0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Revizia contabilă

Revizuirea contabilă și/sau fiscală a unei companii presupune verificarea conformării practicilor și evidențelor contabile la cerințele legale și manageriale și examinarea indeplinirii obligațiilor declarative și de plată la nivel fiscal. Se aseamănă auditului financiar statutar, însă se poate efectua doar pe o perioadă, sau o temă specifică și de interes pentru client.

Revizuirea contabilă este utilă când au loc schimbări în structura acționariatului sau a persoanelor cheie din management sau din departamentul financiar-contabil. Acest moment este ideal pentru a examina statutul companiei, din varii motive.

În ipoteza unei preluări, fuziuni etc, acționariatul/investitorii sunt interesați să cunoască valoarea companiei. Orice eroare din contabilitate poate duce la o evaluare eronată la momentul achiziției. De exemplu o datorie nerecunoscută în evidențele contabile poate diminua valoarea companiei ce conduce la plata unui preț mai mic din partea cumpărătorului. Din astfel de motive se recomandă identificarea riscurilor fiscale și contabile la care este expusă compania înainte de a lua o decizie investițională.

În ipoteza schimbării conducerii, este momentul optim pentru a delimita responsabilitațile viitoare de acțiunile sau inacțiunile managementului anterior. Se poate folosi cu scopul de a recunoaște o pierdere suferită de la momentul instalării, ce se poate imputa managerului anterior. În alt context, o examinare a situației reale poate fi benefică și pentru a stabili noile priorități sau indicatori pentru management, în privința organizării activității, proceselor și procedurilor din departamentul financiar-contabil.

O revizie contabilă presupune inspectarea registrelor contabile, a înregistrărilor contabile, a politicilor contabile aplicate și a practicii contabile în general, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile perioadei investigate. Din punct de vedere fiscal, se verifică respectarea obligațiilor de declarare, modul de interpretare a legislației fiscale și adaptarea corectă la specificul activității companiei.

Revizia contabilă presupune organizarea și efectuarea următoarelor lucrări:

 1. verificarea politicilor contabile;
 2. verificarea contabilității prin:
  1. verificarea actelor și rapoartelor contabile întocmite de personalul clientului și a înregistrărilor efectuate în softul de contabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare dar și cu politicile și nevoile managementului;
  2. verificarea evidenței activelor, capitalurilor și datoriilor firmei;
  3. verificarea stabilirii obligațiilor de plata lunare și/sau trimestriale;
  4. verificarea întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele;
 3. întocmirea unui raport de verificare prezentat catre management cu situația reală și eventual cu sugestii de optimizare sau redresare

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta