0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti                 

Salarizare și HR

Manual de Contabilitate Financiară

Partea I - Definirea și Organizarea Contabilităţii Entităţilor Economice

Introducere în Contabilitate

Planul de conturi

Partea II - Contabilitatea Financiară

Capitolul 1 Capitaluri, Provizioane, Împrumuturi și Datorii Asimilate

1.1. Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141 149 456

Constituirea capitalului social

Mișcările capitalului social

Contabilitatea primelor de capital – cont 1041 1042 1043 1044

Contabilitatea rezervelor din reevaluare – cont 105

Operații privind rezervele din reevaluare

Contabilitatea rezervelor - cont 1061 1063 1065 1068 107 108

Contabilitatea acţiunilor proprii – cont 1091 1092

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar – cont 121 129

Contabilitatea rezultatului reportat – cont 1171 1174

1.2. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung şi mediu – cont 1621 1622 1682

Contabilitatea datoriilor cu entitățile afiliate, asociate sau controlate în comun – cont 1661 1663 1685 1686

Capitolul 2 Imobilizări

2.1. Contabilitatea activelor imobilizate

Evaluarea activelor imobilizate

Contabilitatea imobilizarilor necorporale – cont 201, 203, 205, 2071, 2075, 208, 2801, 2803, 2805, 2808, 233, 234

Operații privind imobilizările necorporale cu titlu oneros

Operații privind imobilizările necorporale realizate prin forțe proprii

Capitolul 3 Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

3.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 308

Operații privind materiile prime, materialele și obiectele de inventar

3.2. Contabilitatea produselor şi a producției în curs de execuție - cont 331 332 341 345 346 348

Operații privind produsele din producția în curs de execuție

Alte operații privind produsele din producția în curs de execuție

3.3. Contabilitatea stocurilor aflate la terţi – cont 351 354 356 357 358

3.4. Contabilitatea animalelor – cont 361 368

3.5 Contabilitatea ambalajelor – cont 381 388

Operații privind ambalajele de transport

Operații privind materiale pentru ambalat și ambalajele obţinute din producţie proprie

Capitolul 4 Terți

4.1. Contabilitatea subvenţiilor – cont 4451 4452 4458 4751 4752 4753 4754 4758

4.2. Contabilitatea decontărilor cu asociaţii – cont 4551 4558 456 457

4.3. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor în avans - cont 471 472

4.4. Contabilitatea operațiilor în curs de clarificare – cont 473

4.5. Contabilitatea decontărilor în cadrul entității (între subunități) – cont 481 482

Capitolul 5 Trezoreria

5.1. Contabilitatea trezoreriei

5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt – cont 501 506 5081 5088 5091 5092

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare primare

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt - intrumente financiare derivate

5.3. Contabilitatea valorilor de încasat – cont 5112, 5113, 5114

5.4. Contabilitatea operațiunilor prin bancă - cont 5121 5124 5125 5186 5187

5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt – cont 5191 5192 5198

5.6. Contabilitatea operațiunilor cu numerar - cont 5311 5314

5.7. Contabilitatea altor valori de trezorerie – cont 5328 5323 5322 5321

5.8. Contabilitatea acreditivelor – cont 5411 5414

5.9. Contabilitatea avansurilor spre decontare - cont 542

5.10. Contabilitatea viramentelor interne – cont 581

Partea III - Închiderea exrcițiului financiar și situațiile financiare

Cuprins
Manual

Externalizarea serviciului de salarizare și HR sau administrare personal, vă oferă accesul direct la informații specializate și personal calificat, iar dumneavoastră vă puteți concentra asupra afacerii, evitând birocrația. Folosim softuri performante și actualizate la timp pentru a fi siguri că suntem în pas cu modificările fiscale, asigurând corectitudine și eficiență în calculul exact al tuturor contribuțiilor sociale și taxelor aferente.

Ce beneficii iți aduc externalizarea serviciilor de personal?

 • Eficiență și corectitudine – aveți acces la personalul competent și eficient ce se ocupa în mod profesionist de salarizare și de detaliile juridice asociate;
 • Reduceți costurile – prin eliminarea nevoii de a avea personal specializat pentru salarizare;
 • Economisirea timpului – elimină sarcina de actualizare și menținere a sistemului de salariare (fără introducere de date, fără studierea de actualizări legislative, fără griji);
 • Rapoarte complete și la timp – beneficiați de rapoarte de salarizare usor de interpretat și la timp.

Pentru proprietarii de afaceri mici, externalizarea, este cea mai bună soluție pentru a nu avea bătăi de cap și de a-și folosi timpul pierdut în acest sens, în alt scop: pentru vânzări, prospectarea de noi oportunități, îmbunătățirea produselor/serviciilor sau deservirea clienților. Chiar dacă aveți câțiva angajați sau câteva zeci, aveți acces la un pachet de servicii complete, personalizate și confidențiale, pentru a economisi timp și bani.

Oferim următoarele servicii:

Servicii HR - Administrare Personal

 • întocmirea contractelor de muncă, actelor adiționale, deciziilor de încetare și a altor documente;
 • întocmirea și transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților (REVISAL);
 • întocmirea adeverințelor de salariu, notelor de lichidare pentru personal;
 • reprezentarea în relația cu autoritățile specifice (Inspectoratul Teritorial de Muncă, Administrația Financiară, Casa de Asigurări Sociale, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă);
 • reprezentarea și asistența în cazul unui control din partea autorităților specifice;
 • suport legislativ și consultanță pentru probleme apărute în domeniul relațiilor de muncă;
 • informări legislative în domeniul relațiilor de muncă;
 • asistență în privința întocmirii și gestionării dosarelor de personal (fișe de post, declarații personal, etc.);
 • întocmirea de proceduri de promovare, de sancționare sau de concediere disciplinară;
 • întocmirea regulamentelor de ordine interioară;
 • sprijin în elaborarea organigramei;
 • training personal;

Servicii HR - Salarizare

 • calculul salarial și întocmirea statelor de plată;
 • întocmirea fluturașilor de salarii;
 • întocmirea declarațiilor fiscale și transmiterea on-line către autorități;
 • calculul indemnizațiilor de concediu de prenatal, concediu post natal, concediu medical;
 • calculul sporurilor și adaosurilor la salariul de bază (ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.);
 • calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale;
 • calculul reținerilor și popririlor salariale;
 • suport legislativ și consultantă pentru probleme de salarizare sau calcul salarial;
 • informări legislative în domeniul salarizării;

 

 

 

Formular cerere serviciu

Dacă dorești să apelezi la unul dintre serviciile noastre, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Scrie cât mai multe detalii ca să putem calcula un preț corect solicitării tale. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta