0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Modificări salariu minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2019

Modificări salariu minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2019

Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
în Articole Contabilitate, 17 Dec 2018
actualizat la 14 Jan 2019

Salariul minim brut pe economie urmează să crească, de la 1 ianuarie 2019, de la 1900 la 2080 lei, respectiv 2350 lei pentru cei cu studii superioare, dacă au o vechime minimă de un an în domeniul respectivelor studii și 3000 lei pentru toți angajații firmelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

Evoluția salariului minim pe economie a cunoscut o creștere continuă în era postdecembristă fiind modificat de 47 de ori în cei 28 de ani. Vezi aici toate modificările ce au avut loc. După denominarea din 2005 putem face o comparație directă a nivelului salarial ce se poate vedea în graficul de mai jos.

evoluția salariului minim pe economie


Modificări conform HG 937/2018 din 10 decembrie 2018

Conform HG 937/2018 din 10 decembrie 2018 salariul minim pe economie este modificat astfel:

Art. 1.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

La salariul minim brut de 2080 lei/lună, salariul net (în mână) primit de angajat ar urma să fie de 1263 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2127 de lei.

La un salariu minim de 2.350 de lei brut, salariul net (în mână) primit de angajat ar urma să fie de 1413 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2403 lei.

La salariul minim brut de 2080 lei/lună, salariul net (în mână) primit de angajat va fi de 1263 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2127 de lei.

La un salariu minim de 2.350 de lei brut, salariul net (în mână) primit de angajat va fi de 1413 lei, iar costul total plătit de firmă, de 2403 lei.

Condițiile de încadrare pentru salariul de 2350 lei

Dacă o persoană a absolvit o facultate și are o vechime în câmpul muncii mai mare de 1 an, nu beneficiază în mod automat de un salariu minim brut de 2350 lei, doar dacă este încadrată pe o activitate pentru care studiile făcute au relevanță.

Exemplu 1: O persoană este inginer, a absolvit Facultatea de Construcții și efectuează o activitate de vânzări, într-o firmă de distribuție. Pentru aceasta situație, nu este impus salariul minim majorat.

Exemplu 2: Daca într-un birou de contabilitate, pentru funcția de contabil se solicită, conform Clasificatiei ocupatiilor din Romania, studii medii, iar aceasta funcție este realizată de un economist absolvent de studii superioare, nici în această situație nu este impus salariul minim majorat.

Mai există întrebarea care sunt acele funcții ce necesită studii superioare conform COR și care duc la impunerea salariului minim majorat.

Lista completă a codurilor COR care necesită studii superioare:

Pentru că este foarte lungă nu o vom prezenta pe site ci vă rugăm să descărcați în format PDF:

Lista completă a codurilor COR care necesită studii superioare până la 31.01.2019


Modificări conform OUG 114/2018 din 29 decembrie 2018

Prin OUG 114/2018 din 29 decembrie 2018, se introduc o serie de articole în codul fiscal ce modifică această lege începând cu 1 ianuarie 2019. Guvernul a stabilit, în premieră, un salariul minim exclusiv pentru angajaţii din construcţii de 3000 de lei brut lunar și alte câteva facilități fiscale pentru aceștia pe o perioadă de 10 ani, cuprinsă între 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028:

  1. angajaţii sunt scutiți de plata impozitului pe veniturile din salarii 0%;
  2. salariul minim pe economie brut în valoare de 3000 lei/lună;
  3. scutirea angajatorului de plata contribuției pentru condiții deosebite sau speciale 0%;
  4. contribuţia de asigurări sociale scade la 21,25%, de la 25% cât a fost până acum;
  5. sistarea contribuţiei la Pilonul II de pensii;
  6. contribuţia asiguratorie pentru muncă, pe care o plăteşte angajatorul, scade la 0,3375%, de la 2,25% cât a fost până acum;

Motivul aplicării acestor beneficii este datorat faptului că sectorul de construcții devine un domeniu de importanță națională prin această ordonanță de urgență pentru următorii 10 ani.

La salariul minim brut de 3000 lei/lună, salariul net (în mână) primit de angajat va fi de 2362 lei, iar costul total plătit de firmă, de 3010 de lei.

Care sunt firmele de "construcții" ce beneficiază de modificări și
A. scutirea de impozit pe veniturile din salarii

În primul rând să definim ce înseamnă firmele care desfășoară activități în sectorul construcții și a căror angajați nu plătesc impozit pe veniturile din salarii, conform art.60 pct.5:

ART. 60 - Scutiri

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

[....]

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind:

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 - secțiunea F - Construcții;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;

2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 - Extracția pietrișului și nisipului;

711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;

Astfel TOȚI angajații (de la director la femeia de serviciu) firmelor care:

  • au ca domeniu de activitate principal sau domenii secundare active, cuprinse printre cele enumerate mai sus,
  • care realizează venituri în acest sens de cel puțin 80% din cifra de afaceri,
  • și care au salariul brut cuprins între 3000 lei și 30000 lei

vor beneficia de scutirile și facilitățile fiscale prevăzute.

B. salariul minim pe economie devine 3000 lei

Conform art.71 din OUG 114/2018 se modifică salariul minim brut pe economie:

Articolul 71

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență.

C. scutirea de CASS - contribuția de asigurări sociale de sănătate și

Angajaţii firmelor de construcții sunt asiguraţi la sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prin introducerea art.140 alin.2 în codul fiscal și art.154:

ART. 140 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora

[....]

(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu acești angajatori, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv.

ART. 154 - Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate:

[....]

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv.

D. CAS - contribuţia de asigurări sociale scade cu 3,75% și
E. se sistază contribuţa la Pilonul II de pensii

Angajaţii firmelor de construcții au cota de contribuţie de asigurări sociale scăzută la 21,25%, de la 25% cât a fost până acum, și nu li se mai redirecționează sume în pilonul II de pensii, prin introducerea art.1381 în codul fiscal:

ART. 1381 - Prevederi speciale pentru domeniul construcțiilor

(1) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) cu 3,75 puncte procentuale.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuții în limita cotei prevăzute la alin. (1).

F. CAM - contribuţia asiguratorie pentru muncă, scade la 0,3375%

Angajatorii care activează în sectorul de construcții au contribuţia asiguratorie pentru muncă, scăzută la 0,3375%, de la 2,25% cât a fost până acum, prin introducerea art.2203 în codul fiscal:

ART. 2203 - Cota contribuției asiguratorie pentru muncă

(1) Cota contribuției asiguratorii pentru muncă este de 2,25%.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuției asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 6 pct. 5.

  

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta