0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Persoane afiliate

Persoane afiliate

Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
în Articole Antreprenoriat, 17 Dec 2018
actualizat la 07 Jan 2019

Definiţia persoanelor afiliate din punct de vedere contabil este diferită de cea fiscală. În vederea aplicării corecte a prevederilor fiscale, trebuie să ţinem cont de definiţia fiscală a persoanelor afiliate şi nu de cea contabilă.

Conform codului fiscal art.7 pct.26, persoanele afiliate sunt definite astfel:

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;

Conform Codului Civil:

Rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenţei unei persoane dintr-o altă persoană şi poate fi ascendentă sau descendentă. Gradul de rudenie se stabileşte în linie dreaptă, după numărul naşterilor astfel:

  • copiii şi părinţii sunt rude de gradul întâi;
  • nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea;

Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. Gradul de rudenie se stabileşte în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând de la acesta până la cealaltă rudă astfel:

  • fraţii sunt rude de gradul al doilea;
  • unchiul sau mătuşa şi nepotul sunt de gradul al treilea;
  • verii primari sunt rude de gradul al patrulea.

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;

Se consideră că o persoană controlează în mod efectiv o persoană juridică dacă se stabileşte faptul că, atât din punct de vedere faptic cât şi legal, prin utilizarea informaţiilor sau a documentelor, administratorul sau personalul de conducere, are capacitatea de decizie asupra activităţii persoanei juridice vizate, prin încheierea de tranzacţii cu alte persoane juridice care sunt sub controlul aceluiaşi administrator sau personal de conducere sau că persoana de conducere din cadrul persoanei juridice este acţionar sau administrator în cadrul persoanei juridice vizate. Pentru justificarea controlului exercitat în mod efectiv sunt luate în considerare contractele încheiate între persoanele vizate, drepturile atribuite prin: acte constitutive ale persoanelor juridice, procuri, contracte de muncă sau de prestări de servicii.

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puțin una deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

 

Între persoane afiliate, prețul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preț de transfer.


Exemple de cazuri cu persoane afiliate

Exemplu 1:

Firma A detine 49% din partile sociale ale firmei B.

R: Cele doua societăți sunt persoane afiliate deoarece A deține peste 25% din capitalul social al firmei B.

Exemplu 2:

O persoană fizică detine 51% din parțile sociale ale firmei A și 30% din actiunile firmei B.

R: Toate cele trei persoane sunt afiliate. Deși între A și B nu există participații reciproce, ambele societăți au un asociat/acționar comun care deține în fiecare entitate peste 25% din capitalul social. Astfel, în mod indirect, cele două firme sunt considerate persoane afiliate.

Exemplu 3:

Firma A deține 30% din firma B, care la rândul ei deține 51% din firma C.

R: Deși firma A nu deține în mod direct părți sociale la firma A, toate cele trei societăți sunt persoane afiliate. Avand în vedere că A deține în B peste 25% din capital, înseamna că sunt afiliate. La rândul său, B deține peste 25% din titlurile firmei C, rezultând o relație de afiliere între cele două, considerându-se că A deține în mod indirect peste 25% din capitalul firmei C.

Exemplu 4:

Alexandru este administrator în firma A și deține 40% din părțile sociale ale firmei B.

R: Cele două societăți sunt persoane afiliate pentru că aceeași persoană deține peste 25% în capitalul unei entități și este administrator în cea de-a doua, considerându-se că are capacitatea de decizie asupra activităţii acesteia.

Exemplu 5:

Ana este asociat unic în firma A, iar fratele ei Bogdan, detine 50% din capitalul social al firmei B.

R: Ana este persoană afiliată cu Bogdan pentru că sunt rude de gradul al doilea. Deși între A și B nu există participații reciproce, cele doua societăți sunt persoane afiliate, pentru că Ana deține peste 25% din firma A, Bogdan deține peste 25% din firma B, ceea ce înseamnă că în mod indirect Ana deține cel putin 25% din capitalul firmei B, iar Bogdan cel putin 25% din firma A.

 

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta