0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Tratamentul contabil şi fiscal al datoriilor neachitate în 2018

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Tratamentul contabil şi fiscal al datoriilor neachitate în 2018

Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
în Monografii, 17 Dec 2018
actualizat la 17 Dec 2018

Prezentarea tratamentului contabil şi cel fiscal (impozit pe profit, impozit venit şi TVA) în cazul scoaterii din evidență a unei datorii faţă de un furnizor.

Comform art.2517 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, termenul de prescripţie a dreptului la acţiune al creditorului împotriva debitorului care nu şi-a achitat datoria la scadenţă este termenul de drept comun în materie de obligaţii comerciale, respectiv de 3 ani.

În cazul obligaţiilor contractuale de a da (vânzare) sau de a face (prestare serviciu) , prescripţia începe să curgă de la data când obligaţia devine exigibilă şi debitorul trebuia astfel s-o execute, adică data scadentă stabilită.

Trebuie precizat că în cazul în care există o confirmare de sold la inventariere sau altă modalitate de confirmare a debitelor, termenul de 3 ani decurge începând cu această nouă dată, în conformitate cu art.2541 din Codul Civil.

Termenul de prescriere reprezintă un drept al debitorului şi nu o obligaţie. Astfel, după scurgerea celor 3 ani, nu este obligatorie scoaterea din evidenţă a furnizorilor prescrişi.

Pentru a scoate din evidenţă/anula datoriile prescrise, o bună practică este urmarea acestori etape:

  1. contabilul va întocmi o notă justificativă (notă, memoriu, referat etc.) în care va prezenta detalii despre datorie sub forma naturii, vechimii, demersurile întreprinse, cauzele neachitării, starea furnizorului şi va constata prescrierea acesteia, cu propunerea de a fi scoasă din evidenţă;
  2. se va întruni AGA şi va hotărî pe baza notei justificative dacă aprobă sau nu scoaterea din evidenţa contabilă a datoriei;
  3. ţinând cont de Hotărârea AGA, administratorul firmei, va emite o decizie de scoatere din evidență a datoriei;
  4. contabilul, în baza deciziei administratorului ca document justificativ, va întocmi nota contabilă de scoatere din gestiune.

Tratamentul contabil privind scoaterea din gestiune a unei datorii

Conform OMFP 1802/2014, datoriile prescrise, scutite sau anulate se înregistrează în venituri. Se va pune pe debit contul creditorului (401, 461 etc) și pe credit contul 7588 “Alte venituri din exploatare”.

Monografie. Operații privind scoaterea din evidență a unei datorii

Exemplu:

O firmă, în cadrul inventarierii la sfârșitul anului 2018, are o datorie din 2014, de 700 lei (TVA 24% inclus) către un furnizor care nu a făcut niciun demers de recuperare sau de confirmare a sumei între timp. Prin HAGA în urma inventarierii, se decide scoaterea din evindențele contabile a acestei datorii.

31.12.2018 – înregistrarea scoaterii din gestiune a datoriei

401

=

7588

700  lei

Furnizori

 

Alte venituri din exploatare

 


Tratamentul fiscal privind scoaterea din evidență a unei datorii

Din punct de vedere fiscal, venitul recunoscut la scoaterea din evidenţa contabilă a furnizorului neachitat reprezintă un venit impozabil atât la calcul impozitului pe profit cât și la calculul impozitului pe venitul microîntreprinderilor, deoarece acest caz nu este specificat în excepțiile exculse din baza de impozitare.

Astfel la calcul impozitului pe profit se impoziteaza cu 16%.

Iar la calculul impozitului pe venitul microîntreprinderilor, se impoziteaza cu 3% (1% dacă este cazul).


Tratamentul TVA privind scoaterea din evidență a unei datorii

Scoaterea din gestiune a unei datorii prescriese sau dacă creditorul este declarat în stare de faliment nu reprezintă o operaţiune impozabilă din punct de vedere al TVA. Astfel, la anularea unei datorii faţă de un furnizor nu se colectează TVA deoarece această operaţiune nu este asimilată unei livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru a fi considerată impozabilă.

De asemenea, societatea nici nu va ajusta TVA, doar pentru că datoria a fost anulată din contabilitate, atât timp cât bunurile sau serviciile au fost utilizate în cadrul activităţii economice desfăşurate de către entitate.

 

Citește în continuare și cum despre tratamentul contabil şi fiscal al creanțelor neîncasate în 2018.

 

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta