0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Trezoreria va emite extrase de cont în format electronic de la 04.07.2019, iar în format de hârtie doar la cerere

Trezoreria va emite extrase de cont în format electronic de la 04.07.2019, iar în format de hârtie doar la cerere

Gebăilă Roxana, Redactor, Expert Contabil
în Articole Antreprenoriat, 10 Jul 2019
actualizat la 10 Jul 2019

Începând cu 04.07.2019, Trezoreria nu mai eliberează extrase de cont în format de hârtie decât la cerere, modul standard fiind în format electronic în contul SPV al contribuabilului.

Trezoreria va elibera extrase de cont în format electronic conform  Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 2425/26.06.2019 (pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003), publicat in Monitorul Oficial din 03.07.2019:

[...]

20.1. (1) Pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici și altor entități la unitățile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul Finanțelor Publice, după caz, fără perceperea de comisioane.

[...]

Însă pentru cei ce doresc să meargă în continuare cu formatul pe hârtie există și această posibilitate în urma depunerii unei cereri în acest sens:

[...]

(2) Reprezentanții legali ai operatorilor economici și ai altor entități prevăzuți/prevăzute la alin. (1) care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» și/sau «Depunere declarații on-line» notifică în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis conturile prevăzute la subpct. 20.1 alin. (1) referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor de cont. Începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării, unitățile trezoreriei statului sistează punerea la dispoziție a extraselor de cont în format electronic, acestora urmând a le fi puse la dispoziție extrasele pe suport hârtie.

[...]


 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta