0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Sponsorizări 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în 2019 și 2020

Sponsorizări 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în 2019 și 2020

Alexandru Grecu, Redactor Șef, Expert Contabil
în Articole Antreprenoriat, 19 Dec 2019
actualizat la 19 Dec 2019

Vezi facilitățile fiscale pe care le are o microîntreprindere care efectuează sponsorizări în 2019 și 2020 către un ONG.

Sponsorizarea este un act juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți. Acest contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii, duratei sponsorizării și a drepturilor sau obligațiilor parților.

Începând cu 01 aprilie 2018 microîntreprinderilor, li s-a acordat posibilitatea de a beneficia de deduceri fiscale dacă fac sponsorizări potrivit prevederilor Legii 32/1994 pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult. În perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie 2019 aceștia au putut deduce din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor sponsorizările efectuate potrivit prevederilor Legii 32/1994, până la nivelul valorii de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective cu sponsorizarea.

Începând cu 01 aprilie 2019, microîntreprinderile care efectueaza sponsorizari potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pot deduce din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita a 20% din impozitul datorat, doar dacă la data încheierii contractului de sponsorizare, beneficiarul este înscris în Registrul entităților/unităților de cult, conform prevederilor de la art. 56 alin. (11 -14) din Codul fiscal.

Deducerea nu se aplică retroactiv, adică o sponsorizare facută în trimestrul patru al anului 2019 poate fi dedusă doar din impozitul aferent acestui trimestru, nu și din cel al celor precedente. Dacă sponsorizarea depășește cei 20%, sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat aferent acelui trimestru, se reportează în trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive (echivalentul a 7 ani consecutivi). Scăderea acestor sume se efectuează în ordinea înregistrării, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată al impozitului.

Plata sponsorizării trebuie să fie efectuată în cadrul trimestrului în care se deduce, adică facem plata pâna la 31 decembrie 2019 pentru a o deduce în D100 cu termen depunere 25 ianuarie 2020.


Cum declari deducerea din punct de vedere fiscal

Deducerea sponsorizării se declară în D100 la sfârșitul trimestrului în care s-a efectuat sponsorizarea după modelul din imaginea prezentată mai jos.

D100

 

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune anual declarația informativa privind beneficiarii sponsorizarilor formular D107 (click aici pentru varianta editabilă), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective cu sponsorizările,  precum și, aferentă anului în care se scad cheltuielile reportate cu sponsorizarea în următorii ani.

D107


Cum verifici dacă o entitate este înscrisă în Registru

Așadar, o microîntreprindere poate beneficia de aceste deduceri dacă beneficiarul sponsorizării este acreditat cu cel puțin un serviciu social licențiat și se regăseaște în Registrul entităţilor/unităţilor de cult de pe siteul ANAF. Înainte de a face o sponsorizare asigurați-vă că entitatea se regăsește în această listă, verificând CUI-ul ca în imaginea prezentată mai jos.

Registrul entităţilor/unităţilor de cult


Ce model de contract de sponsorizare să folosești

Ca și model de contract de sponsorizare, îl puteți folosi pe cel pe care îl utilizează Fundația “Unu și Unu”, ONG-ul pe care îl sponsorizăm noi, Grecu & Grebliș Accountants Group și unde vă încurajăm să ajutați și dumneavoastră cu cota parte de venitul datorat. Pentru mai multe detalii despre Fundație, accesați siteul fundatia1si1.ro.

Descarcă model de contract de sponsorizare Fundația “Unu și Unu”.

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta