0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Mădălina Boitan, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 06 Feb 2019
actualizat la 21 Feb 2019

Exemplu 1:

O entitate are la începutul perioadei un stoc de produse finite de 100 bucăți înregistrate la costul de producție de 15 lei/bucata. În cursul perioadei s-au mai fabricat 300 bucăți, pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli:

-          cu materiile prime: 2500 lei

-          cu materialele auxiliare: 2000 lei

-          cu energia electrică facturată de către furnizor: 800 lei plus TVA.

Se livrează 350 bucăți cu pretul 18 lei/buc plus TVA și se încasează prin bancă. Scoaterea din evidență a produselor livrate se face prin metoda FIFO.

Varianta I: Entitatea utilizează metoda inventarului permanent:

Cheltuieli cu materiile prime:

601

=

301

2500 lei

Cheltuieli cu materiile prime

Materii prime

Cheltuieli cu materialele consumabile:

6021

=

3021

2000 lei

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Materiale auxiliare

Cheltuieli cu energia achitată în numerar:

%

=

401

952 lei

605

Furnizori

800 lei

Cheltuieli privind energia și apa

4426

152 lei

TVA deductibilă

Obținerea produselor finite evaluate la cost de producție efectiv:

Cost de producție total: 2500+2000+800=5300 lei

Cost unitar: 5300/300=17.66 lei/buc

345

=

711

5300 lei

Produse finite

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Livrarea produselor finite:

4111

=

%

7497 lei

Clienți

701

6300 lei

Venituri din vânzarea produselor finite

4427

1197 lei

TVA colectată

Scoaterea din evidență a produselor finite:

100*15lei/buc + 250*17.66 lei/buc = 5915 lei

711

=

345

5915 lei

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Produse finite

Încasarea contravalorii produselor finite:

5121

=

4111

7497 lei

Conturi la banci în lei

Clienți

Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârsitul perioadei:

121

=

%

5300 lei

Profit și pierdere

601

2500 lei

Chelt cu materiile prime

6021

2000 lei

Chelt cu materilele auxiliare

605

800 lei

Chelt privind energia și apa

Închiderea contului de venituri din vânzarea produselor

701

=

121

6300 lei

Venituri din vânzarea produselor

Profit și pierdere

Închiderea contului de venituri din producția stocată:

RD-RC = 5915 – 5300 = 615 lei, sold debitor

121

=

711

615 lei

Profit și pierdere

 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Varianta II: Entitatea utilizează metoda inventarului intermitent:

Scoaterea din gestiune a produselor aflate în stoc la începutul perioadei: 100*15lei/buc

711

=

345

 1500 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Produse finite

Vanzarea produselor:

4111

=

%

7497 lei

Clienti

701

6300 lei

Venituri din vânzarea produselor finite

4427

1197 lei

TVA colectată

Incasarea contravalorii produselor vandute

5121

=

4111

7497 lei

Conturi la banci în lei

Clienți

Stabilirea prin inventariere a stocului final de produse:

50*17.66 lei/buc = 883 lei

Producția obținută: Sold final + Ieșiri –Sold inițial = 50+350-100=300

345

=

711

883 lei

Produse finite

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 Exemplu 2:

O societate comercială are un stoc de produse finite de 500 kg evaluate la pretul standard de 8 lei/kg, diferențele de preț aferente stocului inițial fiind de 300 lei. În cursul perioadei societatea a fabricat 800 kg produse finite, pentru care s-au efectuat următoarele cheltuilei:

  • cu materiile prime: 2500 lei
  • cu materialele auxiliare: 2000 lei
  • cu salariile 4500 lei (nu se vor lua în calcul contribuțiile entității privind asigurările sociale sau de sănătate)

Se livrează 1000 kg la pretul 12 lei/kg plus TVA și contravaloarea lor se va încasa prin bancă.

Cheltuieli cu materiile prime:

601

=

301

2500 lei

Cheltuieli cu  materiile prime

Materii prime

Cheltuieli cu materialele consumabile:

6021

=

3021

 2000 lei

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Materiale auxiliare

Cheltuieli cu salariile:

641

=

421

4500 lei

Chelt cu salariile personalului

Personal-salarii datorate

 

Obținerea produselor finite evaluate la prețul standard 800 x 8 lei/kg = 6400 lei

345

=

711

6400 lei

Produse finite

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Diferențe de pret aferente producției obținute: cost producție-preț standard = 9000-6400=2600 lei

348

=

711

2600 lei

 Diferențe de preț la produse

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Vanzarea produselor finite: 1000 x 12 lei/kg = 12 000 lei

4111

=

%

14 280 lei

Clienți

701

12 000 lei

Venituri din vânzarea produselor finite

4427

2280 lei

TVA colectată

Scoaterea din evidență a produselor livrate la preț standard: 1000 x 8 lei/kg

711

=

345

8000 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Produse finite

Coeficientul privind diferențele de pret K= (Si348+Rd348)/(Si345+Rd345) = (300+2600)/(4000+6400) = 0.278

Diferențe de preț aferente producției livrate: valoarea la preț standard a produselor x K = 8000 x 0.278 = 2230.7

711

=

348

2230.7 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Diferențe de preț la produse

Încasarea facturii:

5121

=

4111

14 280 lei

Conturi la banci în lei

Clienți

 Exemplu 3:

O societate comercială are un stoc de semifabricate de 200 buc evaluate la cost standard de 8 lei/buc, diferențele de preț aferente stocului inițial fiind de 300 lei. În cursul perioadei societetaea a fabricat 800 buc semifabricate, pentru care s-au efectuat următoarele cheltuilei:

  • cu materiile prime: 2500 lei
  • cu materialele auxiliare: 2000 lei
  • cu colaboratori 1500 lei

Se livrează terților 1000 buc la pretul 12 lei/buc plus TVA și contravaloarea lor se va încasa prin bancă.

Cheltuieli cu materiile prime:

601

=

301

2500 lei

Cheltuieli cu  materiile prime

Materii prime

Cheltuieli cu materialele consumabile:

6021

=

3021

 2000 lei

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Materiale auxiliare

Cheltuieli cu colaboratorii:

621

=

401

1500 lei

Chelt cu colaboratorii

Furnizori

 

Obținerea semifabricatelor evaluate la prețul standard 800*8 lei/buc = 6400 lei

341

=

711

6400 lei

Semifabricate

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Diferențe de preț aferente producției obținute: cost producție-pret standard = 6000-6400=-400 lei

348

=

711

400 lei

 Diferențe de preț la produse

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

Vânzarea semifabricatelor: 1000 *12 lei/buc = 12 000 lei

4111

=

%

14 280 lei

Clienți

701

12 000 lei

Venituri din vânzarea semifabricatelor

4427

2280 lei

TVA colectată

Scoaterea din evidență a produselor livrate la preț standard: 1000*8 lei/kg

711

=

341

8000 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Semifabricate

Coeficientul privind diferențele de pret K= (Si348+Rd348)/(Si345+Rd345) = (200-400)/(1600+6400) = -0.025

Diferențe de preț aferente producției vândute: val la preț standard a produselor*K = 8000*(-0.025) = -200

711

=

348

200 lei

Venituri aferente costurilor  stocurilor de produse

Diferențe de preț la produse

Încasarea facturii:

5121

=

4111

14 280 lei

Conturi la banci în lei

Clienți

 

 

Cuprins capitol


Studiază în continuare:

3. Contabilitatea stocurilor

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

3.1.1. Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor și a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

3.2.1 Operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.2.2 Alte operații privind produsele și a producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terți

3.4. Contabilitatea animalelor

3.5. Contabilitatea mărfurilor

3.6. Contabilitatea ambalajelor

 

 


 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta