0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Operații privind rezervele din reevaluare

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Operații privind rezervele din reevaluare

Francisco Ana, Redactor, Expert Contabil
în Manual Contabilitate, 10 Jul 2020
actualizat la 16 Aug 2022


METODA VALORII BRUTE

Metoda valorii brute se folosește atunci când se recalculează amortizarea cumulată proporțional cu modificarea valorii contabile brute.

Această metodă de înregistrare a rezultatului reevaluării presupune recalcularea proporțională atât a valorii brute a activului reevaluat, cât și a amortizării, astfel încat valoarea contabilă a activului, dupa reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată.

Exemplul 1

La sfârșitul anului fiscal 202N, un utilaj a fost reevaluat la valoarea justă de 7000 de lei, ținând cont de uzura fizică și morală a acestuia. Valoarea de intrare a utilajului este de 6000 de lei, iar valoarea amortizării cumulate este de 1500 de lei.

La sfârșitul anului fiscal 202N + 2, valoarea justă determinată prin reevaluare a fost de 3000 lei, iar valoarea amortizată calculată între cele două reevaluări a fost de 1000 lei.

La sfârșitul anului fiscal 202N + 6, valoarea justă determinată prin reevaluare a fost de 3500 lei, iar valoarea amortizată calculată în intervalul dintre ultimele două reevaluări a fost de 700 lei.

 a) Înregistrări contabile în exerciţiul financiar 202N:

 • valoarea contabilă netă: valoarea contabilă - amortizarea calculată = 6000 - 1500 =4500 lei;
 • rezerva din reevaluare: valoarea justă - valoarea contabilă netă = 7000 - 4500 = 2500 lei;

2131 

=

105 

2500 lei

Echipamente tehnologice

 

Rezerve din reevaluare

 

 • valoarea contabilă actualizată: valoarea contabilă neactualizată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 6000 x (7000: 4500) = 9333 lei;
 • amortizarea actualizată: amortizarea calculată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 1500 x (7000: 4500) = 2333 lei;
 • diferenţa dintre amortizarea actualizată şi amortizarea calculată: 2333- 1500 = 833 lei.

2131 

=

2813 

833 lei

Echipamente tehnologice

 

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

b) Înregistrări contabile în exerciţiul financiar 202N+2:

 • valoarea contabilă netă: valoarea contabilă - amortizarea calculată = 9333 - (2333 + 1000) = 6000 lei;
 • rezerva din reevaluare: valoarea justă - valoarea contabilă netă= 3000 - 6000= -3000 lei;
 • valoarea contabilă actualizată: valoarea contabilă neactualizată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 9333 x (3000: 6000) = 4667 lei;
 • amortizarea actualizată: amortizarea calculată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = (1000+2333) x (3000:6000) = 1667 lei;
 • diferenţa dintre amortizarea actualizată şi amortizarea calculată: 1667 - 3333 = -1666 lei.

Se observă o diminuare a rezervei din reevaluare, întrucât valoarea justă stabilită prin reevaluare este mai mică decât valoarea contabilă netă cu 3000 Iei.

Acest minus din reevaluare va fi parţial acoperit din plusul din reevaluare stabilit la data de 31.10.202N (2500 lei), iar diferenţa rămasă neacoperita se înregistrează ca o cheltuială (500 lei): 

% 

=

2131

4666 lei

105

 

Echipamente tehnologice

2500 lei

Rezerve din reevaluare

 

(9333-4667)

 

6813

 

 

500 lei

Chelt. de expl. privind ajustările ptr. deprecierea imobilizarilor

 

 

 

2813

 

 

1666 lei

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

 

 

c) Înregistrări contabile în exerciţiul financiar 202N+6:

 • valoarea contabilă netă: valoarea contabilă - amortizarea calculată = 4667 – (1667 + 833) = 2167 lei;
 • rezerva din reevaluare: valoarea justă - valoarea contabilă netă = 3500 -2167 = 1333 lei.

La reevaluarea din exerciţiul financiar 202N+6 se observa o creştere a valorii juste faţă de valoarea contabilă netă cu 1333 lei. Acest plus din reevaluare va fi compensat parţial cu cheltuiala din reevaluare (500 lei) înregistrată în exerciţiul financiar 202N+2, iar surplusul se înregistrează ca o rezervă din reevaluare (833 lei):

2131 

=

%

1333 lei

Echipamente tehnologice

 

105

833 lei

 

 

Rezerve din reevaluare

 

 

 

7813

500 lei

 

 

Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

 

 • valoarea contabilă actualizată: valoarea contabilă neactualizată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 4667 x (3500: 2167) = 7538 lei;
 • amortizarea actualizată: amortizarea calculată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = (1667+700) x (3500: 2167) = 3823 lei;
 • diferenţa dintre amortizarea actualizată şi amortizarea calculată: 3823 - 2367 = 1456 lei:

2131

=

2813

1456 lei

Echipamente tehnologice

 

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

Exemplul 2

La data reevaluării, valoarea contabilă a unui utilaj era de 7000 de lei, iar amortizarea cumulată era de 2500 de lei. Valoarea după reevaluare este de 5000 de lei.

Rezerva de reevaluare se dorește a fi transferată în alte rezerve în etape pe durata de viață utilă rămasă (adică 3 ani).

 • valoarea contabilă netă: valoarea contabilă - amortizarea calculată = 7000-2500 = 4500 lei;
 • rezerva din reevaluare: valoarea justă - valoarea contabilă netă = 5000 - 4500 = 500 lei

2131 

=

105 

500 lei

Echipamente tehnologice

 

Rezerve din reevaluare

 

 • valoarea contabilă actualizată: valoarea contabilă neactualizată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 7000 x (5000: 4500) = 7777 lei;
 • amortizarea actualizată: amortizarea calculată x (valoarea justă: valoarea contabilă netă) = 2500 x (5000: 4500) = 2778 lei;
 • diferenţa dintre amortizarea actualizată şi amortizarea calculata 2778 - 2500 = 278 lei

2131

=

2813

278 lei

Echipamente tehnologice

 

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

 • transferarea anuală a diferenţelor din reevaluare la alte rezerve: 500: 3 ani= 167 lei

105 

=

1175 

167 lei

Echipamente tehnologice

 

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat
din rezerve din reevaluare

 


METODA VALORII NETE

Se folosește atunci când se elimină amortizarea cumulată din valoarea contabilă brută.

Această metodă de înregistrare a rezultatului reevaluării presupune prezentarea activului la valoarea justă prin anularea amortizării din valoarea contabilă brută și recalcularea valorii nete a activului la valoarea sa reevaluată. Metoda valorii nete este recomandată pentru reevaluarea construcțiilor reevaluate pe baza valorii de piață.

Exemplu 1

Avem următoarele informaţii privind situaţia unui elevator într-un service auto la data de 31.12.202N, ce urmează a fi casat:

 • valoarea contabilă: 5000
 • amortizarea cumulată: 150
 • valoarea contabilă netă: 4850
 • valoarea justă stabilită în urma reevaluării: 5100

După casarea utilajului, rezerva din reevaluare se transferă la alte rezerve.

Reevaluarea utilajului:

% 

=

105

250 lei

2131

 

Rezerve din reevaluare
(5100 - 4850)

100 lei

Echipamente tehnologice
(250 - 150)

 

 

 

2813

 

 

150 lei

Amortizarea instalaţiilor si mijloacelor de transport

 

 

 

Transferarea rezervelor din reevaluare la alte rezerve, în momentul casării utilajului: 

105 

=

1065

250 lei

Rezerve din reevaluare

 

Rezultatul reportat reprezentand
surplusul realizat din
rezerve din reevaluare

 

 

 

Cuprins - Manual de Contabilitate Financiară


Studiază în continuare și celelalte articole din Manual de Contabilitate Financiară. Mergi la cuprinsul manualului și vezi toate articolele disponibile.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta