lei plus TVA, cu plata în numerar;
 3. La inventarierea de sfârșit de perioadă se constată un sold de combustibili de 200 lei.

Obținerea produselor din producție proprie conform bonului de predare:

6022

=

3022

     500 lei

Cheltuieli privind combustibilul

 

Combustibilii

 

Achiziționarea de combustibil cu plata în numerar:

%

6022

=

5311

Casa in lei

  952 lei

  800 lei

Cheltuieli privind combustibilul

 

 

 

4426

 

 

800 x 19% = 152 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Inregistrarea stocului final de combustibil stabilit la inventariere

Calcularea consumului de combustibil: 500 + 800 -200 = 1100 lei

3022

=

6022

     200 lei

Combustibilii

 

Cheltuieli privind combustibilul

 

 

sau

 

 

6022

=

3022

     - 200 lei

Cheltuieli privind combustibilul

 

Combustibilii

 

Exemplu 2:

O societate care ține evidenta stocurilor la cost de achiziție, cu ajutorul inventarului intermitent, efectuează în cursul perioadei următoarele operațiuni privind materiile prime:

 1. Stoc inițial de materii prime, evaluat la costul de achiziție de 1.5lei/kg 300 kg, care se include în cheltuieli, fiind consumat în ciclul de producție;
 2. Cumpărare de materii prime: 800 kg la pret de facturare de 1.8 lei plus TVA, achitate dintr-un avans de trezorerie;
 3. Cheltuieli de transport 80 lei plus TVA, care se achită în numerar;
 4. La inventarierea de la sfȃrșitul perioadei se constată un stoc de materii prime de 500 kg, care se evaluează potrivit metodei costului mediu ponderat.

Consum materii prime prin stornarea soldului inițial de materii prime:

Calcul stoc: 1.5lei/kg x 300kg =450 lei

601

=

301

450 lei

Cheltuieli cu materiile prime

 

Materii prime

 

Recepția materiilor prime achitate dintr-un avans de trezorerie:

%

=

542

1713.60 lei

601

 

Av de trezorerie

800kg x 1.8 lei = 1440.00 lei

Cheltuieli cu materiile prime

 

 

 

4426

 

 

1440 x 19% = 273.60 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Cheltuieli de transport achitate in numerar:

%

=

5311

95.20 lei

601

 

Casa in lei

80.00 lei

Cheltuieli cu materiile prime

 

 

 

4426

 

 

80 x 19% = 15.20 lei

TVA deductibilă

 

 

 

Înregistrarea stocului final de materii prime stabilit la inventariere:

Costul efectiv unitar al materiilor prime intrate: (1713.60 + 95.20) / 800 = 2.26 lei/kg

Costul unitar mediu ponderat: (450 + 1440 +80) / (300 + 800) = 1.79 lei/ kg

Calculul stocului 500 x 1.79 lei/kg = 895 lei

301

=

601

895 lei

Materii prime

 

Cheltuieli cu materiile prime

 

 

sau

 

 

601

=

301

- 895 lei

Cheltuieli cu materiile prime

 

Materii prime

 

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

3. Contabilitatea stocurilor

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

3.1.1. Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor și a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

3.2.1 Operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.2.2 Alte operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terți

3.4. Contabilitatea animalelor

3.5. Contabilitatea mărfurilor

3.6. Contabilitatea ambalajelor

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta