0721 108 117 / 0743 622 924    Str. Sf. Ecaterina 5, Sector 4, Bucuresti              

Verificarea contabilității

Când doriți să aveți o certitudine a calității înregistrărilor contabile facute de personalul angajat sau o garanție suplimentară a înregistrării corecte și complete în contabilitate, puteti apela la verificările contabile.

Orice societate are nevoie, mai devreme sau mai târziu, de implementarea şi menţinerea unui sistem de control intern ridicat pentru a reduce spre zero erorile sau fraudă în cadrul activităţii. În domeniul financiar-contabil acest control este asumat de către directorul financiar al companiei, care poate asigura acest control în mod personal sau printr-o echipă specializată. Câteodată pentru acest lucru nu există resurse (timp, bani, personal), astfel cea mai bună soluţie este externalizarea supervizării permanente a datelor contabile existente care să faciliteze controlul asupra apariţiei unor posibile erori.

Acest serviciu se pretează firmelor care nu au externalizată contabilitatea şi au personal contabil angajat dar din diverse motive se doreste verificarea/supravegherea lor. Motivele pot fi foarte variate,  ca de exemplu: lipsa de personal specializat, dorinţa de a avea o garanţie în plus asupra corectitudinii lucrărilor, verificarea unor persoane, tranziţia la un alt model de business, etc.

Verificarea poate fi folosită şi pentru a analiza anumite nivele ale managementului. Astfel firma noastra va raporta dupa caz:

 • administratorului dacă supervizarea se face asupra directorului general (echivalentul auditului intern pe teme financiar-contabile);
 • directorului general dacă supervizarea se face asupra directorului financiar (echivalentul auditului intern pe teme financiar-contabile);
 • directorului financiar dacă supervizarea se face asupra departamentului de contabilitate (în cazul în care există un contabil sef care întocmeşte declaraţiile fiscale).

În funcţie de perioada verificată sau de momentul la care se doreşte începerea lucrării, se deosebesc două tipuri de servicii:

 • verificare la cerere - atunci când este necesară confirmarea rezultatului contabil sau concentrate doar asupra anumitor aspecte sensibile ale activității dumneavoastră;
 • supervizare continuă sau periodică (lunar/trimestrial) pentru reducerea riscurilor financiar-contabile sau fiscale.

Verificarea la cerere

Verificarea la cerere presupune organizarea şi efectuarea urmatoarelor lucrări:

 1. verificarea politicilor contabile;
 2. verificarea contabilitătii prin:
  1. verificarea actelor şi rapoartelor contabile întocmite de personalul clientului şi a înregistrărilor efectuate în softul de contabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare dar şi cu politicile şi nevoile managementului;
  2. verificarea evidenţei activelor, capitalurilor şi datoriilor firmei;
  3. verificarea stabilirii obligatiilor de plată lunare şi/sau trimestriale;
  4. verificarea întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele;
 3. întocmirea unui raport de verificare prezentat către management cu situaţia reală şi eventual cu sugestii de optimizare sau redresare

Supervizarea contabilă

Supervizarea contabilă constă într-un control permanent al activității economice sau financiare a întreprinderii, organizației sau a persoanelor responsabile, prin reverificarea documentelor de evidentă contabilă realizate anterior de către personalul firmei.

Supravegherea presupune următoarele servicii:

 1. instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;
 2. asistenţă în vederea organizării departamentului de contabilitate;
 3. consultanţă în alegerea sistemului informatic necesar activităţii;
 4. recomandări privind politicile contabile;
 5. verificare şi optimizare sistem control intern financiar-contabil;
 6. supravegherea permanentă sau periodică a contabilităţii prin:
  1. verificarea actelor şi rapoartelor contabile întocmite de personalul clientului şi a înregistrărilor efectuate în softul de contabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare dar şi cu politicile şi nevoile managementului;
  2. verificarea evidenţei activelor, capitalurilor şi datoriilor firmei;
  3. verificarea stabilirii obligaţiilor de plată lunare şi/sau trimestriale;
  4. verificarea întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele;
 7. întocmirea unui raport de verificare prezentat către management cu situatia reala și eventual cu sugestii de optimizare sau redresare.

 

 


"Don't ever let your business get ahead of the financial side of it. Accounting Accounting Accounting. Know your numbers."
Tilman J. Fertitta