0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Tratamentul contabil şi fiscal al datoriilor neachitate în 2018

Tratamentul contabil şi fiscal al datoriilor neachitate în 2018

Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
în Monografii, 17 Dec 2018
actualizat la 17 Dec 2018

Prezentarea tratamentului contabil şi cel fiscal (impozit pe profit, impozit venit şi TVA) în cazul scoaterii din evidență a unei datorii faţă de un furnizor.

Comform art.2517 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, termenul de prescripţie a dreptului la acţiune al creditorului împotriva debitorului care nu şi-a achitat datoria la scadenţă este termenul de drept comun în materie de obligaţii comerciale, respectiv de 3 ani.

În cazul obligaţiilor contractuale de a da (vânzare) sau de a face (prestare serviciu) , prescripţia începe să curgă de la data când obligaţia devine exigibilă şi debitorul trebuia astfel s-o execute, adică data scadentă stabilită.

Trebuie precizat că în cazul în care există o confirmare de sold la inventariere sau altă modalitate de confirmare a debitelor, termenul de 3 ani decurge începând cu această nouă dată, în conformitate cu art.2541 din Codul Civil.

Termenul de prescriere reprezintă un drept al debitorului şi nu o obligaţie. Astfel, după scurgerea celor 3 ani, nu este obligatorie scoaterea din evidenţă a furnizorilor prescrişi.

Pentru a scoate din evidenţă/anula datoriile prescrise, o bună practică este urmarea acestori etape:

  1. contabilul va întocmi o notă justificativă (notă, memoriu, referat etc.) în care va prezenta detalii despre datorie sub forma naturii, vechimii, demersurile întreprinse, cauzele neachitării, starea furnizorului şi va constata prescrierea acesteia, cu propunerea de a fi scoasă din evidenţă;
  2. se va întruni AGA şi va hotărî pe baza notei justificative dacă aprobă sau nu scoaterea din evidenţa contabilă a datoriei;
  3. ţinând cont de Hotărârea AGA, administratorul firmei, va emite o decizie de scoatere din evidență a datoriei;
  4. contabilul, în baza deciziei administratorului ca document justificativ, va întocmi nota contabilă de scoatere din gestiune.

Tratamentul contabil privind scoaterea din gestiune a unei datorii

Conform OMFP 1802/2014, datoriile prescrise, scutite sau anulate se înregistrează în venituri. Se va pune pe debit contul creditorului (401, 461 etc) și pe credit contul 7588 “Alte venituri din exploatare”.

Monografie. Operații privind scoaterea din evidență a unei datorii

Exemplu:

O firmă, în cadrul inventarierii la sfârșitul anului 2018, are o datorie din 2014, de 700 lei (TVA 24% inclus) către un furnizor care nu a făcut niciun demers de recuperare sau de confirmare a sumei între timp. Prin HAGA în urma inventarierii, se decide scoaterea din evindențele contabile a acestei datorii.

31.12.2018 – înregistrarea scoaterii din gestiune a datoriei

401

=

7588

700  lei

Furnizori

 

Alte venituri din exploatare

 


Tratamentul fiscal privind scoaterea din evidență a unei datorii

Din punct de vedere fiscal, venitul recunoscut la scoaterea din evidenţa contabilă a furnizorului neachitat reprezintă un venit impozabil atât la calcul impozitului pe profit cât și la calculul impozitului pe venitul microîntreprinderilor, deoarece acest caz nu este specificat în excepțiile exculse din baza de impozitare.

Astfel la calcul impozitului pe profit se impoziteaza cu 16%.

Iar la calculul impozitului pe venitul microîntreprinderilor, se impoziteaza cu 3% (1% dacă este cazul).


Tratamentul TVA privind scoaterea din evidență a unei datorii

Scoaterea din gestiune a unei datorii prescriese sau dacă creditorul este declarat în stare de faliment nu reprezintă o operaţiune impozabilă din punct de vedere al TVA. Astfel, la anularea unei datorii faţă de un furnizor nu se colectează TVA deoarece această operaţiune nu este asimilată unei livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru a fi considerată impozabilă.

De asemenea, societatea nici nu va ajusta TVA, doar pentru că datoria a fost anulată din contabilitate, atât timp cât bunurile sau serviciile au fost utilizate în cadrul activităţii economice desfăşurate de către entitate.

 

Citește în continuare și cum despre tratamentul contabil şi fiscal al creanțelor neîncasate în 2018.

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta