0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Plafoane fiscale 2021

Plafoane fiscale 2021

Cursul valutar EUR/RON publicat la data de 31 decembrie 2020 este 4.8694.

Cursul valutar EUR/RON valabil la data de 31 decembrie 2019 (publicat de BNR in 30 decembrie 2020) este 4.8744.

Cursul valutar EUR/RON mediu anual pentru 2020 publicat de BNR: 4,8371.

Cursul valutar EUR/RON de la data aderarii: 3,3817.

1. Plafonul pentru încadrarea la impozit pe venitul microîntreprinderilor

Cifra de afaceri este sub 1.000.000 euro sau echivalentul de 4.869.400 lei. Plafonul se stabilește în funcție de cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, adică 4.8694lei/euro.

Cifra de afaceri este definită în cadrul art.53 din Codul fiscal.

2. Plafonul pentru încadrarea la impozit pe profit

Cifra de afaceri trebuie să fie peste 1.000.000 euro sau echivalentul de 4.869.400 lei. Plafonul se stabilește în funcție de cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, adică 4.8694lei/euro.

Prin excepție pot trece la impozit pe profit și microîntreprinderele care au capital social minim de 45.000 lei și cel puțin 2 salariați cu normă întreagă (se admite și echivalentul în salariați part-time -  de exemplu 4 salariați încadrați la 4 ore/zi). Sunt luate în calcul și persoanele care au contracte de administrare sau de mandat dar numai dacă remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului minim brut.

3. Plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de TVA

Cifra de afaceri trebuie să fie peste 88.500 euro sau echivalentul de 300.000 lei. Plafonul se stabilește în funcție de cursul de schimb valabil la data aderarii și se rotunjește la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei.

4. Plafonul pentru înregistrarea la TVA la incasare

De sistemul de TVA la încasare pot beneficia contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri în anul precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei. Acest plafon a fost modificat, conform Legii 296/2020 (pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), art. 1 pct. 158.

De asemenea, sistemul TVA la încasare mai poate fi aplicat și de contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu această dată.

5. Plafonul pentru schimbarea perioadei fiscale a TVA de la trimestru la lună

Cifra de afaceri trebuie să fie peste 100.000 euro sau echivalentul de 487.440 lei. Contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2020, respectiv 4,8744– publicat în 30.12.2020.

Se trece la TVA lunar și dacă se face o achiziție intracomunitară de bunuri.

6. Plafonul pentru achizițiile intracomunitare de bunuri ce nu sunt considerate operațiuni impozabile în Romania

Achizițiile intracomunitare de bunuri, nu sunt considerate operațiuni impozabile în Romania, dacă valoarea lor totală nu depașește pe parcursul anului calendaristic curent, sau nu a depașit pe parcursul anului calendaristic anterior, suma de 10.000 euro sau echivalentul de 34.000 de lei. Plafonul se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii și se rotunjește la urmatoarea mie.

7. Plafon impozit și contribuții salarii pentru perioadă trimestrială

Perioada fiscală standard este luna. Prin excepție se poate trece la perioada fiscala trimestrială dacă:

  1. asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
  2. persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
  3. microîntreprinderile care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
  4. PFA şi II, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, personal angajat.

8. Plafon obligație utilizare POS la încasare

Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit, și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare.

9. Plafon pentru trecere de la normă de venit la sistem real

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe baza de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro , începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal 2020). Cursul mediu anual a fost de 4,8371 lei/eur, prin urmare echivalentul în lei al plafonului este 483.710 lei.

10. Plafon pentru vânzări la distanță

Plafon pentru vânzările la distanță este de 35.000 euro, conform art.275 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal. Contravaloarea în lei se stabilește pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării și se rotunjește la cifra miilor. Prin urmare plafonul este de 118.000 lei.

11. Plafon raportare Intrastat

Pentru anul 2021, pragurile au ramas neschimbate comparativ cu anul 2020:

  • 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri,
    900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

12. Plafon pentru aplicarea cotei reduse de TVA la livrările de locuințe

Plafonul a rămas neschimbat pentru anul 2021, în valoare de 450.000 lei.

 

 

 


 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta