0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Revizia contabilă

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Revizuirea contabilă și/sau fiscală a unei companii presupune verificarea conformării practicilor și evidențelor contabile la cerințele legale și manageriale și examinarea indeplinirii obligațiilor declarative și de plată la nivel fiscal. Se aseamănă auditului financiar statutar, însă se poate efectua doar pe o perioadă, sau o temă specifică și de interes pentru client.

Revizuirea contabilă este utilă când au loc schimbări în structura acționariatului sau a persoanelor cheie din management sau din departamentul financiar-contabil. Acest moment este ideal pentru a examina statutul companiei, din varii motive.

În ipoteza unei preluări, fuziuni etc, acționariatul/investitorii sunt interesați să cunoască valoarea companiei. Orice eroare din contabilitate poate duce la o evaluare eronată la momentul achiziției. De exemplu o datorie nerecunoscută în evidențele contabile poate diminua valoarea companiei ce conduce la plata unui preț mai mic din partea cumpărătorului. Din astfel de motive se recomandă identificarea riscurilor fiscale și contabile la care este expusă compania înainte de a lua o decizie investițională.

În ipoteza schimbării conducerii, este momentul optim pentru a delimita responsabilitațile viitoare de acțiunile sau inacțiunile managementului anterior. Se poate folosi cu scopul de a recunoaște o pierdere suferită de la momentul instalării, ce se poate imputa managerului anterior. În alt context, o examinare a situației reale poate fi benefică și pentru a stabili noile priorități sau indicatori pentru management, în privința organizării activității, proceselor și procedurilor din departamentul financiar-contabil.

O revizie contabilă presupune inspectarea registrelor contabile, a înregistrărilor contabile, a politicilor contabile aplicate și a practicii contabile în general, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile perioadei investigate. Din punct de vedere fiscal, se verifică respectarea obligațiilor de declarare, modul de interpretare a legislației fiscale și adaptarea corectă la specificul activității companiei.

Servicii revizuire contabilă

Serviciile de revizie contabilă presupune organizarea și efectuarea următoarelor lucrări:

 1. verificarea politicilor contabile;
 2. verificarea contabilității prin:
  1. verificarea actelor și rapoartelor contabile întocmite de personalul clientului și a înregistrărilor efectuate în softul de contabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare dar și cu politicile și nevoile managementului;
  2. verificarea evidenței activelor, capitalurilor și datoriilor firmei;
  3. verificarea stabilirii obligațiilor de plata lunare și/sau trimestriale;
  4. verificarea întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele;
 3. întocmirea unui raport de verificare prezentat catre management cu situația reală și eventual cu sugestii de optimizare sau redresare

 

 

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta