0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Consultanță antreprenorială

tu singur poți schimba cursul lucrurilor

Servicii la înfiinţarea firmei

De obicei, administratorul unei societăţi nou înfiinţate, are focusul pe dezvoltarea afacerii din punct de vedere comercial şi mai puţin pe anumite aspecte tehnice destul de importante, ce ar trebuie puse la punct de la început. După înfiinţarea firmei sunt necesare urmatoarele acţiuni care trebuie luate pentru a asigura buna operativitate a activităţii, după caz:

 • Îregistrarea firmei în scopuri de TVA;
 • Înregistrarea firmei pentru a putea angaja salariaţi;
 • Intocmirea actelor de angajarea a personalului;
 • Consultanţă cu privire la contractarea serviciilor de medicina muncii, protecţia muncii SSM, prevenirea şi stingerea incendiilor PSI;
 • Consultanţă cu privire la modul optim de organizare al activităţii financiar contabile;
 • Recomandări privind structura personalului necesar şi a organigramei societăţii;
 • Instruirea personalului cu privire la organizarea activităţii contabile primare;
 • Recomandări privind echipamentele IT necesare;
 • Instalare reţea si server de date;
 • Instalări echipamente IT si configurare software.

Consultanţă înfiinţare firmă

Înainte de înfiintarea unei firme, trebuie luate cateva decizii strategice în ceea ce priveşte partea juridică şi fiscală a entităţii şi să vă asiguraţi că aţi ales opţiunile cele mai adaptate specificului activităţii şi strategiei dvs.  Aceste decizii ireversibile, vor avea un impact major pe parcursul duratei de viaţă a societăţii pe care o constituiţi, şi pot avea implicaţii care nu au fost anticipate corect. Aceste aspecte pot ajuta la reducerea costurilor operationale, a riscurilor de business sau identificarea unor noi surse de venit. Cele mai dese teme de discutie sunt:

 • Organizarea juridica (societate cu raspundere limitată, societate pe acţiuni, asociaţie familială, persoană fizică autorizată, intreprindere individuală etc.)
 • Alegerea corectă a codului de activitate în funcţie de obiectivele afacerii (codul CAEN)
 • Forma de impozitare (impozit pe profit, impozit pe venitul microintreprinderilor, impozit pe venit)
 • Modul de finanţare a activităţii de către acţionari (prin împrumuturi nepurtătoare de dobândă, prin capital social în lei sau prin capital social cu aport în natură)
 • Modul de recompensare a acţionarilor/administratorilor (prin indemnizaţii acordate administratorilor, prin salariu, prin dividende)
 • Modul de plată a salariaţilor (prin salarii cu componentă fixă, variabilă sau mixtă, prin tichete cadou, prin tichete de masă, prin participare la profit, prin convenţii civile, prin contracte de drepturi de autor)
 • Opţiunea privind plata de TVA şi estimarea volumului de activitate
 • Modul de utilizare a bunurilor folosite în activitatea afacerii (prin contract de comodat, prin achiziţie finanţată prin credit bancar, prin achiziţie în leasing, prin aport la capital etc.)
 • Întocmirea previziunii bugetare şi a cash-flow-ului
 • Întocmirea unui plan strategic care va defini entitatea, îi va da individualitate, va identifica şi organiza activităţile cheie ale societăţii, astfel încât obiectivele propuse să devină tangibile şi măsurabile. Se analizează îndeaproape toate operaţiunile interne dar şi climatul extern de business. Se stabilesc obiective, strategii şi un calendar de activităţi pentru o perioadă medie.

Planificare strategică pentru afaceri

Dacă aveţi în memorie toate planurile şi ideile iniţiale şi vă este greu să explicaţi altora viziunea dvs, pregătirea unui plan strategic va poate ajuta să clarificaţi care este direcţia în care merge societatea şi poate să vă organizeze mult mai bine. Acesta poate asigura ca colaboratorii afacerii au toți aceași viziune cu a dvs. și pastrează coordonarea activității și a personalului în direcția stabilită.

Planul strategic reprezintă un standard care descrie compania, produsele sale, mediul intern și extern, oportunitățile și riscurile de afaceri, obiectivele și calendarul acțiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor, structura echipei, securitatea financiară și alte aspecte de interes.

Mulți proprietari de afaceri cunosc și înțeleg valoarea unui plan de afaceri. Planul de afaceri este o componentă cheie a procesului de finantare, fie el împrumut de la banca sau investitori, sau de indentificare în piață din punct de vedere media sau marketing. Cu toate acestea, spune doar jumătate din poveste. Pentru a obține întreaga imagine și a avea un cadru pe care să vă construiți afacerea, aveți nevoie și de un plan strategic.

Un plan de afaceri raspunde la intrebarea "cine" și "ce", iar planul strategic ne raspunde la "cum" și "când".

În termeni mai largi, planul de afaceri ne spune: “Cine conduce afacerea și ce îi face calificați? Cine este concurența? Cât de mare este piața? Cine sunt clienții? Unde sunt? Cum vă veți conecta cu piața?”. “Ce"-ul se refera la ce oferă compania și modul în care acestea oferă, produsele, serviciile și operațiunile sale

Planul strategic, pe de altă parte, trasează următoarele: “Cum veți măsura succesul? Ce metrici contează și cum ii veți urmări? Ce trebuie să se întâmple pentru a atinge obiectivele? Ce resurse sunt necesare pentru a ajunge acolo? Când va avea loc fiecare activitate? Cine o va face? Când va trebui să atingeți reperele specifice?”

Planul strategic cuprinde strategia și planul de acțiune pentru afacerea dvs. În mod tipic, un plan strategic este aliniat pentru o perioadă medie de 3-5 ani, cu faze specifice derulate trimestrial. Indicatorii de referință sunt adesea stabiliți în creșteri de șase luni și trimestriale, pentru a permite timp pentru a planifica, a executa și a câștiga tracțiunea între reperele.

În ambele cazuri, aveți nevoie de o echipă de specialisti pentru a vă ajuta să planificați, să dezvoltați și să executați atât planurile de afaceri, cât și planurile strategice. Rețineți că afacerea dvs. are nevoie atât de o bază solidă, cât și de un sentiment de direcție, precum și de a vă ajuta să identificați actorii-cheie și resursele pe care să le căutați și să le achiziționați. Fără ele, practic conduceți cu frânele.

Noi vă putem oferi suport în vederea întocmirii unui plan strategic pentru firma nou înființată.

Cash flow management și previziune bugetara

O mare greșeala a managerilor autohtoni este lipsa înțelegerii impactului implementarii unui cash-flow management încă de la început și a unei previziuni minime asupra activității pe termen scurt. Mulți se arunca cu capul înainte într-o afacere și deseori ajung în insolvență, datorită lipsei de disponibil, prin apariția lipsei de finanțare în momente critice ale activității și a subestimării cheltuielilor din lipsa unei previziuni bugetare. Criza de numerar poate avea efecte devastatoare din punct de vedere emoțional și poate chiar închide afacerea dvs.

La începutul afacerii vom face o previziune pe primul an de activitate și vom implementa un cash-flow management eficient ce vă va ajuta să:

 • aveți un model de planificare financiară la dispoziție prin întocmirea unui buget;
 • fiți la curent cu nevoia de numerar; când, unde și cum veți avea nevoie de numerar prin întocmirea unui calendar cash-flow pe care să-l monitoriați permanent;
 • cunoașteti cele mai bune surse pentru a satisface nevoia dvs. de numerar suplimentar;

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta