0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Servicii juridice

Orice companie, mai devreme sau mai târziu are nevoie de consultanță sau chiar servicii juridice. Fie că dorește să-și schimbe structura capitalului social sau că are nevoie de soluționarea unor litigii, mai toți apelează la un jurist sau un avocat la un moment dat.

Noi avem un parteneriat cu câțiva avocați specializați în diverse domenii juridice, ce au competența să furnizeaze următoarele servicii juridice:

 • asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată;
 • asistență și reprezentare în vederea deschiderii procedurii insolvenței;
 • contestarea măsurilor dispuse de autoritățile sau instituțiile publice;
 • înființarea, modificarea actelor statutare și radierea entităților prevăzute de Legea nr. 31/1990  (ex. SA, SRL, SRL-D, filiale);
 • înființarea, autorizarea și radierea oricăror altor entități juridice, prevăzute de legislația noastră ( ex. II, IF, PFA);
 • realizarea altor operațiuni de competența Oficiului Registrului Comerțului, precum fuziuni și divizări;
 • obținerea personalității juridice, modificarea actelor constitutive și radierea organizațiilor non-profit (Asociații și Fundații);
 • asistență în relația cu autoritățile publice, în ceea ce privește obținerea autorizațiilor necesare desfășurării activității economice;
 • consultanță în ceea ce privește legalitatea activității desfășurată de un operator economic;
 • redactarea și revizuirea contractelor încheiate de operatorii economici în calitate de prestator sau beneficiar;
 • asistență în rezolvarea situațiilor conflictuale apărute între operatorii economici și partenerii lor contractuali;
 • ținerea unor evidențe clare și la zi asupra actelor ce trebuie prelungite periodic, precum și prelungirea acestora.

Pentru consiliere și mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0734325781 - Ciuchi Elena Corina.

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta