0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Servicii înființare firmă

Dacă dorești să-ți înființezi o firmă nouă, noi lucrăm în parteneriat cu câțiva avocați specializați în diverse domenii juridice, ce au competența să furnizeaze servicii juridice de calitate în ceea ce privește consilierea și înființarea unei companii. Dupa aceea puteți alege și serviciile noastre de contabilitate, îți poți calcula aici un tarif de contabilitate estimativ.

Ca să-ți fie și mai ușor, am pregătit un ghid cu explicații care să ofere o idee completă și clarificări asupra procesului de înființare a unei firme. Citește ghidul nostru despre Înființarea unei firme.

Serviciile de înființare societăți oferite:

[RO] Înființarea unei societăți cu răspundere limitată

Procedura de înființare a unei societăți cu răspundere limitată presupune următoarele etape:

 1. Rezervarea denumirii societății - în acest sens avem rugămintea să ne furnizați trei variante de denumire, în ordinea preferințelor;
 2. Redactarea actelor;
 3. Depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerțului.

Pentru redactarea actelor vor fi necesare următoarele documente/informații:

 • Cartea de identitate a fiecărui asociat al societății și a administratorului (copie);
 • Obiectul principal și obiectele secundare de activitate ale societății;
 • Actele privind sediul societății;
  Acestea sunt:
  • titlul de proprietate asupra spațiului unde va fi stabilit sediul societății;
  • contractul de comodat/închiriere;
  • acordul asociației de proprietari și al vecinilor (dacă este cazul);
  Dacă la adresă este deja stabilit sediul unei societăți, se va putea stabili un nou sediu numai dacă imobilul are cel puțin două camere sau spații distinct partajabile.
  În această situație, proprietarul imobilului sau administratorul societății trebuie să dea o declarație în formă autentică de nesuprapunere.
 • Valoarea capitalului social și structura acestuia;
  Potrivit legii, capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei, iar valoarea unei părți sociale trebuie să fie de cel puțin 10 lei.
 • Durata mandatului administratorului (nelimitată sau o anumită perioadă de timp).

Ca și exemplu informativ, costurile aferente înființării unei societăți cu răspundere limitată pentru 2 asociați-persoane fizice române sunt următoarele:

 • 200 lei capitalul social (dacă se optează pentru capitalul minim prevăzut de lege);
 • 350 lei (sumă orientativă) onorariul perceput de un notar public pentru autentificarea specimenului de semnătură al administratorului, declarațiile celor doi asociați și a procurii pentru înmatricularea societății;
 • 188 lei taxele percepute de Oficiul Registrului Comerțului (sumă aproximativă);
 • 400 lei onorariul pentru întreaga procedură.

Pentru alte spețe și oferte personalizate, vă rugam să completați formularul de mai jos.

[EN] Establishing a limited liability company

The procedure for establishing a limited liability company is as follows:

 1. Obtaining the reservation of the name from the Trade Register - for obtaining the reservation three possible names for the company will be needed (in order of preferance);
 2. Drafting the necessary documents;
 3. Registration of all the files at the Bucharest Trade Register.

For drafting the necessary papers the following information/documents will be needed:

 • The Identity Card for each shareholder and administrator of the company (copy);
 • The main and secondary objects of activity;
 • The documents for the headquarter of the company;
  These are:
  • property title other the space where the headquarter of the company will be established;
  • the lease/bailment agreement;
  • the agreement of the association of owners and of the neighbors (if applicable);
  If at the address there is already established a headquarter, a new headquarter can be submitted only if the property has two rooms or separate spaces. In this situation, the owner of the property or the administrator of the company must give an authenticated statement that the two headquarters do not overlap.
 • The share capital of the company and its structure;
  According to the law, the minimum share capital for a limited liability company is 200 lei and can be divided in one or more shares, in minimum value of 10 lei.
 • The duration of the administrator’s mandate (unlimited or for a certain period of time).

For informative purpose, as an example, the costs for establishing a limited liability company for 2 shareholders of romanian nationality are as follows:

 • 200 lei the share capital (if the share capital will be in the minimum amount);
 • 350 lei (approximately sum) the fee of the public notary for the authentication of the specimen of signature of the administrator, the staments of the shareholders and for the power of attorney to establish the company;
 • 188 lei the taxes at the Trade Register (approximately sum);
 • 400 lei the fee for the entire procedure.

For other personalized offers, please fill out the form below. 

 

Formular tarif înființare firmă

Dacă dorești să îți înființezi o firmă nouă și nu știi să faci asta singur, apelează la serviciile noastre de înființare firmă. Colaboratorii noștri avocați se vor ocupa de asta, iar tu nu trebuie să faci nimic. Așa simplu e! Contactează-ne la numerele de telefon 0721108117 sau 0743622924, trimite-ne un email la office@accountantsgroup.ro, sau completează formularul acesta. Te vom căuta noi, imediat ce vom fi disponibili, pentru a-ți cumunica tariful personalizat pentru speța ta.
În conformitate cu reglementările GDPR, datele tale personale din acest formular nu vor fi stocate sau prelucrate.

Nume

Email

Telefon

Mesaj


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta