0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Contabilitate Managerială

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Contabilitatea managerială se organizează de către fiecare entitate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii, având ca obiective principale următoarele: calcularea costurilor; stabilirea rezultatelor şi a rentabilităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor executate; întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe feluri de activităţi, urmărirea şi controlul executării acestora în scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea unităţii patrimoniale şi altele.

Conceptul de contabilitate managerială s-a conturat destul de greu în literatura de specialitate, specialiştii contabili conferindu-i alte atribute cum ar fi: contabilitatea de gestiune respectiv contabilitatea analitică. Termenul de “contabilitate de gestiune” nu este unul incorect, însă nu are în vedere finalitatea procesului de raportare a informaţiei contabile, destinaţia acestuia, respectiv actul decizional care serveşte gestiunii entităţilor economice. Termenul de “contabilitate analitică” reflectă termenii abordării acestei secţiuni a contabilităţii respective detalierea unor structuri ale situaţiilor financiare respectiv active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli şi rezultate care sunt prelucrate şi analizate din perspectiva contabilităţii manageriale1.

Astfel, contabilitatea managerială poate fi definită ca fiind un ansamblu de proceduri de identificare, cuantificare, colectare, analiză şi raportare a informaţiilor contabile cu privire la operaţiunile, activităţile, procesele, lucrările şi serviciile realizate de entităţile economice în vederea fundamentării deciziilor tactice şi strategice privind atingerea obiectivelor fixate de entitate1.

După unii autori, contabilitatea managerială “este un concept mai larg implicând cunoştinţe şi pricepere profesională în pregătirea şi mai ales în prezentarea informaţiilor necesare conducerii pe diferite niveluri ierarhice. Sursa unor astfel de informaţii o reprezintă contabilitatea financiară şi contabilitatea costurilor de gestiune2.

Obiectivele contabilităţii manageriale se pot grupa astfel:

 • obiective de evidenţă analitică a structurilor contabile care iau naştere în urma operaţiunilor şi activităţilor derulate de entităţi: active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli şi rezultate;
 • obiective de performanţă privind calculul unor indicatori parţiali şi integrali privind măsurarea rentabilităţii operaţiunilor şi activităţilor entităţii precum şi a costului acestora:
  • determinarea rezultatelor economico-financiare pe funcţii ale entităţii,
  • determinarea rezultatelor economico-financiare pe activităţi ale entităţii,
  • determinarea rezultatelor economico-financiare pe centre de de responsabilitate (cost, venit, profit, investiții) și evolutia lor în timp,
  • determinarea rezultatelor economico-financiare pe produse, lucrări şi servicii şi a rentabilităţii,
  • calculația costurilor prin calcularea de cheltuieli directe, indirecte, administrative, fixe, variabile,
  • calculația de indicatori: marja comercială, valoarea adăugată, producţia exerciţiului, excedentul brut de explotare, capacitatea de autofinanţare, rezerva managerială, fondul de rulment, necesarul de fond de rulment, trezoreria netă;
 • obiective de previzionare şi control realizate prin intermediul bugetelor de venituri şi cheltuieli detaliate de la nivelul de entitate la nivel de funcţie, structură tehnico-organizatorică, activitate, produs, lucrare sau serviciu realizat.

Servicii contabilitate managerială

Serviciile noastre de contabilitate managerială includ atat implementare functiei de contabilitate manageriala cat si atingerea celor 3 tipuri de obietive prin raportare lunara de performanta, analiza si bugetare.

 1. Primul pas il constituie cunoasterea în detaliu a situației prezente de fapt atât economico-financiare cât și a organizării entității (structura de management, flux informațional și decizional) și stabilirea setului de rapoarte și a modului de raportare adaptat pe activitatea clientului și a preferinței sau necesităților informaționale ale conducerii.
 2. Al doilea pas este analiza bazelor de date cu informații istorice, pentru a stabili detaliile relevante ce pot fi folosite pentru a putea fi configurat sistemul de culegere de date.
 3. Ultimul pas este implementarea acestui sistem și apoi menținerea serviciului de raportare cu date curente la o acuratețe cât mai ridicată, diminuând în mod permanent riscuri de denaturare a datelor financiare.

Ca și listă de servicii oferite pe parcursul acestui proces laborios, enumerăm:

 • Asistență în vederea selecţiei şi implementării unui soft de contabilitate;
 • Analiza fluxului informaţional comercial și contabil;
 • Analiza sistemului de control financiar-contabil;
 • Consultanţă în reorganizarea departamentului contabil;
 • Consultanță şi asistență în implementarea de politici şi proceduri contabile;
 • Elaborarea de monografii contabile adecvate și adaptate activităţii;
 • Calcularea rezultatelor pe structura centrelor de cost şi a centrelor de profit;
 • Analize detaliate tip pivot pe veniturilor și cheltuililor, pe centre de cost/profit, grupe de produse, agenți;
 • Analiza pe tipuri de activităţi stabilite dupa funcțiunile din companiei (meoda ABC);
 • Analiza financiară a principalilor indicatori economico-financiari în baza balanţei de verificare;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Întocmirea cash-flowului;

 

Note de subsol 1 Contabilitate Managerială 2013-2014, document electronic
2 Caraiani C., Dumitrana M. – Contabilitate şi control de gestiune, Editura Infomega Bucureşti 2004.  

 

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta