0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Plafoane fiscale 2024

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Plafoane fiscale 2024

Cursul valutar EUR/RON valabil la data de 31 decembrie 2023 (publicat de BNR in 29 decembrie 2023) este 4,9746.

Cursul valutar EUR/RON mediu anual pentru 2023 publicat de BNR: 4,9465.

Cursul valutar EUR/RON de la data aderarii: 3,3817.

1. Plafonul pentru încadrarea la impozit pe venitul microîntreprinderilor

Cifra de afaceri este sub 500.000 euro sau echivalentul de 2.487.300 lei. Plafonul se stabilește în funcție de cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, adică 4,9746 lei/euro.

Cifra de afaceri este definită în cadrul art.53 din Codul fiscal.

2. Plafonul pentru aplicarea cote de 1% la microîntreprinderi

Cifra de afaceri este sub 60.000 euro sau echivalentul de 298.476 lei. Plafonul se stabilește în funcție de cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, adică 4,9746 lei/euro.

3. Plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de TVA

Cifra de afaceri trebuie să fie peste 88.500 euro sau echivalentul de 300.000 lei. Plafonul se stabilește în funcție de cursul de schimb valabil la data aderarii și se rotunjește la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei.

4. Plafonul pentru schimbarea perioadei fiscale a TVA de la trimestru la lună

Cifra de afaceri trebuie să fie peste 100.000 euro sau echivalentul de 497.460 lei. Contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2023, respectiv 4,9465.

Se trece la TVA lunar și dacă se face o achiziție intracomunitară de bunuri.

5. Plafonul pentru înregistrarea la TVA la incasare

De sistemul de TVA la încasare pot beneficia contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri în anul precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei. De asemenea, sistemul TVA la încasare mai poate fi aplicat și de contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu această dată.

6. Plafonul pentru achizițiile intracomunitare de bunuri ce nu sunt considerate operațiuni impozabile în Romania

Achizițiile intracomunitare de bunuri, nu sunt considerate operațiuni impozabile în Romania, dacă valoarea lor totală nu depașește pe parcursul anului calendaristic curent, sau nu a depașit pe parcursul anului calendaristic anterior, suma de 10.000 euro sau echivalentul de 34.000 de lei. Plafonul se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii și se rotunjește la urmatoarea mie.

7. Plafon impozit și contribuții salarii pentru perioadă trimestrială

Perioada fiscală standard este luna. Prin excepție se poate trece la perioada fiscala trimestrială dacă:

 1. asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
 2. persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
 3. microîntreprinderile care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
 4. PFA şi II, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, personal angajat.

8. Plafon obligație utilizare POS la încasare

Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit, și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare.

9. Plafon pentru trecere de la normă de venit la sistem real

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe baza de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro , începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal 2022). Cursul mediu anual a fost de 4,9465 lei/eur, prin urmare echivalentul în lei al plafonului este 123.663 lei.

10. Plafon pentru vânzări la distanță

Plafon pentru vânzările la distanță este de 10.000 euro, conform art.275 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal la cursul de 4,6337. Prin urmare plafonul este de  46.337 lei.

11. Plafon raportare Intrastat

Pentru anul 2024:

 • 1.000.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri,
  1.000.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

12. Obligatia de auditare

Societățile mijlocii și mari, companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, entitățile de interes public (listate la BVB, societăți de asigurare-reasigurare, I.F.N.-uri, etc.) au obligativitatea auditării situațiilor financiare anuale. În afară de aceastea, obligația de auditare se aplică si societăților care, în două exerciții financiare consecutive, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii, conform art. 2.6. din OMFP 3781/2019, Anexa 1:

 • totalul activelor: 16.000.000 lei;
  cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
  numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

  

 

Ai nevoie de consultanță ?

Dacă ai citit acest articol dar nu ai găsit răspunsurile potrivite și ai avea nevoie de consultanță în vreo speță care îți dă bătăi de cap, încearcă să apelezi la experiența noastră. Trimite-ne speța ta pe email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul de pe site folosind linkurile următoare și cere consultanță. Acest serviciu este contra cost, însă trimitea cererii este gratuită.
Consultanță fiscală | Consultanță financiar-contabilă

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta