0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Operații privind rezervele din reevaluare

Operații privind rezervele din reevaluare

Francisco Ana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Monografii, 10 Jul 2020
actualizat la 17 Sep 2020


METODA VALORII BRUTE

Metoda valorii brute se folosește atunci când se recalculează amortizarea cumulată proporțional cu modificarea valorii contabile brute.

Această metodă de înregistrare a rezultatului reevaluării presupune recalcularea proporțională atât a valorii brute a activului reevaluat, cât și a amortizării, astfel încat valoarea contabilă a activului, dupa reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată.

Exemplul 1

La sfârșitul anului fiscal 202N, un utilaj a fost reevaluat la valoarea justă de 7000 de lei, ținând cont de uzura fizică și morală a acestuia. Valoarea de intrare a utilajului este de 6000 de lei, iar valoarea amortizării cumulate este de 1500 de lei.

La sfârșitul anului fiscal 202N + 2, valoarea justă determinată prin reevaluare a fost de 3000 lei, iar valoarea amortizată calculată între cele două reevaluări a fost de 1000 lei.

La sfârșitul anului fiscal 202N + 6, valoarea justă determinată prin reevaluare a fost de 3500 lei, iar valoarea amortizată calculată în intervalul dintre ultimele două reevaluări a fost de 700 lei.

 a) Înregistrări contabile în exerciţiul financiar 202N:

 • valoarea contabilă netă: valoarea contabilă - amortizarea calculată = 6000 - 1500 =4500 lei;
 • rezerva din reevaluare: valoarea justă - valoarea contabilă netă = 7000 - 4500 = 2500 lei;

2131 

=

105 

2500 lei

Echipamente tehnologice

 

Rezerve din reevaluare

 

 • valoarea contabilă actualizată: valoarea contabilă neactualizată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 6000 x (7000: 4500) = 9333 lei;
 • amortizarea actualizată: amortizarea calculată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 1500 x (7000: 4500) = 2333 lei;
 • diferenţa dintre amortizarea actualizată şi amortizarea calculată: 2333- 1500 = 833 lei.

2131 

=

2813 

833 lei

Echipamente tehnologice

 

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

b) Înregistrări contabile în exerciţiul financiar 202N+2:

 • valoarea contabilă netă: valoarea contabilă - amortizarea calculată = 9333 - (2333 + 1000) = 6000 lei;
 • rezerva din reevaluare: valoarea justă - valoarea contabilă netă= 3000 - 6000= -3000 lei;
 • valoarea contabilă actualizată: valoarea contabilă neactualizată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 9333 x (3000: 6000) = 4667 lei;
 • amortizarea actualizată: amortizarea calculată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = (1000+2333) x (3000:6000) = 1667 lei;
 • diferenţa dintre amortizarea actualizată şi amortizarea calculată: 1667 - 3333 = -1666 lei.

Se observă o diminuare a rezervei din reevaluare, întrucât valoarea justă stabilită prin reevaluare este mai mică decât valoarea contabilă netă cu 3000 Iei.

Acest minus din reevaluare va fi parţial acoperit din plusul din reevaluare stabilit la data de 31.10.202N (2500 lei), iar diferenţa rămasă neacoperita se înregistrează ca o cheltuială (500 lei): 

% 

=

2131

4666 lei

105

 

Echipamente tehnologice

2500 lei

Rezerve din reevaluare

 

(9333-4667)

 

6813

 

 

500 lei

Chelt. de expl. privind ajustările ptr. deprecierea imobilizarilor

 

 

 

2813

 

 

1666 lei

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

 

 

c) Înregistrări contabile în exerciţiul financiar 202N+6:

 • valoarea contabilă netă: valoarea contabilă - amortizarea calculată = 4667 – (1667 + 833) = 2167 lei;
 • rezerva din reevaluare: valoarea justă - valoarea contabilă netă = 3500 -2167 = 1333 lei.

La reevaluarea din exerciţiul financiar 202N+6 se observa o creştere a valorii juste faţă de valoarea contabilă netă cu 1333 lei. Acest plus din reevaluare va fi compensat parţial cu cheltuiala din reevaluare (500 lei) înregistrată în exerciţiul financiar 202N+2, iar surplusul se înregistrează ca o rezervă din reevaluare (833 lei):

2131 

=

%

1333 lei

Echipamente tehnologice

 

105

833 lei

 

 

Rezerve din reevaluare

 

 

 

7813

500 lei

 

 

Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

 

 • valoarea contabilă actualizată: valoarea contabilă neactualizată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 4667 x (3500: 2167) = 7538 lei;
 • amortizarea actualizată: amortizarea calculată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = (1667+700) x (3500: 2167) = 3823 lei;
 • diferenţa dintre amortizarea actualizată şi amortizarea calculată: 3823 - 2367 = 1456 lei:

2131

=

2813

1456 lei

Echipamente tehnologice

 

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

Exemplul 2

La data reevaluării, valoarea contabilă a unui utilaj era de 7000 de lei, iar amortizarea cumulată era de 2500 de lei. Valoarea după reevaluare este de 5000 de lei.

Rezerva de reevaluare se dorește a fi transferată în alte rezerve în etape pe durata de viață utilă rămasă (adică 3 ani).

 • valoarea contabilă netă: valoarea contabilă - amortizarea calculată = 7000-2500 = 4500 lei;
 • rezerva din reevaluare: valoarea justă - valoarea contabilă netă = 5000 - 4500 = 500 lei

2131 

=

105 

500 lei

Echipamente tehnologice

 

Rezerve din reevaluare

 

 • valoarea contabilă actualizată: valoarea contabilă neactualizată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 7000 x (5000: 4500) = 7777 lei;
 • amortizarea actualizată: amortizarea calculată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 2500 x (5000: 4500) = 2778 lei;
 • diferenţa dintre amortizarea actualizată şi amortizarea calculata 2778 - 2500 = 278 lei

2131

=

2813

278 lei

Echipamente tehnologice

 

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

 • transferarea anuală a diferenţelor din reevaluare la alte rezerve: 500: 3 ani= 167 lei

105 

=

1175 

167 lei

Echipamente tehnologice

 

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat
din rezerve din reevaluare

 


METODA VALORII NETE

Se folosește atunci când se elimină amortizarea cumulată din valoarea contabilă brută.

Această metodă de înregistrare a rezultatului reevaluării presupune prezentarea activului la valoarea justă prin anularea amortizării din valoarea contabilă brută și recalcularea valorii nete a activului la valoarea sa reevaluată. Metoda valorii nete este recomandată pentru reevaluarea construcțiilor reevaluate pe baza valorii de piață.

Exemplu 1

Avem următoarele informaţii privind situaţia unui elevator într-un service auto la data de 31.12.202N, ce urmează a fi casat:

 • valoarea contabilă: 5000
 • amortizarea cumulată: 150
 • valoarea contabilă netă: 4850
 • valoarea justă stabilită în urma reevaluării: 5100

După casarea utilajului, rezerva din reevaluare se transferă la alte rezerve.

Reevaluarea utilajului:

% 

=

105

250 lei

2131

 

Rezerve din reevaluare
(5100 - 4850)

100 lei

Echipamente tehnologice
(250 - 150)

 

 

 

2813

 

 

150 lei

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

 

 

Transferarea rezervelor din reevaluare la alte rezerve, în momentul casării utilajului: 

105 

=

1065

250 lei

Rezerve din reevaluare

 

Rezultatul reportat reprezentand
surplusul realizat din
rezerve din reevaluare

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta