0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Consultanță financiar-contabilă

Serviciile de consultanță financiar-contabilă sunt destinate în principal asistării clienților în depășirea dificultăților operaționale, dar se referă și la îndrumarea acestora în ceea ce privește planurile de dezvoltare sau chiar fundamentarea investițiilor viitoare. Cel mai des conducerea executivă nu are cunoștiințe aprofundate de legislație sau contabilitate și astfel accesează persoane specializate în aceste domenii pentru asistență în luarea deciziilor manageriale.

Piața libera și oportunitațile de afaceri din ce în ce mai variate, de nișă, aduc noi tineri antreprenori în rândurile managementului, astfel tot mai des se întâmplă ca antreprenorul nou, puțin experimentat, să nu știe oportunitățile sau obligațiile pe care le are înainte să-și înceapă o afacere fără a se interesa despre toate aspectele legale sau cele mai bune practici care ii pot asigura o optimizare fiscală, sau reducerea cheltuielilor operaționale.

De cele mai multe ori managerul executiv se axează pe dezvoltarea canalelor de vânzare și asigurarea bunei organizări a afacerii. Astfel, deseori, se omit oportunitățile de natură fiscală sau contabilă și nu se gândesc că nu se poate și altfel, sau că din afacerea lor se obține maximum din ceea ce se poate. De aceea, noi propunem soluţii care să vă convingă că aceasta graniţă peste care credeţi că nu se poate trece, este doar una imaginară. 

Firma de contabilitate vine cu soluţii în sprijinul clienților care doresc sa deschidă o afacere nouă, a clienţilor care urmaresc să-şi dezvolte afacerea existentă, precum şi în sprijinul clienţilor care traversează o perioadă de declin ca urmare a unei conjuncturi nefavorabile:

 • Consultanţă privind organizarea şi conducerea societăţii (organigrame, structuri, definiri de funcţii);
 • Elaborarea de proceduri şi norme interne privind desfăşurarea activităţii de bază şi a activităţilor conexe;
 • Analiza sistemului informatic pentru optimizarea exploatării lui;
 • Analiza sistemului contabil pentru optimizarea exploatării lui;
 • Analiza fluxului informaţional comercial şi contabil;
 • Analiza sistemului de control financiar-contabil;
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanță şi asistență în implementarea de politici şi proceduri contabile;
 • Elaborarea de monografii contabile adecvate şi adaptate activităţii;
 • Elaborarea procedurilor de întocmire a documentelor contabile primare;
 • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei;
 • Consultanță despre implicațiile contabile în urmatoarele aspecte:
  • Modificările de capital;
  • Repartizarea profitului;
  • Identificarea taxelor aplicabile afacerii ;
  • Constituirea de provizioane, amortizări, deprecieri, reevaluări, clienţi incerţi;
  • Împrumuturi, leasing financiar, leasing operațional, linii de credit și credite pe termen lung;
  • Producţie, depozitare, transport, vânzare;
  • Achiziţii şi prestări intracomunitare, importuri din afara Comunitatii;
  • Salarii, angajări, desfacerea contractului de muncă;
  • Împrumuturi asociaţi, decontări între entitaţile afiliate, preţuri de transfer;
  • Constituire, cesionare, cumparare, fuziune, contracte de succesiune, operaţiuni de reorganizare a societăţii, operaţiuni finanţare externă;
  • Despre alte politici şi proceduri contabile uzuale dar neimplementate;
 • Consultanță despre ce servicii de contabilitate managerială se pretează afacerii dvs:
  • Proiecţii financiare (previziuni bugetare, cash-flow, planuri strategice)
  • Calcularea rezultatelor pe o structură cu centre de cost şi a centre de profit;
  • Analize detaliate tip pivot a veniturilor și cheltuililor, pe centre de cost/profit, grupe de produse, agenți;
  • Analiză pe tipuri de activităţi stabilite după funcţiunile din companiei (meoda ABC);
  • Analiză financiară a principalilor indicatori economico-financiari în baza balanţei de verificare.

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta