0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 06 Feb 2019
actualizat la 16 Aug 2022

Exemplu 1:

O entitate are la începutul perioadei un stoc de produse finite de 100 bucăți înregistrate la costul de producție de 15 lei/bucata. În cursul perioadei s-au mai fabricat 300 bucăți, pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli:

-          cu materiile prime: 2500 lei

-          cu materialele auxiliare: 2000 lei

-          cu energia electrică facturată de către furnizor: 800 lei plus TVA.

Se livrează 350 bucăți cu pretul 18 lei/buc plus TVA și se încasează prin bancă. Scoaterea din evidență a produselor livrate se face prin metoda FIFO.

Varianta I: Entitatea utilizează metoda inventarului permanent:

Cheltuieli cu materiile prime:

601

=

301

2500 lei

Cheltuieli cu materiile prime

Materii prime

Cheltuieli cu materialele consumabile:

6021

=

3021

2000 lei

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Materiale auxiliare

Cheltuieli cu energia achitată în numerar:

%

=

401

952 lei

605

Furnizori

800 lei

Cheltuieli privind energia și apa

4426

152 lei

TVA deductibilă

Obținerea produselor finite evaluate la cost de producție efectiv:

Cost de producție total: 2500+2000+800=5300 lei

Cost unitar: 5300/300=17.66 lei/buc

345

=

711

5300 lei

Produse finite

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Livrarea produselor finite:

4111

=

%

7497 lei

Clienți

701

6300 lei

Venituri din vânzarea produselor finite

4427

1197 lei

TVA colectată

Scoaterea din evidență a produselor finite:

100*15lei/buc + 250*17.66 lei/buc = 5915 lei

711

=

345

5915 lei

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Produse finite

Încasarea contravalorii produselor finite:

5121

=

4111

7497 lei

Conturi la banci în lei

Clienți

Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârsitul perioadei:

121

=

%

5300 lei

Profit și pierdere

601

2500 lei

Chelt cu materiile prime

6021

2000 lei

Chelt cu materilele auxiliare

605

800 lei

Chelt privind energia și apa

Închiderea contului de venituri din vânzarea produselor

701

=

121

6300 lei

Venituri din vânzarea produselor

Profit și pierdere

Închiderea contului de venituri din producția stocată:

RD-RC = 5915 – 5300 = 615 lei, sold debitor

121

=

711

615 lei

Profit și pierdere

 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Varianta II: Entitatea utilizează metoda inventarului intermitent:

Scoaterea din gestiune a produselor aflate în stoc la începutul perioadei: 100*15lei/buc

711

=

345

 1500 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Produse finite

Vanzarea produselor:

4111

=

%

7497 lei

Clienti

701

6300 lei

Venituri din vânzarea produselor finite

4427

1197 lei

TVA colectată

Incasarea contravalorii produselor vandute

5121

=

4111

7497 lei

Conturi la banci în lei

Clienți

Stabilirea prin inventariere a stocului final de produse:

50*17.66 lei/buc = 883 lei

Producția obținută: Sold final + Ieșiri –Sold inițial = 50+350-100=300

345

=

711

883 lei

Produse finite

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 Exemplu 2:

O societate comercială are un stoc de produse finite de 500 kg evaluate la pretul standard de 8 lei/kg, diferențele de preț aferente stocului inițial fiind de 300 lei. În cursul perioadei societatea a fabricat 800 kg produse finite, pentru care s-au efectuat următoarele cheltuilei:

  • cu materiile prime: 2500 lei
  • cu materialele auxiliare: 2000 lei
  • cu salariile 4500 lei (nu se vor lua în calcul contribuțiile entității privind asigurările sociale sau de sănătate)

Se livrează 1000 kg la pretul 12 lei/kg plus TVA și contravaloarea lor se va încasa prin bancă.

Cheltuieli cu materiile prime:

601

=

301

2500 lei

Cheltuieli cu  materiile prime

Materii prime

Cheltuieli cu materialele consumabile:

6021

=

3021

 2000 lei

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Materiale auxiliare

Cheltuieli cu salariile:

641

=

421

4500 lei

Chelt cu salariile personalului

Personal-salarii datorate

 

Obținerea produselor finite evaluate la prețul standard 800 x 8 lei/kg = 6400 lei

345

=

711

6400 lei

Produse finite

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Diferențe de pret aferente producției obținute: cost producție-preț standard = 9000-6400=2600 lei

348

=

711

2600 lei

 Diferențe de preț la produse

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Vanzarea produselor finite: 1000 x 12 lei/kg = 12 000 lei

4111

=

%

14 280 lei

Clienți

701

12 000 lei

Venituri din vânzarea produselor finite

4427

2280 lei

TVA colectată

Scoaterea din evidență a produselor livrate la preț standard: 1000 x 8 lei/kg

711

=

345

8000 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Produse finite

Coeficientul privind diferențele de pret K= (Si348+Rd348)/(Si345+Rd345) = (300+2600)/(4000+6400) = 0.278

Diferențe de preț aferente producției livrate: valoarea la preț standard a produselor x K = 8000 x 0.278 = 2230.7

711

=

348

2230.7 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Diferențe de preț la produse

Încasarea facturii:

5121

=

4111

14 280 lei

Conturi la banci în lei

Clienți

 Exemplu 3:

O societate comercială are un stoc de semifabricate de 200 buc evaluate la cost standard de 8 lei/buc, diferențele de preț aferente stocului inițial fiind de 300 lei. În cursul perioadei societetaea a fabricat 800 buc semifabricate, pentru care s-au efectuat următoarele cheltuilei:

  • cu materiile prime: 2500 lei
  • cu materialele auxiliare: 2000 lei
  • cu colaboratori 1500 lei

Se livrează terților 1000 buc la pretul 12 lei/buc plus TVA și contravaloarea lor se va încasa prin bancă.

Cheltuieli cu materiile prime:

601

=

301

2500 lei

Cheltuieli cu  materiile prime

Materii prime

Cheltuieli cu materialele consumabile:

6021

=

3021

 2000 lei

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Materiale auxiliare

Cheltuieli cu colaboratorii:

621

=

401

1500 lei

Chelt cu colaboratorii

Furnizori

 

Obținerea semifabricatelor evaluate la prețul standard 800*8 lei/buc = 6400 lei

341

=

711

6400 lei

Semifabricate

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Diferențe de preț aferente producției obținute: cost producție-pret standard = 6000-6400=-400 lei

348

=

711

400 lei

 Diferențe de preț la produse

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Vânzarea semifabricatelor: 1000 *12 lei/buc = 12 000 lei

4111

=

%

14 280 lei

Clienți

701

12 000 lei

Venituri din vânzarea semifabricatelor

4427

2280 lei

TVA colectată

Scoaterea din evidență a produselor livrate la preț standard: 1000*8 lei/kg

711

=

341

8000 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Semifabricate

Coeficientul privind diferențele de pret K= (Si348+Rd348)/(Si345+Rd345) = (200-400)/(1600+6400) = -0.025

Diferențe de preț aferente producției vândute: val la preț standard a produselor*K = 8000*(-0.025) = -200

711

=

348

200 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Diferențe de preț la produse

Încasarea facturii:

5121

=

4111

14 280 lei

Conturi la banci în lei

Clienți

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 


Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta