0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Situații Financiare

Situaţiile financiare trebuie semnate de un expert contabil, sau de către o persoană cu competență necesară să poată face acest lucru intern. De multe ori se apelează la resurse externe pentru acest serviciu, fie pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare, fie pentru verificarea lor şi certificare.

Noi verificăm evidenţa contabilă ca situaţiile financiare să ofere o imagine fidelă a conturilor, identificăm riscurile din punct de vedere contabil, financiar, fiscal şi vă oferim soluţii pentru prevenirea sau remedierea acestora. Etica profesională ne obligă la oferirea unui serviciu profesionist şi de calitate, ce reprezintă o colectare a elementelor probante prin tehnici şi proceduri ca: examinarea analitică, sondajul, controlul documentelor justificative, comparaţiile de date şi interviurile cu conducerea clientului şi cu salariaţii săi.

Vă oferim următoarele servicii:

  • întocmirea şi semnarea situaţiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
  • verificarea şi certificarea situaţiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Certificarea constă în emiterea unui Raport de Cenzor.

 

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta